Modelowanie
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Modelowanie rzeczywistości >  Spis programów  
  Jesteś tutaj
Modelowanie rzeczywistości - programy komputerowe
Wirtualny Wszechświat prezentuje zestaw 26 programów komputerowych, będących uzupełnieniem zagadnień omawianych w książce Modelowanie rzeczywistości.
  Książka
Modelowanie rzeczywistości
Od Gry w życie Conwaya przez żuka Mandelbrota do maszyny Turinga
Modelowanie rzeczywistości
  Szukacz
  Spis programów
BennettBennett
Program tworzy tekst, dla którego prawdopodobieństwa występowania trójek sąsiednich liter są takie same, jak dla tekstu wzorcowego.
BentleyBentley
Program rysuje kryształek płatka śniegu.
BernoulliBernoulli
Program generuje przypadkowy ciąg zer i jedynek i oblicza liczbę występujących w nim ciągów jedynek o długościach: 1, 2, 3 itd.
BuffonBuffon
Program służy do generowania wyników rzutu monetą.
CantorCantor
Program służy do generowania figur fraktalnych.
ConwayConway
Program rysuje kolejne generacje bakterii.
EhrenfestEhrenfest
Program służy do ilustracji problemu nieodwracalności procesów, które dotyczą dużej liczby przypadkowo poruszających się obiektów.
EulerEuler
Program służy do rozwiązywania problemu komiwojażera.
FeigenbaumFeigenbaum
Program służy do graficznej reprezentacji wyniku iteracji.
GaltonGalton
Program symuluje działanie deski Galtona o 100 kołkach.
HollandHolland
Program ilustruje działanie algorytmów genetycznych.
HopfieldHopfield
Program ukazuje działanie bardzo prostej sieci neuronowej: perceptronu.
HuffmanHuffman
Program służy do generowania drzewa pytań określającego najlepszą strategię.
HuffzipHuffzip
Program służy do kompresji plików za pomocą algorytmu Huffmana.
JuliaJulia
Program koloruje na czerwono, zielono i niebiesko obszary na płaszczyźnie zespolonej współrzędnych (x,y), które są dorzeczami (zbiorami przyciągania) trzech atraktorów - trzech pierwiastków z jedności.
KnuthKnuth
Program służy do ilustracji działania generatora liczb przypadkowych.
LorenzLorenz
Program generuje rozwiązania równań Lorenza.
MandelbrotMandelbrot
Program służy do generowania obrazów fraktalnych.
PasteurPasteur
Program ilustruje zjawisko rozprzestrzeniania się epidemii (lub rozwój innego podobnego procesu).
PoePoe
Program oblicza statystykę występowania znaków w danym pliku.
ShannonShannon
Program służy do obliczania entropii informacyjnej, czyli miary ilości informacji, określanej na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa.
SierpinskiSierpinski
Program służy do generowania fraktalnych figur, będących wynikiem przypadkowego błądzenia na płaszczyźnie.
SmoluchowskiSmoluchowski
Program służy do wyjaśnienia własności przypadkowego błądzenia na płaszczyźnie.
TuringTuring
Program symuluje działanie maszyny Turinga.
UlamUlam
Program służy do obliczania powierzchni ograniczonej krzywą za pomocą metody Monte Carlo.
YoungYoung
Program służy do rozpoznawania języka, w jakim napisany jest dany tekst, na podstawie częstości występowania poszczególnych liter oraz par liter.


[góra strony]
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach