Matematyka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat >  Matematyka >  Apologia matematyka    
  Jesteś tutaj
G. H. Hardy
Apologia matematyka
Przełożył Marek Fedyszak

© Cambridge University Press
  Spis rzeczy
1     2    3     4     5    6   
7     8    9    10  11  12 
13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29 
Komentarz

19

Muszę powrócić do mojego oksfordzkiego usprawiedliwienia i trochę staranniej przeanalizować pewne tezy, które zapowiedziałem w paragrafie 6. Jest już rzeczą oczywistą, że matematyka interesuje mnie jedynie w jej aspekcie twórczym. Są jednak inne kwestie, które należy rozważyć, a szczególnie kwestia użyteczności (lub nieprzydatności) matematyki; kwestii tej towarzyszy spore pomieszanie pojęć. Musimy także zastanowić się, czy matematyka naprawdę jest tak nieszkodliwa, jak z góry założyłem w moim oksfordzkim wykładzie. Naukę lub sztukę można określić mianem przydatnej, jeżeli jej rozwój zwiększa, chociażby pośrednio, dobrobyt materialny i wygodę ludzi,
jeżeli sprzyja szczęściu w niewyszukanym i banalnym znaczeniu tego słowa. Tak więc medycyna i fizjologia są przydatne, ponieważ niosą ulgę w cierpieniu, a inżynieria lądowa - ponieważ pomaga budować domy i mosty, a tym samym podnosić poziom życia (oczywiście, budownictwo wyrządza również szkody, ale nie będziemy się tym teraz zajmować). Otóż część matematyki z pewnością przydaje się w ten sposób: inżynierowie nie mogliby wykonywać swojej pracy bez dobrej praktycznej znajomości matematyki, ta zaś zaczyna znajdować zastosowanie nawet w fizjologii. Mamy więc podstawę do obrony matematyki; być może nie będzie to obrona najskuteczniejsza ani nawet szczególnie zacięta, ale musimy się jej uważnie przyjrzeć. Szlachetniejsze zastosowania matematyki, jeśli takowe istnieją, zastosowania, które matematyka dzieli z całą sztuką, nie będą przedmiotem naszych rozważań. Matematyka, podobnie jak poezja bądź muzyka, może "sprzyjać wzniosłemu usposobieniu i utwierdzać (nas) w nim" i w ten sposób przysparzać szczęścia matematykom, a nawet innym ludziom. Bronienie jej na tej podstawie byłoby jednak tylko szczegółowym rozwinięciem tego, co powiedziałem wcześniej. Teraz musimy rozpatrzyć kwestię niewyszukanej użyteczności matematyki.

Do góry

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach