Modelowanie
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Modelowanie rzeczywistości > Spis programów > Conway  
  Jesteś tutaj
Program Conway
Program rysuje kolejne generacje bakterii.
  Książka
Modelowanie rzeczywistości
Od Gry w życie Conwaya przez żuka Mandelbrota do maszyny Turinga
Modelowanie rzeczywistości
  Szukacz
   Conway
1. Pobierz plik: conway.zip (1379 kB)
2. Rozpakuj go (używajac np. programu WinZip lub Windows Commander) do dowolnego katalogu.
3. Uruchom program conway.exe.

Program Conway po uruchomieniu wymaga podania początkowej generacji bakterii albo poprzez zaznaczenie położenia bakterii myszą na planszy, albo poprzez wczytanie jednego z plików o rozszerzeniu ljf. Pliki te znajdują się w podkatalogu Ljf. Po naciśnięciu klawisza F5 program rysuje następną generację bakterii. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+F5 program rysuje kolejne generacje bez zatrzymywania się po każdym kroku. Opcje te dostępne są także z menu Run.

Program Conway ma następujące dodatkowe opcje:

  1. Zapisywanie w pliku widocznej na ekranie generacji File -> Save oraz File -> Save As.
  2. Zmiana liczby pól na planszy File -> Properties -> General.
  3. Zmiana warunków brzegowych na planszy. Włączenie opcji File -> Properties -> Conditions -> Torus powoduje, że plansza staje się zamknięta. Górny brzeg utożsamiamy z dolnym brzegiem, zaś prawą krawędź z lewą krawędzią planszy i powstaje powierzchnia o topologii dętki. Obiekty przekraczające granicę planszy pojawiają się po przeciwnej stronie.
  4. Zmiana reguł gry.
    1. Można zmienić całkowicie reguły gry wymyślone przez Conwaya. W tym celu należy przejść do File -> Properties -> Conditions i podać inne wartości w odpowiednich polach. Według przyjętej konwencji 101 oznacza urodziny, zaś 102 śmierć. Liczby te dla standardowej wersji Gry w życie zostały umieszczone w polach o numerach 2 i 3, co oznacza, że dotyczą sytuacji, gdy komórka ma 2 lub trzech sąsiadów.
    2. Włączenie opcji File -> Properties -> Conditions -> 4 Neighbors powoduje, że brane są pod uwagę tylko 4 sąsiednie komórki, a nie wszystkie 8.

W dodatku do programu Conway załączamy także instalacyjną wersję programu Life32 napisanego przez Johana G. Bontesa, posiadającego więcej opcji i przykładowych konfiguracji (w katalogu Lif).

Program Conway
Widok ekranu programu Conway
Powiększenie...


[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach