Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Biologia > Nowinka z dn. 27-09-2002  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Szympans mniej ludzki
autor:
Małgorzata Yamazaki
z dnia:
27-09-2002

Szympans mniej ludzki
A jednak nie jesteśmy - przynajmniej pod względem DNA - aż tak bardzo podobni do szympansów ani one do nas, jak jeszcze niedawno wszystkim się wydawało. Dotychczasowe szacunki określały nasze wzajemne podobieństwo genetyczne na 98,5%, co znaczyło, że od swoich najbliższych krewnych różnimy się zaledwie 1,5% materiału genetycznego. Najnowsze badania natomiast dowodzą, że różnica ta jest trzykrotnie większa - z szympansami dzielimy nie więcej niż 95% DNA.

Zdjęcie: www.american.edu
Wyniki te pochodzą ze słynnego Caltechu (California Institute of Technology), z pracowni Roya Brittena - tego samego, którego metodę wykorzystano do wcześniejszych ocen podobieństwa ludzkiego i małpiego materiału genetycznego. W procedurze tej (opracowanej przez Brittena i jego współpracownika Dave'a Kohne'a już kilkadziesiąt lat temu) decydującym wskaźnikiem jest temperatura rozdzielania się zhybrydyzowanych (połączonych) nici DNA pochodzących od dwóch badanych gatunków. Pozwala ona jednak na wykrycie wyłącznie tzw. punktowych podstawień, czyli zmian pojedynczych nukleotydów w analizowanym materiale. Kiedy Britten, zaniepokojony tak niewielką różnicą otrzymaną dla materiału genetycznego ludzi i szympansów, postanowił zbadać ten wynik, okazało się, że podstawienia punktowe nie są jedynym rodzajem różnic między badanym DNA.

Do szczegółowych analiz przydatne okazały się opublikowane niedawno w Internecie przez zespoły naukowców z Baylor College of Medicine w Houston oraz Uniwersytetu w Oklahomie zsekwencjonowane fragmenty szympansiego genomu. Porównując pięć odpowiadających sobie odcinków szympansiego DNA z DNA człowieka, Britten stwierdził, że istotnie w około 1,5% różnią się one między sobą pod względem pojedynczych zmian nukleotydów. Ponad dwukrotnie większe różnice wykrył jednak pod względem dwóch innych rodzajów zmian - tzw. insercji (gdy w jednym z badanych DNA pojawiają się sekwencje nieobecne w drugim) oraz delecji (gdy z jednej z analizowanych próbek brakuje sekwencji wystepujących w drugiej). Owe "indele", jak ocenia Britten, przyczyniają się do dodatkowych 4% różnic między ludzkim a szympansim materiałem genetycznym. Jego analizy objęły odcinki o długości zaledwie miliona nukleotydów z około 3 miliardów, jakie składają się na nasz (a także małpi) genom i wyniki te należy oczywiście uznać za wyniki wstępne. "To zaledwie rzut oka" - podkreśla w artykule publikowanym w "Proceedings ot the National Academy of Science" i cytowanym przez serwis internetowy tygodnika "New Scientist" 23 września 2002 roku Roy Britten.

Podobny rozkład odmienności między małpim i ludzkim DNA stwierdzono zarówno w rejonach zawierających geny, jak i w tzw. "śmieciowym" DNA, którego funkcja ciągle pozostaje niejasna. Genetyczna różnica między nami i szympansami nieco się więc powiększyła. Daleko nam jeszcze jednak do zrozumienia, jak to się dzieje, że z tak mimo wszystko podobnej informacji genetycznej powstają tak bardzo różne organizmy. Zdaniem autora relacjonowanego odkrycia być może decydujący udział mają geny regulatory sterujące ekspresją całych sieci genów. Nie ma on jednak wątpliwości, że zanim będziemy to wiedzieć na pewno, minie sporo czasu.

Małgorzata Yamazaki
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach