Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Biologia > Nowinka z dn. 13-06-2000  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Język ciała
autor:
Krzysztof Szymborski
z dnia:
13-06-2000

Język ciała
Chociaż wielu ludzi uważa gestykulację towarzyszącą towarzyskiej rozmowie jedynie za bezsensowne wymachiwanie rękami, w rzeczywistości "język ciała" stanowi integralną część procesu komunikacji. Mało tego. Niektórzy psychologowie twierdzą, że semantyczna część naszego komunikatu - czyli słowa, jakich używamy w rozmowie - jest nośnikiem jedynie około 7% przekazywanej informacji. Język ciała odpowiedzialny jest za ponad połowę, reszta zaś pozostaje zapewne zakodowana w tonie głosu i intonacji. Do takiego przynajmniej wniosku doszła Jana Iverson, profesor psychologii na Uniwersytecie Missouri-Columbia.

Jana Iverson przeprowadziła niedawno dwa badania (wyniki pierwszego z nich ogłoszone zostały w brytyjskim czasopiśmie "Nature") nad sposobem porozumiewania się niewidomych. Obserwując rozmowy prowadzone przez osoby, które pozbawione były wzroku od urodzenia, Iverson zauważyła, że gestykulują oni nawet wtedy, kiedy porozumiewają się z innymi niewidomymi. Sugeruje ona, że gesty pełnią nie tylko funkcję komunikacyjną i pomagają przekazywać informację słuchaczowi (widzowi?), lecz także ułatwiają koordynację procesu myślenia u mówiącej osoby. W swym drugim projekcie badawczym, którego ustalenia opublikowane zostaną w najbliższych miesiącach w czasopiśmie "Journal of Non Verbal Communication", Iverson skoncentrowała się na obserwacji niewidomych dzieci w wieku poniżej dwóch lat i starała się prześledzić proces rozwoju ich umiejętności komunikacyjnych. Odkryła, że niewidome dzieci posługują się gestykulacją, jeszcze zanim opanowują mowę.

Krzysztof Szymborski
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach