Matematyka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat >  Matematyka >  Matematycy polscy    
  Jesteś tutaj
Matematycy polscy
  Spis rzeczy

AUERBACH HERMAN
(1901-1942)

Urodził się 26 października 1901 w Tarnopolu w rodzinie Filipa i Julii. Jego ojciec był doktorem praw i prowadził kancelarię w Podwołoczyskach. Tam ukończył szkołę powszechną. Do szkoły średniej uczęszczał kolejno w Łodzi, Tarnopolu, Ołomuńcu i we Lwowie, gdzie w 1919 uzyskał świadectwo dojrzałości. Z powodu choroby i złych warunków materialnych dopiero w 1921 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Już w następnym roku przeniósł się na Wydział Filozoficzny tegoż uniwersytetu. Studia ukończył w 1926 egzaminem nauczycielskim, lecz już w 1923 został mianowany demonstratorem, a w 1925 młodszym asystentem katedry matematyki na UJK. Stopień doktora uzyskał w 1928 na podstawie rozprawy O polu krzywych wypukłych o średnicach sprzężonych. Habilitował się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK w 1935 z teorii grup liniowych ograniczonych. W grudniu 1939 został mianowany profesorem przy II Katedrze Analizy na Uniwersytecie. im. Franki (powstałym w miejsce UJK). Jego twórczość naukowa dotyczyła wielu działów matematyki. Z teorii zmiennej rzeczywistej opublikował m.in. Sur les dérivées géneralisées ("Fundamenta Mathematicae" 8/1926). Z geometrii ciał wypukłych i ich zastosowań np. Sur les groupes bornes des substitutions linéaires ("Comptes Rendus" 195/1932). Z prawdopodobieństwa Über die Vorzeichenverteilung in unendlichen Reihen ("Studia Mathematica", 2/1930). Po wkroczeniu do Lwowa wojsk niemieckich w 1941 został zamknięty w getcie. Tu na odwrocie niemieckich formularzy napisał swą ostatnią pracę O geometrii trójkąta, opublikowaną dopiero w 1992 w "Wiadomościach Matematycznych" (29/1992). Zginął śmiercią tragiczną 17 sierpnia 1942 we Lwowie, zamordowany przez gestapo.

Dokumentacja:
- Własnoręcznie napisany życiorys, Archiwum Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie.
- Archiwum Obwodowego we Lwowie, teka osobowa.
- A. Derkowska, M. Mikosz, A. Neugebauer: Herman Auerbach, "Wiadomości Matematyczne" 29/1992.

Opracowali: Stanisław Kolankowski, Danuta Węglowska

Biogram ten jest częścią Słownika matematyków polskich, Prószyński i S-ka (w przygotowaniu)

Do góry

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach