Matematyka
  Wiw.pl   Na bież±co:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywisto¶ci   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszech¶wiat w obrazkach    
  Jeste¶ tutaj:  Wirtualny Wszech¶wiat > Matematyka > Definicje i Dopiski  
Liczba pierwsza
Mówimy, że liczba naturalna większa od 1 jest liczb± pierwsz±, gdy dzieli się (bez reszty!) tylko przez 1 i przez siebie sam±. Inne liczby większe od 1 nazywamy złożonymi. Liczbami pierwszymi s± np.: 2, 3, 5, 11, 23, 101 i 2 6972593 -1 (ta ostatnia jest największ± liczb± pierwsz± znan± 6 lipca 2000 r.); liczbami złożonymi np.: 4, 9, 32, 1001 i 1234567890987654321. Przyjmuje się, że jedynka nie jest ani liczb± pierwsz±, ani złożon±.
<< powrót... Jeste¶ tutaj
Definicje   i Dopiski
Liczba pierwsza
 Powrót
Matematyka - strona główna
Nowinki Wirtualnego Wszech¶wiata
 Szukacz
Przeszukaj za pomoc± Szukacza:
Matematykę
cały Wirtualny
  Wszech¶wiat
Przeszukaj inne witryny wydawnictwa Prószyński i S-ka
Jak zadawać pytania?     
  Napisz do nas
Napisz do nas - czekamy na Twoje uwagi dotycz±ce witryny Matematyka.

Wiw.pl  |  Na bież±co  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywisto¶ci  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszech¶wiat w obrazkach