Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Astronomia > Nowinka z dn. 25-06-2002  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Setka w 10 lat
autor:
Jarosław Włodarczyk
z dnia:
25-06-2002

Setka w 10 lat
Mija właśnie 10 lat od odkrycia przez Aleksandra Wolszczana pierwszych planet poza Układem Słonecznym, a nowe doniesienia nieustannie powiększają liczbę znanych planet, krążących wokół innych gwiazd. Na rozpoczętej w ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie konferencji, poświęconej badaniom pozasłonecznych planet, astronomowie dorzucili kolejne odkrycia i w ten sposób liczba tych planet zbliża się już do setki.

Wszystkich ekscytuje również to, że odkrywane nowe światy coraz bardziej przypominają konfigurację, znaną nam z Układu Słonecznego. I tak na konferencji waszyngtońskiej pojawiły się nowe "jowisze".

Porównanie systemów planetarnych wokół Słońca (u góry) i gwiazdy 55 Cancri. Nowo odkryta planeta wokół 55 Cancri porusza się po orbicie podobnej do jowiszowej. System ten zawiera jeszcze 2 planety, obiegające jednak swoją gwiazdę po bardzo ciasnych orbitach, ciaśniejszych od okołosłonecznej orbity Ziemi. Rys. JPL/NASA.

Bardzo ciekawym obiektem wydaje się planeta krążąca wokół podobnej do Słońca gwiazdy Gliese 777A (znanej także jako HD 190360A), oddalonej od nas o 52 lata świetlne. Masa tej planety wynosi 1,15 masy Jowisza i obiega ona swoją gwiazdę po kołowej orbicie o promieniu niecałych 4 jednostek astronomicznych (orbita Jowisza ma promień 5,2 jednostki astronomicznej), zamykając pełne okrążenie w ciągu nieco ponad 7 lat.

Inna planeta, należąca do systemu 55 Cancri, krąży po orbicie, której wielkość i okres bardzo przypominają parametry orbity naszego Jowisza (Jowisz obiega Słońce w ciągu blisko 12 lat). Niestety, jest czterokrotnie od niego masywniejsza.

Niemniej hipoteza, że za narodzinami gwiazdy postępuje formowanie się systemu planetarnego, wydaje się już całkowicie udowodniona. A coraz dłużej prowadzone precyzyjne obserwacje gwiazd (o podstawowej, spektroskopowej metodzie poszukiwań pisaliśmy w Wkrótce pęknie setka ) zaczynają ujawniać coraz mniej masywne planety. A zatem nadzieje, że po jowiszach przyjdzie czas na ziemie, nie są płonne.

Jarosław Włodarczyk
O nowych metodach poszukiwania planet wokół innych gwiazd pisaliśmy w Jak będziemy znajdować planety
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach