Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Uczelnie wojskowe > Wyższe szkoły wojskowe  
Uczelnie wojskowe
WYŻSZE SZKOŁY WOJSKOWE
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Dęblin 
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wydzial: Lotnictwa
Specjalizacja: pilotaż samolotów i śmigłowców, nawigacja lotnicza
Kryteria przyjęć: test matematyczno - fizyczny, test z j. obcego; wychowanie fizyczne - biegi na 100 i 1000m, pływanie (50m), podciąganie się na drążku, a dla kandydatów na kierunek pilotażu dodatkowo - bieg na 60m, skłony z leżenia w czasie 1 min., przewroty łączone w przód i w tył; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 08-521 Dęblin,
Telefon, fax: (0-81)883-00-02
Adres WWW: http://www.wsosp.deblin.pl

 Gdynia 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wydzial: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Specjalizacja: nawigacja
Typ studiów: magisterskie (5 - letnie), zawodowe inżynierskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki i fizyki; j. obcy (do wyboru - pisemny - angielski, francuski, niemiecki, rosyjski); badania psychologiczne, egzamin ze sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg na 100 i 1000m, pływanie)
Adres: 87-919 Gdynia, Śmidowicza 71
Telefon, fax: (0-58)626-27-35; (0-58)626-29-96
Adres WWW: http://www.amw.Gdynia.pl

Wydzial: Mechaniczno-Elektryczny
Specjalizacja: maszyny i siłownie okrętowe, okrętowe urządzenia elektryczne i elektroniczne
Typ studiów: magisterski (5 - letnie), zawodowe inżynierskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki i fizyki; j. obcy (do wyboru - pisemny - angielski, francuski, niemiecki, rosyjski); badania psychologiczne, egzamin ze sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg na 100 i 1000m, pływanie)
Adres: 87-919 Gdynia, Śmidowicza 71
Telefon, fax: (0-58)626-27-35; (0-58)626-29-96
Adres WWW: http://www.amw.Gdynia.pl

Wydzial: Mechaniczno-Elektryczny
Specjalizacja: 1) mechanika i budowa maszyn - eksploatacja siłowni okrętowych, eksploatacja instalacji i urządzeń oceanotechnicznych, eksploatacja instalacji i rurociągów przemysłowych lądowych urządzeń energetycznych 2) elektrotechnika- elektrotechnika i automatyka okrętowa, eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Typ studiów: płatne studia zaoczne: 3 - letnie pedagogiczne (licencjackie) oraz 4 - letnie zawodowe (inżynierskie) dla osób cywilnych
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna poprzedzona egzaminem testowym; wykształcenie średnie; wymagany stan zdrowia potwierdzony przez Portowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 3/5
Adres: 87-919 Gdynia, Śmidowicza 71
Telefon, fax: (0-58)626-27-35; (0-58)626-29-96
Adres WWW: http://www.amw.Gdynia.pl

 Łódź 
Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
Wydzial: Lekarski
Kryteria przyjęć: centralny egzamin testowy- biologia, chemia, fizyka, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian z wychowania fizycznego
Informacje dodatkowe: więcej informacji w "kierunkach medycznych"
Adres: 91-735 Łódź, Źródłowa 52
Telefon, fax: (0-42)33-84-34
Adres WWW: http://www.wam.lodz.pl

 Toruń 
Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu
Wydzial: Wojsk Rakietowych i Artylerii
Specjalizacja: zarządzanie i dowodzenie
Typ studiów: zawodowe licencjackie (4- letnie)
Kryteria przyjęć: sprawdzian z wychowania fizycznego - biegi na 100 i 1000m, podciąganie się na drążku; egzamin testowy: matematyka, j. obcy, indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, analiza wyników badań psychologicznych
Adres: 87-106 Toruń, Sobieskiego 36
Telefon, fax: (0-56)616-24-31
Adres WWW: http://zi.osa.torun.pl

 Warszawa 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: kierunek: mechanika i budowa maszyn; specjalność: pojazdy mechaniczne, maszyny inżynieryjne, urządzenia i zastosowania MPS, logistyka
Typ studiów: zaoczne licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: studia zaoczne dla osób cywilnych są płatne
Adres: 00-908 Warszawa, Kaliskiego 2 skr. poczt. 49
Telefon, fax: (0-22)685-91-31; (0-22)685-79-21
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

Wydzial: Elektroniki
Specjalizacja: kierunek: elektronika i telekomunikacja; specjalność: łączność, rodiolokacja, systemy radioelektroniczne, metrologia, optoelektronika
Typ studiów: zaoczne magisterskie i inżynierskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: studia zaoczne dla osób cywilnych są płatne
Adres: 00-908 Warszawa, Kaliskiego 2 skr. poczt. 49
Telefon, fax: (0-22)685-91-31; (0-22)685-91-50
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

Wydzial: Uzbrojenia i Lotnictwa
Specjalizacja: kierunek: mechatronika; specjalność: lotnictwo, uzbrojenie rakietowe, radioelektronika zestawów przeciwlotniczych, uzbrojenie klasyczne
Typ studiów: zaoczne magisterskie i inżynierskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: studia zaoczne dla osób cywilnych są płatne
Adres: 00-908 Warszawa, Kaliskiego 2 skr. poczt. 49
Telefon, fax: (0-22)685-91-31
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

Wydzial: Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
Specjalizacja: 1) kierunek: budownictwo; specjalność infrastruktura obronna, inżynieria wojskowa 2) kierunek: geodezja i kartografia; specjalność: topografia i kartografia topograficzna, teledetekcja i fotogrametria, meteorologia 3) kierunek: chemia; specjalność: obrona przeciwchemiczna, materiały wybuchowe i paliwa rakietowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: studia zaoczne dla osób cywilnych są płatne
Adres: 00-908 Warszawa, Kaliskiego 2 skr. poczt. 49
Telefon, fax: (0-22)685-91-31; (0-22)685-94-39
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

Wydzial: Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
Specjalizacja: kierunek: fizyka techniczna; specjalność: fizyka i elektronika ciała stałego, fizyka półprzewodników, techniczne zastosowania fizyki
Typ studiów: zaoczne magisterskie (5- letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: studia zaoczne dla osób cywilnych są płatne
Adres: 00-908 Warszawa, Kaliskiego 2 skr. poczt. 49
Telefon, fax: (0-22)685-91-31; (0-22)685-94-39
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

Wydzial: Cybernetyki
Specjalizacja: kierunek: informatyka; specjalność: zautomatyzowane systemy dowodzenia, inżynieria komputerowa, systemy informatyczne, kryptologia
Typ studiów: zaoczne magisterskie i inżynierskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: studia zaoczne dla osób cywilnych są płatne
Adres: 00-908 Warszawa, Kaliskiego 2 skr. poczt. 49
Telefon, fax: (0-22)685-91-31; (0-22)685-94-60
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

Wydzial: Cybernetyki
Specjalizacja: kierunek: zarządzanie i marketing; specjalność: organizacja i zarządzanie, zarządzanie systemami logistycznymi
Typ studiów: licencjackie zaoczne
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i test: matematyka; test: fizyka; sprawdzian z wychowania fizycznego (biegi na 100m i 1000m, podciąganie się na drążku - mężczyźni, biegi na 60m i 1000m oraz utrzymanie się w zwisie na drążku o rękach ugiętych/ broda nad drążkiem - kobiety), analiza wyników nauczania oraz innych osiągnięć uzyskanych w szkole średniej (egzamin dojrzałości z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. obcego, egzamin państwowy z j. obcego, udział w olimpiadach, turniejach, osiągnięcia sportowe oraz inne wybitne osiągnięcia); rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: studia zaoczne dla osób cywilnych są płatne
Adres: 00-908 Warszawa, Kaliskiego 2 skr. poczt. 49
Telefon, fax: (0-22)685-91-31; (0-22)685-94-60
Adres WWW: http://www.wat.waw.pl

 Wrocław 
Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wydzial: Wojsk Zmechanizowanych
Specjalizacja: kierunek: zarządzanie i marketing; specjalność: dowodzenie pododdziałami wojsk zmechanizowanych, dowodzenie pododdziałami wojsk rozpoznawczych
Kryteria przyjęć: sprawdzian z wychowania fizycznego- biegi na 100 i 1000m, pływanie, podciąganie się na drążku (dla dziewcząt bieg na 100 i 800m, rzut piłką lekarską i pływanie); egzamin pisemny: matematyka, j. obcy, indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 51-150 Wrocław, Czajkowskiego 109
Telefon, fax: (0-71)365-81-62

Wydzial: Inżynierii Wojskowej
Specjalizacja: kierunek: budownictwo; specjalność: budowa dróg i mostów
Kryteria przyjęć: sprawdzian z wychowania fizycznego- biegi na 100 i 1000m, pływanie, podciąganie się na drążku (dla dziewcząt bieg na 100 i 800m, rzut piłką lekarską i pływanie); egzamin pisemny: matematyka, j. obcy, indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 51-150 Wrocław, Czajkowskiego 109
Telefon, fax: (0-71)365-81-62

Wydzial: Obrony Przeciwlotniczej
Specjalizacja: kierunek: chemia; specjalność: analiza instrumentalna
Kryteria przyjęć: sprawdzian z wychowania fizycznego- biegi na 100 i 1000m, pływanie, podciąganie się na drążku (dla dziewcząt bieg na 100 i 800m, rzut piłką lekarską i pływanie); egzamin pisemny: matematyka, j. obcy, indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 51-150 Wrocław, Czajkowskiego 109
Telefon, fax: (0-71)365-81-62

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach