Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Biologia > Nowinka z dn. 13-06-2000  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Socjobiologia i marksizm
autor:
Krzysztof Szymborski
z dnia:
13-06-2000

Socjobiologia i marksizm
Niewiele sporów naukowych w niedawnej historii przybrało tak dramatyczną formę, jak kontrowersja wokół socjobiologii. Debata ta wybuchła w ślad za opublikowaną w 1975 r. książką Edwarda Wilsona o tym samym tytule.

Kontrowersje związane z socjobiologią - poświęcono im wiele książkowych publikacji, pisanych "w gorączce dyskusji" - doczekały się w tym roku sumiennego i, jak się wydaje, rzetelnego opracowania historycznego. W maju Oxford University Press opublikował książkę fińskiej uczonej, zatrudnionej od lat w Illinois Institute of Technology w Chicago, Ulliki Segestrale, zatytułowaną "Defenders of the Truth: The Battle for Science in the Sociobiology Debate and Beyond" (Obrońcy prawdy: Bitwa o naukę w dyskusji socjobiologicznej i poza nią).

Starając się zachować bezstronność, Segestrale przedstawia ową debatę jako starcie stron, z których obie miały dobre intencje. I sądziły, że występują w obronie prawdy naukowej. Koncepcje prawdy różniły się jednak od siebie. Pomysły Wilsona były, zdaniem autorki "Obrońców prawdy", w dużej mierze spekulacyjne i krytycy jego uważali, że powinien się on powstrzymać z ich publicznym ogłaszaniem do czasu, kiedy będzie on w stanie poprzeć je solidnymi dowodami empirycznymi. Wilson i jego zwolennicy twierdzili z kolei, że postęp biologii ewolucyjnej nie byłby w ogóle możliwy bez stawiania twórczych hipotez.

W ostatecznym rachunku konfrontacja przybrała charakter polityczny i niektórzy krytycy Wilsona posunęli się (także bez empirycznych podstaw) do oskarżenia go o rasistowskie, antyfeministyczne, a nawet faszystowskie skłonności. Jedno z najbardziej fascynujących pytań, jakie stawia Segestrale w swej książce, brzmi: czy jest wyłącznie przypadkową koincydencją, że tak wielu krytyków Wilsona było marksistami? Osobiście uważam, że nie. Nie było w tym nic przypadkowego. Dłuższą i lepiej uzasadnioną odpowiedź znajdą czytelnicy w książce Segestrale.

Krzysztof Szymborski
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach