Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Biologia > Nowinka z dn. 05-12-2000  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Niewidomi muzycy słyszą lepiej
autor:
Małgorzata Yamazaki
z dnia:
05-12-2000

Niewidomi muzycy słyszą lepiej
Słuch absolutny to umiejętność niezmiernie pożądana przez muzyka. Nie każdemu jednak udaje się ją zdobyć. Najnowsze badania dowodzą, że dużo większą na to szansę mają osoby niewidome. Takie wnioski wypływają z pracy naukowców z Beth Israel Deaconess Medical Center w Bostonie, przedstawionej na ostatnim posiedzeniu Towarzystwa Neurologicznego, które odbyło się w Nowym Orleanie w listopadzie 2000 r.

Słuch absolutny pozwala na rozróżnienie wysokości dźwięku bez odwoływania się do jakiegokolwiek wzorca. Dla muzyka to prawdziwy kapitał zawodowy. Rzadko jednak umiejętność tę udaje się wykształcić - dysponuje nią zaledwie jedna czwarta muzyków, którzy rozpoczęli intensywną edukację muzyczną bardzo wcześnie, a już z pewnością nie później niż przed ukończeniem siedmiu lat życia. Tak w każdym razie jest w przypadku osób widzących. Badania naukowców z Bostonu dowodzą bowiem, że osoby niewidome mają większą łatwość osiągnięcia tej umiejętności i że wiek siedmiu lat nie jest dla nich żadną nieprzekraczalną granicą pod tym względem.

Ray Charles
Ray Charles, amerykański pianista i piosenkarz, twórca takich przebojów, jak Georgia On My Mind, stracił wzrok w wieku 6 lat.
Wśród badanych 21 niewidomych muzyków aż 12 dysponowało absolutnym słuchem. Stanowi to - jak mówił podczas swojego wystąpienia Roy Hamilton - co najmniej dwukrotnie większą częstość niż wśród muzyków widzących. Przy czym połowa spośród tych osób rozpoczęła naukę muzyki po ósmym roku życia. Wskazuje to jednoznacznie na fakt, że proces ten przebiega u osób niewidomych nieco inaczej.

O tym, że w rozpoznawaniu dźwięków (czyli, w istocie, w przyporządkowywaniu im nazw) bierze udział część lewego płata skroniowego mózgu, zwana planum temporale, wiadomo z wcześniejszych prac. Część ta jest większa u osób o standardowej asymetrii mózgowej - czyli takich, u których mowa zlokalizowana jest w lewej półkuli mózgu. Asymetria ta jest jednak wyraźniejsza w przypadku muzyków dysponujących słuchem absolutnym. Badania wykorzystujące metodę rezonansu magnetycznego, pozwalające na badania anatomiczne mózgów żywych osób, wykazały, że różnice te są jeszcze bardziej dobitnie zaznaczone u niewidomych muzyków obdarzonych absolutnym słuchem.

Naukowcy podejrzewają, że skoro u niewidomych umiejętność ta może rozwijać się w późniejszym wieku, to niewykluczone, iż w procesach tych bierze udział ta część kory mózgowej, która normalnie uczestniczy w procesach widzenia. Niezwykła zdolność mózgu do angażowania w nowej roli części wykorzystywanych zwykle do określonych zadań - zwana plastycznością mózgu - jest powszechnie znana. Badacze z Bostonu zamierzają teraz sprawdzić, jakie różnice pod względem morfologii i aktywności charakteryzują inne rejony mózgu osób niewidzących.

Małgorzata Yamazaki
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach