Wszechświat w obrazkach
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wszechświat w obrazkach > Biologia w obrazkach  
 Jesteś tutaj
Biologia w obrazkach
Skutki zanieczyszczenia wód są tym groźniejsze, że zanieczyszczenia te przenoszą się wraz z krążącą nieustannie w przyrodzie wodą.
 Przejdź do
Wszechświat w obrazkach
Astronomia w obrazkach
Biologia w obrazkach
Fizyka w obrazkach
Geologia w obrazkach
Matematyka w obrazkach
Sztuka w obrazkach
ZANIECZYSZCZENIE WÓD

Skutki zanieczyszczenia wód są tym groźniejsze, że zanieczyszczenia te przenoszą się wraz z krążącą nieustannie w przyrodzie wodą.

Jest wiele źródeł zanieczyszczeń wód. Najważniejsze z nich to ścieki miejskie i przemysłowe oraz nawozy, spływające z pól. Ale nie tylko. Drogi zanieczyszczeń są różne. I tak zanieczyszczone powietrze miesza się w atmosferze ze skraplającą się wodą i opada na ziemię jako rozcieńczony ściek. Powoduje to obumieranie lasów i straty w plonach rolnych. Zanieczyszczeniu wód można zapobiegać na wiele sposobów. Typowym przykładem jest budowa oczyszczalni ścieków. Niestety, nie wszystkie miasta je posiadają. Nieoczyszczone ścieki spływają do morza i zatruwają je. Dlatego tak często napotykamy tabliczki z napisem "Kąpiel wzbroniona". W Polsce właściwie nie ma już zbiorników i cieków wodnych, z których można bez obawy pić wodę.

Piotr Chołuj

 

[  góra strony  ]

 

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach