Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Astronomia > Nowinka z dn. 19-07-2000  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Największe teleskopy świata
autor:
Michał Czerny
z dnia:
19-07-2000

Największe teleskopy świata

Listę największych działających teleskopów opublikował sierpniowy "Sky & Telescope". Wirtualny Wszechświat przedstawia pierwszą piętnastkę z listy - zestawienie sporządzone przez Michała Czernego. Zachęcamy do zajrzenia na nasze strony poświęcone instrumentom astronomicznym, gdzie można znaleźć zdjęcia i rysunki, przedstawiające niektóre z gigantów opisanych w prezentowanej liście.


Największe działające
teleskopy optyczne i podczerwone

Nazwa
teleskopu
Śred-
-nica
Typ Poło-
-żenie
Właściciel Rok
urucho-
-mienia
Bardzo
Duży
Teleskop (VLT)
4x8,2 m Ritchey
-Chretien
Cerro
Paranal
(Chile)
Europej-
-skie
Obserwa-
-torium
Południowe
Pierwszy
z tele-
-skopów
oddany
do użytku
w 1998r.
Ostatni
ma być
urucho-
-miony
w 2001r.
Tele-
-skopy
Kecka
2x9,82 m Ritchey
-Chretien
Mauna
Kea
(Hawaje)
Uniwersytet
Kalifornii
i Kalifor-
-nijski
Instytut
technologii
Pierwszy
z tele-
-skopów
oddany
do użytku
w 1991r.,
drugi -
w 1996r.
Teleskop
Hobby
-Eberly-
'ego
9,1 m sferyczny Mount
Fowlkes
(Teksas)
5
uniwer-
-sytetów
amerykań-
-skich
i niemiec-
-kich
1997
Subaru 8,2 m Ritchey
-Chretien
Mauna
Kea
(Hawaje)
Narodowe
Obserwa-
-torium
Astrono-
-miczne
Japonii
1999
Teleskop
MMT
6,5 m Casse-
-grain
Mount
Hopkins
(Arizona)
Smithso-
-nian
Institution
i
Uniwer-
-sytet
Arizony
2000
Wielki
Teleskop
Azymu-
-talny
6,0 m Casse-
-grain
Góra
Past-
-uchowa
(Kaukaz)
Rosyjska
Akademia
Nauk
1975
Teleskop
Hale'a
5,08 m Casse-
-grain
Mount
Palomar
(Kali-
-fornia)
Kalifor-
-nijski
Instytut
Technologii
1948
Teleskop
Herschela
4,2 m Casse-
-grain
La Palma
(Wyspy
Kana-
-ryjskie)
Grupa
Teleskopów
Izaaka
Newtona
1987
Teleskop
Victora
Blanco
4,0 m Ritchey
-Chretien
Cerro
Tololo
(Chile)
Inter-
-amerykań-
skie
Obserwa-
-torium
w Cerro
Tololo
1976
Teleskop
Anglo
-Austra-
-lijski
3,89 m Ritchey
-Chretien
Siding
Spring
Mountain
(Austra-
-lia)
Obserwa-
-torium
Anglo
-Austra-
lijskie
1974
Reflektor
Mayalla
3,81 m Ritchey
-Chretien
Kitt Peak
(Arizona)
Narodowe
Obserwa-
-torium
Kitt
Peak
1973
Brytyjski
Teleskop
Podczer-
-wony
(UKIRT)
3,8 m Casse-
-grain
Mauna
Kea
(Hawaje)
Połączone
Centrum
Astrono-
miczne
1978
Teleskop
Kana-
-dyjsko
-Fran-
-cusko
-Hawajski
3,58 m Casse-
-grain
Mauna
Kea
(Hawaje)
Korporacja
Teleskopu Kana-
-dyjsko
-Francusko
-Hawaj-
-skiego
1979
Teleskop
Galileo
3,58 m Ritchey
-Chretien
La Palma
(Wyspy
Kana-
-ryjskie)
Centrum
Galileo
Galilei
1998
  3,57 m Ritchey
-Chretien
La Silla
(Chile)
Europejskie
Obserwa-
-torium
Południowe
1977

[  góra strony  ]

 

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach