Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę H  
Holitorium Forum

Pierwotnie był to rynek (forum), który powstał w okresie wczesnej Republiki i przeznaczony był przede wszystkim do handlu warzywami. W III i II w. p.n.e. wybudowano tu trzy świątynie. Pierwszą z nich była wzniesiona około 260 r. p.n.e. świątynia Junony Sospita, zaprojektowana jako perypteros w porządku doryckim (6 x 11 kolumn). Jej charakterystyczną cechą jest niezwykle głęboki przedsionek, w którym, na przedłużeniu bocznych ścian celli, ustawiono po jednej kolumnie z każdej strony. Około roku 254 p.n.e. tuż obok powstała świątynia poświęcona Janusowi, a zaprojektowana w porządku jońskim jako perypteros sine postico (6 x 11 kolumn). Świątynie Janusa i Junony Sospita zostały odrestaurowane w 17 r. n.e., co oczywiście zmieniło ich pierwotny wygląd; świątynię poświęconą Spes odrestaurował w 90 r. p.n.e. Lucjusz Juliusz. Budowle na Forum Holitorium są doskonałym przykładem ewolucji rzymskiej architektury okresu Republiki i narastających wpływów sztuki późno-hellenistycznej. Należy dodać, że identyfikacja świątyń poszczególnych bóstw oraz daty ich powstania są ciągle przedmiotem dyskusji specjalistów i w różnych publikacjach można spotkać nieco odmienne ich przyporządkowanie (tym samym trzem) bóstwom i niewielkie różnice w ich datowaniu.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Holitorium Forum
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach