Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Konserwacja i restauracja dzieł sztuki  
Kierunki artystyczne
KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydzial: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Specjalizacja: konserwacja malarstwa, konserwacja rzeźby
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 14)
Kryteria przyjęć: etap I - przegląd prac własnych kandydata i rozmowa kwalifikacyjna; etap II - egzamin praktyczny: kompozycja, rysunek (akt), zadania zawiązane z kierunkiem studiów; etap III - egzamin teoretyczny (ustny) - historia kultury, sztuki i architektury, zagadnienia dotyczące wybranego kierunku oraz literatury, muzyki, teatru, filmu, wiedzy o świecie współczesnym; egzamin z fizyki i chemii
Adres: 31-108 Kraków, Smoleńsk 9
Telefon, fax: (0-12)422-34-44
Adres WWW: http://149.156.19.10/

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Sztuk Pięknych
Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowej, papieru i skóry, rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie (6 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin trzyetapowy: etap 1- kwalifikacja prac plastycznych w ilości około 10 prac malarskich i 10 rysunków; etap 2 - egzamin praktyczny: malarstwo, rysunek; etap 3 - egzamin ustny: wiadomości o sztuce i kulturze, chemia
Adres: 87-100 Toruń, Sienkiewicza 30/32
Telefon, fax: (0-56)62-270-51; (0-56)62-259-71
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydzial: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowej, konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej; konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury; konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dopuszczenie do egzaminu na podstawie pozytywnej oceny prac domowych; egzamin praktyczny - rysunek, malarstwo lub rzeźba, kompozycja; egzamin pisemny - j. obcy; egzamin ustny - teoretyczny będący sprawdzianem z historii, orientacji w zjawiskach społecznych i politycznych zachodzących w Polsce i w świecie oraz sprawdzian znajomości ważniejszych wydarzeń dotyczących polskiej plastyki i architektury, szczególnie w wieku XIX i XX, orientacji we współczesnym życiu kulturalnym Polski, umiejętności rozpoznawania podstawowych cech stylu dzieł sztuki polskiej i europejskiej oraz z chemii
Adres: 00-379 Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 37
Telefon, fax: (0-22)625-12-51

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach