Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Kultura antyczna  
 Jesteś tutaj
Jan Parandowski

Jan Parandowski

Jan Parandowski urodził się 11 maja 1895 r. we Lwowie. Uczęszczał do IV Gimnazjum Klasycznego im. J. Długosza. Debiutował w wieku 17 lat artykułami publikowanymi w prasie lwowskiej. Maturę zdał w 1913 r. i rozpoczął studia na Uniwersytecie Lwowskim na wielu kierunkach: filozofii, filologii klasycznej, archeologii, historii sztuki, literatury polskiej. Po wybuchu I wojny światowej jako jeniec cywilny uczył w szkołach w Saratowie i Woroneżu. Kiedy wrócił do kraju, ponownie podjął studia i w 1923 r. uzyskał magisterium z filologii klasycznej i archeologii. W rodzinnym mieście został m.in. sekretarzem Zarządu Związku Zawodowych Literatów Polskich, kierownikiem literackim wydawnictwa H. Altenberg; redagował serię przekładów z literatur klasycznych "Pan" oraz serię "Wielcy Pisarze"; przez cały czas współpracował z czasopismami - "Gazetą Poranną", "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Wiadomościami Literackimi", tygodnikiem "Tęcza". W 1929 r. przeniósł się do Warszawy. Tu początkowo redagował miesięcznik "Pamiętnik Warszawski". W 1930 r. został członkiem polskiego PEN Clubu, a w 1933 r. wybrano go prezesem. W 1936 r. na XI Olimpiadzie w Berlinie otrzymał brązowy medal za książkę "Dysk olimpijski" i Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za wybitną twórczość literacką. W latach 1937-1938 w Państwowym Wydawnictwie Książek Szkolnych redagował serię "Wielcy Ludzie". Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w konspiracyjnym życiu kulturalnym. Podczas powstania warszawskiego spłonęło archiwum literackie autora wraz z rękopisami niewydanych utworów.

W latach 1945-1950 objął jako profesor zwyczajny katedrę kultury antycznej, a następnie literatury porównawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Został członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym", "Meandrem", "Twórczością", wznowił działalność jako prezes polskiego PEN Clubu. Był kierownikiem literackim Teatru Miejskiego w Lublinie. W 1948 przygotowywał Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu, wtedy też ponownie zamieszkał w Warszawie. Zainicjował prace Studium Przekładowego, z którego materiały znalazły się w publikacji "O sztuce tłumaczenia". Był członkiem Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). W 1958 r. współorganizował Międzynarodowy Zjazd Tłumaczy w Warszawie, w 1962 został wiceprezesem Federacji PEN Clubów. W 1964 r. otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia i w tymże roku był sygnatariuszem "Listu 34" uczonych i pisarzy w obronie wolności słowa. W 1975 r. został wyróżniony za całokształt twórczości przez Radio Wolna Europa. W 1976 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Odznaczony m.in. francuską komandorią orderu Arts et Lettres za twórczość literacką i rozwój kontaktów polsko-francuskich. Zmarł 26 września 1978 r. w Warszawie.

Napisał m.in.: "Eros na Olimpie" (1924), "Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian" (1924), "Aspazja" (1925), "Dwie wiosny" (1927), "Wojna trojańska" (1930), "Dysk olimpijski" (1933), "Przygody Odyseusza" (1935), "Godzina Śródziemnomorska" (1949), "Alchemia słowa" (1951), "Zegar słoneczny" (1953), "Petrarka" (1956), "Z antycznego świata" (1958). Jest autorem przekładów: H. G. Wells: "Historia świata" (1924), Longos: "Dafnis i Chloe" (1925), Einhard: "Życie Karola Wielkiego" (1935), Cezar: "O wojnie domowej" (1951), Homer: "Odyseja" (1953), Teofilakt Symokatta: "Listy" (1953).
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach