Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Astronomia > Nowinka z dn. 26-10-2000  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Widmo torusa (jowiszowego)
autor:
Jarosław Włodarczyk
z dnia:
26-10-2000

Widmo torusa (jowiszowego)
Sonda Cassini nie ustaje w obserwacjach największej planety Układu Słonecznego. Nie tylko dostarcza nam jej zdjęć, lecz także - danych spektrograficznych, uzyskiwanych za pomocą ultrafioletowego spektrografu obrazującego (Ultraviolet Imaging Spectrograph, UVIS).

Sonda Cassini mija właśnie Jowisza w swej podróży do innej planety olbrzyma, Saturna. Pierwszego października 2000 r. spektrograf pokładowy rozpoczął zbieranie danych na temat światła ultrafioletowego, emitowanego przez jowiszowe zorze polarne oraz plazmę, otaczającą planetę. Plazma ta, formująca torus, czyli obwarzanek, to przede wszystkim zjonizowane atomy siarki i tlenu, uwalniane przez aktywne wulkany Io - jednego z galileuszowych księżyców Jowisza.

Kosmiczny Teleskop Kolejnej Genetacji (NGST)
powiększenie...

Widmo przesłane na Ziemię przez sondę Cassini. Powstało podczas 10 godzin obserwacji, wykonanych 3 października za pomocą UVIS. Składa się na nie emisja jowiszowych zórz polarnych i plazmowego torusa, otaczającego planetę. Najbardziej intensywne sygnały (kolor czerwony) pochodzą od zjonizowanych atomów tlenu i siarki. Emisja zórz polarnych, za którą jest odpowiedzialny wodór cząsteczkowy, tworzy centralne pasmo w prawej części widma. (Długość fali rośnie od lewej do prawej). Fot. University of Colorado/NASA.


Przedstawione widmo to pierwszy w dziejach astronomii tego rodzaju rezultat, odnoszący się do okołojowiszowego torusa. Wprawdzie został on odkryty za pomocą ziemskich teleskopów, a później badany przez sondy kosmiczne, w tym Voyager i Galileo, niemniej takiego widma nie udało się uzyskać nikomu przed październikiem 2000 r.

Jarosław Włodarczyk

[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach