Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Kultura antyczna > Nowinka z dn. 14-12-2001  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Komedia rzymska i jej dzieje
autor:
Ariadna Masłowska-Nowak
z dnia:
14-12-2001

Komedia rzymska i jej dzieje
W połowie grudnia 2001 r. ukazała się pierwsza w języku polskim monografia poświęcona komedii i teatrowi rzymskiemu, która w sposób wszechstronny przedstawia działalność sceniczną w Rzymie. Historia komedii rzymskiej Ewy Skwary, choć stanowi syntezę dotychczasowych zdobyczy nauki światowej w tej dziedzinie, wiele zawdzięcza badaniom własnym autorki.Historia komedii rzymskiej składa się z siedmiu rozdziałów. Każdy z nich szczegółowo omawia problemy związane z rozwojem gatunków scenicznych: odmiany komedii (Rozdział I. Quid?), autorów (Rozdział II. Quis?), odbiorcę (Rozdział III. Cur?), czas przedstawień (Rozdział IV. Quando?), sceny i teatry (Rozdział V. Ubi?), a dwa ostatnie rozdziały poświęcone są maskom, kostiumom, rekwizytom, maszynerii scenicznej, muzyce (VI. Quomodo?), a także aktorom i wszystkim ludziom teatru, którzy uczestniczyli w tworzeniu przedstawień (VII. Quibus auxiliis?).

Książkę wzbogacają liczne tabele i wykresy, ułatwiające wyszukiwanie potrzebnych informacji, dodatkową zaś atrakcją są ilustracje, które prezentują starożytne kostiumy, maski, teatry, sceny itp. zagadnienia omawiane w monografii. Na szczególne podkreślenie zasługuje także czytelny podział na rozdziały i podrozdziały, co niewątpliwie ułatwi poruszanie się w różnorodnej i bogatej materii pracy. Dodatkowym walorem pozycji jest ponadto żywy i barwny język, jakim została napisana.

Historia komedii rzymskiej stanowi kompendium nie tylko dla badaczy i specjalistów zajmujących się teatrem, ale także dla każdego humanisty.

Ariadna Masłowska-Nowak
[  góra strony  ]

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach