Informacje
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Informacje > Nowinki 2000-2002 > Różne > Nowinka z dn. 05-06-2000  
 Jesteś tutaj
nowinka:
Od Darwina do Hawkinga
autor:

z dnia:
05-06-2000
Od Darwina do Hawkinga

Listę najważniejszych książek o nauce w XX wieku zestawił magazyn popularnonaukowy "American Scientist". Lista powstała na podstawie zgłoszeń, nadsyłanych przez czytelników czasopisma, i typów jego redaktorów. Zestawienie, oczywiście, ogranicza się do tytułów, które ukazały się w języku angielskim. Jeśli sprawdzimy, które z książek zostały przełożone na język polski, przekonamy się, że najpełniej reprezentowane są biografie (autorzy, czy raczej koordynatorzy rankingu, Philip i Phylis Morrisonowie, zastrzegają się, iż podział na kategorie jest bardzo gruby i nieostry). Poza tym zwraca uwagę to, że znacznie chętniej była spolszczana literatura matematyczno-fizyczna i filozoficzno-historyczna niż biologiczna. Oto książki, który kształtowały obraz świata w XX wieku:

POZYCJE BIOGRAFICZNE

Karol Darwin: Autobiography (1950); wyd. pol.: Autobiografia(1950 )

G. H. Hardy: A Mathematician's Apology (1940); wyd. pol.: Apologia matematyka (1997)

James D. Watson: The Double Helix (1968); wyd. pol.: 1. Podwójna spirala (1974), 2. Podwójna helisa (1995)

Freeman Dyson: Disturbing the Universe (1979)

Richard P. Feynman: Surely You're Joking, Mr. Feynman! (1985); wyd. pol.: Pan raczy żartować, panie Feynman! (1996)

NAUKI MATEMATYCZNO-FIZYCZNE

Książki popularnonaukowe

Timothy Ferris: The Whole Shebang (1997); wyd. pol.: Cały ten kram (1999)

George Gamow: One, Two, Three... Infinity (1947)

Stephen Hawking: A Brief History of Time (1988); wyd. pol.: Krótka historia czasu (1. 1990, 2. 1996)

Douglas Hofstadter, Daniel Dennett: The Mind's I (1981)

Kenneth Hsu, William Ryan: The Mediterranean Was a Desert (1983)

Georges Ifrah: From One to Zero: A Universal History of Numbers (1985)

Primo Levi: The Periodic Table (1984)

John McPhee: Annals of the Former World (1998)

Carl Sagan: The Pale Blue Dot (1994); wyd. pol. Błękitna kropka (1996)

Steven Weinberg: Dreams of a Final Theory (1992); wyd. pol.: Sen o teorii ostatecznej (1. 1994, 2. 1997)

Hermann Weyl: Symmetry (1952); wyd. pol.: Symetria (1. 1960, 2. 1997)

Monografie

Paul Dirac: Quantum Mechanics (1930)

Albert Einstein: The Collected Papers of Albert Einstein: The Swiss Years: Writings, 1902-09 (1930)

Benoit B. Mandelbrot: Fractals (1977)

Linus Pauling: Nature of the Chemical Bond (1939)

Bertrand Russell, Alfred North Whitehead: Principia Mathematica (1910-13, 3 tomy)

Cyril Smith: Search For Structure (1981)

John von Neumann, Oskar Morgenstern: Theory of Games and Economic Behavior (1944)

Norbert Weiner: Cybernetics (1948)

R. B. Woodward, Roald Hoffmann: Conservation of Orbital Symmetry (1970)

Albert Einstein: The Meaning of Relativity (1922); wyd. pol.: Istota teorii względności (1. 1962, 2. 1997)

Richard P. Feynman: QED (1985); wyd. pol.: QED (1992)

Donald Knuth: The Art of Computer Programming (1968)

HISTORIA NAUKI

Abraham Pais: Inward Bound (1986)

John Desmond Bernal: Science in History (1954); wyd. pol.: Nauka w dziejach (1957)

Paul de Kruif: Microbe Hunters (1926); wyd. pol.: Łowcy mikrobów

Martin Gardner: In the Name of Science (powtórnie wydane jako: Fads and Fallacies in the Name of Science) (1952); wyd. pol.: Pseudonauka i pseudouczeni

Arthur O. Lovejoy: The Great Chain of Being (1936); wyd. pol.: Wielki łańcuch bytu (1999)

Joseph Needham: Science and Civilization in China (1947)

Richard Rhodes: The Making of the Atomic Bomb (1986); wyd. pol.: Jak powstała bomba atomowa (2000)

Charles Singer, E. J. Holmyard, A. R. Hall: A History of Technology (1954)

Tom Wolfe: The Right Stuff (1979)

FILOZOFIA NAUKI

Vannevar Bush: Science, the Endless Frontier (1945)

Thomas S. Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions (1962); wyd. pol.: Struktura rewolucji naukowych (1968)

Peter B. Medawar: The Art of the Soluble (1967)

Karl Popper: The Logic of Scientific Discovery (1934); wyd. pol.: Logika odkrycia naukowego (1977)

C. P. Snow: The Two Cultures (1959); wyd. pol.: Dwie kultury (1999)

Alfred North Whitehead: Science and the Modern World (1945); wyd. pol.: Nauka i świat współczesny (1988)

NAUKI BIOLOGICZNE

Książki popularnonaukowe

William Beebe: Jungle Days (1925)

Rachel Carson: Silent Spring (1962)

John R. Horner, James Gorman: Digging Dinosaurs (1988)

Francois Jacob: The Possible and the Actual (1982)

Aldo Leopold: A Sand County Almanac (1949)

Barry Lopez: Arctic Dreams: Imagination and Desire in a Northern Landscape (1986)

Konrad Lorenz: King Solomon's Ring (1952)

Jacques Monod: Chance and Necessity (1971); wyd. pol.: Konieczność i przypadek (1979)

Richard Preston: The Hot Zone (1994); wyd. pol.: Strefa skażenia (1996)

Lewis Thomas: The Lives of a Cell (1974)

Monografie

Adrian Forsyth, Kenneth Miyata: Tropical Nature (1984)

Stephen S. Morse (red.): Emerging Viruses (1993)

Erwin Schrödinger: What Is Life? (1944); wyd. pol.: Czym jest życie? (1999)

D'Arcy Thompson: On Growth and Form (1917)

Vladimir Vernadskii: The Biosphere (1998; wyd. francuskie 1929)

Alister Clavering Hardy: The Open Sea: Its Natural History (1956-59, 2 tomy)

Edward O. Wilson: The Insect Societies (1971); wyd. pol.: Społeczeństwo owadów (1979)

Teoria ewolucji

Richard Dawkins: The Blind Watchmaker (1986); wyd. pol.: Ślepy zegarmistrz (1994)

Stephen Jay Gould: Ever Since Darwin: Reflections in Natural History (1977); wyd. pol.: Niewczesny pogrzeb Darwina (1. 1991, 2. 1999)

Jonathan Weiner: The Beak of the Finch (1994)

Richard Goldschmidt: The Material Basis of Evolution (1940)

Ronald Aylmer Fisher: The Genetical Theory of Natural Selection (1930)

George Williams: Adaptation and Natural Selection: A Critique of Some Current Evolutionary Thought (1966)

Howard Gruber, Paul H. Barrett: Darwin on Man: A Psychological Study of Scientific Creativity (1974)

EWOLUCJA CZŁOWIEKA

Książki popularnonaukowe

Elizabeth Barber: Women's Work (1994)

Gregory Bateson: Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology (1972)

Jacob Bronowski: Science and Human Values (1965)

Jane Goodall: In the Shadow of Man (1968); wyd. pol.: W cieniu człowieka (1974)

R. L. Gregory: The Intelligent Eye (1970)

Aldous Huxley: The Doors of Perception (1954); wyd. pol.: Drzwi percepcji (1991)

L. S. B. Leakey: Adam's Ancestors: The Evolution of Man and His Culture (1934)

Steven Pinker: The Language Instinct (1994)

Denise Schmandt-Besserat: How Writing Came About (1996)

George B. Schaller: The Mountain Gorilla: Ecology and Behavior (1963)

Randy Shilts: And the Band Played On (1987)

Pierre Teilhard de Chardin: The Phenomenon of Man (1959); wyd. pol.: Fenomen człowieka (1993)

Lev Semenovich Vygotsky: Thought and Language (1962); wyd. pol.: Myślenie i mowa (1989)

Charles Leonard Wooley: Discovering the Royal Tombs at Ur (1969)

Monografie

C. K. Brain: Hunter and Hunted (1981)

Noam Chomsky: Syntactic Structure (1957)

Sigmund Freud: General Introduction to Psychoanalysis (1920); wyd. pol.: Wstęp do psychoanalizy (1994 - wyd. 6)

Mary Leakey: Laetoli: A Pliocene Site in Northern Tanzania (1987)

Richard Lee: The Kung San (1979)

Andre Leroi-Gourhan: Treasures of Prehistoric Art (1967)

Marvin Minsky: The Society of Mind (1986)

Peter and Iona Oppie: Children's Games in Street and Playground: Chasing, Catching, Seeking, Hunting, Racing, Duelling, Exerting, Daring, Guessing, Acting, Pretending (1969)

Ivan P. Pavlov: Lectures on Conditioned Reflexes (1926); wyd. pol.: Wykłady o czynności mózgu (1938)

Oskar Pfungst: Clever Hans (The Horse of Mr. Von Osten): A Contribution to Experimental 00-06-12 Animal and Human Psychology (1911)

POWIEŚCI

Sinclair Lewis: Arrowsmith (1925)

Kurt Vonnegut, Jr.: Cat's Cradle (1963); wyd. pol.: Kocia kołyska

H. G. Wells: Tono Bungay (1908); wyd. pol.: Tono-Bungay (1956)

Tomas Pynchon: Gravity's Rainbow (1973)

[  góra strony  ]

 

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach