Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Aktorstwo  
Kierunki artystyczne
AKTORSTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
Wydzial: Aktorski
Specjalizacja: aktorstwo dramatyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: etap I - praktyczny: badający predyspozycje kandydata do zawodu pod względem wymowy i głosu, umiejętności interpretacji tekstu, sprawności ruchowej (egzamin ma charakter selekcji); etap II - teoretyczny (pisemny i ustny): historia dramatu i teatru, historia literatury powszechnej, historia kultury; praktyczny: badanie zdolności do przyszłego zawodu pod względem wymowy, głosu, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu (proza, wiersz), śpiewu, wykonania elementarnych zadań autorskich
Adres: 31-109 Kraków, Straszewskiego 21/22
Telefon, fax: (0-12)422-72-89; (0-12)422-18-55

Wydzial: Aktorski
Specjalizacja: wokalno - estradowa
Typ studiów: zaoczne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny - badanie zdolności do przyszłego zawodu pod względem wymowy, głosu, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu (proza, wiersz), piosenki; ćwiczenie aktorskie na zadany temat; ocena warunków zewnętrznych; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 31-109 Kraków, Straszewskiego 21/22
Telefon, fax: (0-12)422-72-89; (0-12)422-18-55

 Łódź 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Wydzial: Aktorski
Specjalizacja: aktorstwo dramatyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: I eliminacja - polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata w zakresie: interpretacji tekstów, głosu i słuchu, wymowy, zewnętrznych warunków scenicznych; II i III eliminacja - obejmuje: historię literatury polskiej i powszechnej, historię filmu, teatru i telewizji, j. obcy; część praktyczna: egzamin ze sprawności fizycznej, tańca i rytmiki, interpretacji wiersza, prozy, monologu; elementarne zadania aktorskie, umuzykalnienie i śpiew, zdjęcia filmowe
Adres: 90-323 Łódź, Targowa 61/63
Telefon, fax: (0-42)674-81-59; (0-42)674-39-43 w. 232

 Warszawa 
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydzial: Aktorski
Specjalizacja: aktorstwo dramatyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: limit wieku - 22 lata; sprawdzian ogólnych predyspozycji w zakresie interpretacji tekstu, głosu, wymowy, warunków zewnętrznych; egzamin konkursowy - głos, wymowa, interpretacja wiersza i prozy, elementarne zadania aktorskie, sprawność ruchowa, umuzykalnienie, warunki zewnętrzne; egzamin teoretyczny (pisemny i ustny) - historia, literatura, wiedza o Polsce i świecie współczesnym, j. obcy
Adres: 00-246 Warszawa, Miodowa 22/24
Telefon, fax: (0-22)831-02-16

Wydzial: Sztuki Lalkarskiej
Specjalizacja: aktorstwo teatru lalek
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian ogólnych predyspozycji- interpretacja tekstu, piosenki, wymowa, głos, słuch; egzamin konkursowy - wymowa, głos, interpretacja prozy i wiersza, umuzykalnienie, sprawność ruchowa, elementarne zadania aktorskie, zadania aktorskie z przedmiotem; egzamin teoretyczny (pisemny i ustny) - historia, literatura, wiedza o Polsce i świecie współczesnym, j. obcy
Adres: 15-092 Warszawa, Sienkiewicza 14
Telefon, fax: (0-85)743-53-98

 Wrocław 
PWST w Krakowie - Wydziały zamiejscowe we Wrocławiu
Wydzial: Aktorski
Specjalizacja: aktorstwo dramatyczne, pantomimiczno- ruchowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap I - praktyczny: badający predyspozycje kandydata do zawodu pod względem wymowy i głosu, umiejętności interpretacji tekstu, sprawności ruchowej (egzamin ma charakter selekcji); etap II - teoretyczny (pisemny i ustny): historia dramatu i teatru, historia literatury powszechnej, historia kultury; praktyczny: badanie zdolności do przyszłego zawodu pod względem wymowy, głosu, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu (proza, wiersz), śpiewu, wykonania elementarnych zadań autorskich
Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich 22
Telefon, fax: (0-71)367-40-15; (0-71)367-16-27

Wydzial: Lalkarski
Specjalizacja: aktorstwo teatru lalek
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap I - praktyczny: badający predyspozycje kandydata do zawodu pod względem wymowy i głosu, umiejętności interpretacji tekstu, sprawności ruchowej (egzamin ma charakter selekcji); etap II - teoretyczny (pisemny i ustny): historia dramatu i teatru, historia literatury powszechnej, historia kultury; praktyczny: badanie zdolności do przyszłego zawodu pod względem wymowy, głosu, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu (proza, wiersz), śpiewu, wykonania elementarnych zadań autorskich
Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich 22
Telefon, fax: (0-71)367-40-15; (0-71)367-16-27

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach