Matematyka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat >  Matematyka >  Apologia matematyka    
  Jesteś tutaj
G. H. Hardy
Apologia matematyka
Przełożył Marek Fedyszak

© Cambridge University Press
  Spis rzeczy
1     2    3     4     5    6   
7     8    9    10  11  12 
13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29 
Komentarz

20


Wszystko to może się wydawać bardzo oczywiste, ale nawet w tej sprawie często dochodzi do sporego pomieszania pojęć, ponieważ najbardziej przydatne nauki to zwykle po prostu te, których studiowanie na nic się większości z nas nie zda. Dysponowanie odpowiednią liczbą fizjologów i inżynierów przynosi konkretne pożytki, ale fizjologia i inżynieria nie należą do studiów przydatnych zwykłym ludziom (choć można ich, oczywiście, bronić z innych powodów). Jeśli o mnie chodzi, to ani razu nie znalazłem się w sytuacji, w której wiedza, jaką posiadam spoza obrębu czystej matematyki, przyniosła mi najmniejszą choćby korzyść.
Właściwie jest rzeczą dość zadziwiającą, jak niewielką wartość praktyczną dla przeciętnych ludzi ma wiedza, jak nieciekawa i banalna jest jej ceniona część i jak jej wartość wydaje się zmieniać odwrotnie proporcjonalnie do jej rzekomej użyteczności. Przydatne jest w miarę szybkie wykonywanie działań arytmetycznych (a one są, oczywiście, czystą matematyką). Przydaje się znajomość francuskiego lub niemieckiego, odrobiny historii i geografii, może nawet odrobiny ekonomii. Lecz odrobina chemii, fizyki czy fizjologii nie ma w codziennym życiu żadnego znaczenia. Wiemy, że gaz będzie się palił, nie znając jego składu; gdy nasz samochód się psuje, zabieramy go do mechanika; gdy szwankuje żołądek, idziemy do lekarza lub do apteki. W życiu kierujemy się więc zasadami zdrowego rozsądku, wspierając się w razie potrzeby wiedzą fachową innych.
Jest to jednak sprawa uboczna; kwestia natury pedagogicznej, interesująca jedynie dyrektorów szkół, którzy muszą doradzić coś rodzicom, niecierpliwie domagającym się użytecznego wykształcenia dla swoich dzieci. Oczywiście, gdy mówimy, że fizjologia jest przydatna, nie rozumiemy przez to, iż większość ludzi powinna studiować fizjologię, ale że postęp w tej dziedzinie, dokonujący się dzięki garstce fachowców, uczyni życie większości bardziej wygodnym. Dla nas ważne jest to, jak dalece matematyka może zgłaszać pretensje do tego rodzaju użyteczności, jakie dyscypliny matematyki mogą sobie rościć największe prawa do miana użytecznych i na ile jedynie na tej podstawie można usprawiedliwić intensywne studia nad matematyką (w rozumieniu matematyków).

Do góry

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach