Wszechświat w obrazkach
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:   Wirtualny Wszechświat > Wszechświat w obrazkach > Fizyka w obrazkach  
 Jesteś tutaj
Fizyka w obrazkach
Co określa, który z trzech stanów skupienia materii - stały, ciekły lub gazowy - przyjmuje dana substancja?
 Przejdź do
Wszechświat w obrazkach
Astronomia w obrazkach
Biologia w obrazkach
Fizyka w obrazkach
Geologia w obrazkach
Matematyka w obrazkach
Sztuka w obrazkach
TRZY STANY SKUPIENIA

Co określa, który z trzech stanów skupienia materii - stały, ciekły lub gazowy - przyjmuje dana substancja?

Stan skupienia zależy od temperatury. W ciele stałym energia drgań cząsteczek jest zbyt mała, żeby przeciwdziałać sile wiązań chemicznych tworzących kryształ.

Wraz ze wzrostem temperatury energia drgań rośnie, tak że wiązania zostają zerwane i kryształ nie może dalej istnieć. Mówimy, że przekroczona została temperatura topnienia i substancja stała się cieczą.

Dalsze ogrzewanie prowadzi do jeszcze szybszych ruchów cząsteczek, aż wreszcie mogą one pokonać napięcie powierzchniowe cieczy i uwolnić się. Mówimy wtedy, że przekroczona została temperatura wrzenia i ciecz zamieniła się w gaz.

 

[  góra strony  ]

 

Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach