Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę K  
Konstantyna łuk

Łuk tryumfalny wystawiony w Rzymie w 315 r. n.e. dla uczczenia decennaliów (dziesięciolecia rządów) cesarza Konstantyna Wielkiego oraz jego zwycięstwa nad Maksencjuszem w roku 312. Łuk ma wysokość 21 m, szerokość 25,7 m, głębokość 7,4 m. Prowadzą przez niego jedno główne oraz dwa mniejsze, boczne wejścia z czterema (na każdej fasadzie) korynckimikolumnami na wysokich postumentach ozdobionych reliefami. Nad każdą z nich stoi na bazie rzeźba przedstawiająca Daka, pochodząca z czasów cesarza Trajana (razem 8 posągów). Pomiędzy nimi, w najwyższej części łuku, umieszczono nad bocznymi przelotami po dwie płyty reliefowe z czasów Marka Aureliusza; niżej, tuż nad przejściem, po dwa reliefowe medaliony z czasów Hadriana. Pod medalionami ciągnie się fryz z czasów Trajana w typie reliefów historycznych. Tak więc do ozdobienia łuku wykorzystano przede wszystkim płaskorzeźbę klasycyzującą z okresu dynastji Antoninów, dzięki czemu jest on cennym zabytkiem pomagającym badać rzeźbę tego okresu. Natomiast w elementach wykonanych w czasach Konstantyna widać cechy charakterystyczne dla sztuki późnoantycznej. Są to przede wszystkim medaliony umieszczone na bokach łuku oraz reliefy nad medalionami zdobiącymi obie fasady, a także tymi na bokach konstrukcji, jak również reliefy zdobiące bazy kolumn. Reliefy na kolumnach wykonano wedle maniery klasycyzującej - w porównaniu z pozostałymi wydają się one mniej interesujące. Medaliony umieszczone po bokach, przedstawiające Księżyc oraz Słońce (jako woźnicę w kwadrydze), są dobrym przykładem symbolizmu w sztuce późnoantycznej. Fryz ciągły jest także interesującym przykładem rzeźby z tego okresu. Widać tam cesarza Konstantyna w różnych sytuacjach związanych ze zwycięską wojną z Maksencjuszem. Cała kompozycja zaprojektowana jest jednoplanowo, symetrycznie, przy czym centrum stanowi zawsze postać cesarza ukazana frontalnie (pozostałe osoby mają głowy przedstawione w profilu lub w trzech czwartych). Relief jest dość płaski. Cechy te powodują, że omawiana płaskorzeźba kontrastuje z klasycyzującymi reliefami z okresu Antoninów, zrywając jednocześnie z iluzjonizmem i historyzmem owych przedstawień, a na plan pierwszy wysuwając symbolizm.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Konstantyna łuk
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach