Kultura Antyczna
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Kultura antyczna > Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu  > Hasła na literę L  
Largo Argentina

Obszar między Cyrkiem Flaminiusza i Polem Marsowym, na którym od czasów wczesnej Republiki powstawało wiele kompleksów budowli sakralnych. Odtworzenie planu zabudowy tego obszaru stało się możliwe dzięki wykopaliskom archeologicznym oraz informacjom zawartym w Forma Urbis Romae. Stał tam zatem portyk Minucjusza (porticus Minucia vetus), zbudowany w 106 r. p.n.e. przez Marka Minucjusza Rufusa z okazji tryumfu nad Sardyńczykami. Znaleziono również pozostałości po czterech świątyniach określonych literami A,B,C i D. Na terenie okrągłej (z perystazą) świątyni B natrafiono na dedykację Lutacjusza Katulusa ("Fortuna huiusce dei"), co pozwoliło zidentyfikować boginię, której poświęcono tę budowlę, a także ustalić datę jej powstania na 101 r. p.n.e. Jest to najmłodsza świątynia całego kompleksu. Świątynia C należała do starszych konstrukcji na tym obszarze (prawdopodobnie wybudowano ją w końcu IV w. p.n.e.) i była tetrastylosem w porządku toskańskim z portykami po bokach. Przypuszcza się, że przy jej budowie uczestniczyli Grecy, gdyż na kamieniach, których użyto do konstrukcji, widnieją greckie litery. Świątynia A powstała najprawdopodobniej w III w. p.n.e. i była amfiprostylosem w porządku doryckim. W II w. p.n.e. dobudowano jej perypteros (6 x 9 kolumn) w porządku korynckim, pojawiły się też inne elementy zdobnicze wskazujące na wzrost wpływów hellenistycznych w architekturze rzymskiej. Świątynia D powstała prawdopodobnie na początku II w. p.n.e. i była prostą konstrukcją w porządku toskańskim. Oprócz świątyń znajdował się tam również ołtarz (najprawdopodobniej) Aulusa Postumiusza Albinusa, wystawiony przezeń w 174 r. p. n.e. przy świątyni C. Wszystkie konstrukcje były wielokrotnie przebudowywane już w czasach republikańskich. Z okresu Cesarstwa zachowało się wiele fragmentów sztukaterii, które wskazują na zmiany dokonane w guście epoki. W III w. n.e. zbudowano wielki mur łączący fronty świątyń A i B. Kompleks Largo Argentina stwarza zupełnie unikalną możliwość badania ewolucji rzymskiej architektury sakralnej (tutejsze świątynie stanowiły wzór dla innych budowanych na terenie całej Italii), a zwłaszcza jej postępującej hellenizacji.
  Jesteś tutaj
Słownik sztuki starożytnej Grecji i Rzymu
Autor:
Alfred Twardecki


Hasło:
Largo Argentina
  Litery
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Z
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach