Matematyka
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat >  Matematyka >  Geometria   >  Pojęcia wstępne  
  Jesteś tutaj
Jan Zydler
Geometria


© Prószyński i S-ka
  Spis rzeczy
Pojęcia wstępne
§ 1. Podstawowe figury geometryczne. Niektóre wiadomości ogólne
§ 2. Prosta. Półprosta. Odcinek
§ 3. Płaszczyzna
§ 4. Ćwiczenia
§ 5. Kąt
§ 6. Ćwiczenia
§ 7. Wiadomości wstępne o kole
§ 8. Wiadomości wstępne o trójkącie i wielokącie
§ 9. Ćwiczenia
Przystawanie i symetria figur płaskich
Proste równoległe
Koło
Kąty w kole. Czworokąty wpisane i opisane
Równoważność wielokątów
Położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni
Geometryczna proporcjonalność odcinków
Jednokładność i podobieństwo
Metryczna teoria odcinków proporcjonalnych
Wiadomości wstępne o rozwiązywaniu trójkątów
Obliczanie pól wielokątów
Kąty bryłowe i wielościany
Zastosowanie pojęcia granicy w geometrii
Bryły obrotowe

§ 9. Ćwiczenia

1. Wykreślić okręgi mające a) ten sam środek, b) ten sam promień, ale inny środek.

2. Promieniem równym danemu odcinkowi a wykreślić okrąg, przechodzący przez dany punkt A. Ile takich okręgów można wykreślić i gdzie będą leżały ich środki?

3. Wszystkie boki danego trójkąta przedłużono w obie strony. Ile powstało kątów przy każdym wierzchołku trójkąta? Wymienić kąty wewnętrzne i zewnętrzne tego trójkąta. Które z otrzymanych kątów będą sobie równe, a które będą kątami przyległymi?

4. Co można powiedzieć o odcinku, który łączy punkt wewnętrzny trójkąta z punktem zewnętrznym, a co o odcinku, który łączy dwa punkty zewnętrzne trójkąta?

5. Ile przekątnych można wyprowadzić z jednego wierzchołka w dziesięciokącie, a ile w piętnastokącie? Ile różnych przekątnych da się wyprowadzić ze wszystkich wierzchołków danego wielokąta? [  1]  [  2]  [  3]  [  4]  [  5]  [  6]  [  7]  [  8]  [  9]  [10] 

Do góry

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach