Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Malarstwo  
Kierunki artystyczne
MALARSTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdańsk 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydzial: Malarstwa i Grafiki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: ocena własnych prac plastycznych (ok. 20 rysunków i 10 prac malarskich); egzamin praktyczny - sprawdzian uzdolnień plastycznych: rysunek, malarstwo, kompozycja (sprawdzian wyobraźni i świadomości plastycznej - należy przynieść przybory rysunkowe i narzędzia), egzamin teoretyczny: ustny - sprawdzian umiejętności rozpoznawania cech sztuki od starożytności do współczesności; orientacja w związkach między zjawiskami kultury i ich tłem historycznym; umiejętność powiązania zjawisk dotyczących obranego kierunku studiów z innymi zjawiskami kultury w poszczególnych okresach historycznych; wiadomości o wybitnych twórcach kultury i ich dziełach, znajomość problemów społecznych; pisemny (test) - j. obcy
Adres: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6
Telefon, fax: (0-58)301-28-01; (0-58)301-21-40
Adres WWW: http://www.asp.gda.pl

 Kraków 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydzial: Malarstwa
Specjalizacja: malarstwo sztalugowe, tkanina artystyczna, scenografia
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 21)
Kryteria przyjęć: etap I - przegląd prac własnych kandydata i rozmowa kwalifikacyjna; etap II - egzamin praktyczny: kompozycja, studium malarskie z natury (martwa natura), 2 studia rysunkowe z natury; etap III - egzamin teoretyczny (ustny) - historia kultury, sztuki i architektury, zagadnienia dotyczące wybranego kierunku oraz literatury, muzyki, teatru, filmu, wiedzy o świecie współczesnym
Adres: 31-121 Kraków, Humberta 3
Telefon, fax: (0-12)632-13-21
Adres WWW: http://149.156.19.10/

Wydzial: Malarstwa
Specjalizacja: malarstwo sztalugowe, tkanina
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: kandydaci, którzy zdali egzamin na studia dzienne w jednej z ASP w kraju - bez egzaminu; pozostali - na podstawie przeglądu wykonanych prac i rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 31-121 Kraków, Humberta 3
Telefon, fax: (0-12)622-13-3; (0-12)422-09-22 w. 39
Adres WWW: http://149.156.19.10/

 Łódź 
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Wydzial: Grafiki i Malarstwa
Specjalizacja: malarstwo sztalugowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dopuszczenie do egzaminu na podstawie prac wykonanych w domu (5 malarskich, 10 rysunków i ok. 5 o charakterze zbieżnym z kierunkiem); egzamin praktyczny - rysunek, malarstwo, kompozycja; egzamin teoretyczny (ustny) - historia sztuki i kultury, wiedza o świecie współczesnym
Adres: 91-726 Łódź, Wojska Polskiego 121
Telefon, fax: (0-42)656-10-56
Adres WWW: http://www.asp.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Wydzial: Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
Specjalizacja: malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze, tkanina artystyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap I - ocena prac domowych (5-10 szt.: rysunek i malarstwo), rysunek z wyobraźni na zadany temat; etap II - egzamin z rysunku, malarstwa lub rzeźby; egzamin kierunkowy połączony z rozmową kwalifikacyjną; etap III - egzamin ustny z ogólnej wiedzy o kulturze i sztuce
Adres: 60-967 Poznań, Marcinkowskiego 29
Telefon, fax: (0-61)855-25-21
Adres WWW: http://www.asp.poznan.pl

Schola Posnaniensis-Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 61-048 Poznań, Krańcowa 89
Telefon, fax: (0-61)879-49-70

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Sztuk Pięknych
Specjalizacja: malarstwo sztalugowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin trzyetapowy: I etap - kwalifikacja prac plastycznych (kandydat powinien złożyć teczkę z 10 pracami malarskimi i 10 rysunkami); II etap - egzamin praktyczny - malarstwo, rysunek, kompozycja; III etap - egzamin ustny: wiadomości o sztuce i kulturze
Adres: 87-100 Toruń, Sienkiewicza 30/32
Telefon, fax: (0-56)62-270-51; (0-56)62-259-71
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydzial: Malarstwa
Specjalizacja: malarstwo, tkanina artystyczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dopuszczenie do egzaminu na podstawie pozytywnej oceny prac rysunkowych lub malarskich zrobionych w domu; egzamin praktyczny - rysunek (studium z natury i postać), malarstwo, kompozycja; egzamin pisemny - j. obcy; egzamin ustny - teoretyczny, będący sprawdzianem wiadomości z historii, orientacji w zjawiskach społecznych i politycznych zachodzących w Polsce i świecie oraz sprawdzian znajomości ważniejszych wydarzeń dotyczących polskiej plastyki i architektury, szczególnie w wieku XIX i XX, orientacji we współczesnym życiu kulturalnym Polski, umiejętności rozpoznawania podstawowych cech stylu dzieł sztuki polskiej i europejskiej
Adres: 00-068 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 5
Telefon, fax: (0-22)826-75-47

Europejska Akademia Sztuk w Warszawie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 01-532 Warszawa, Skazańców 25
Telefon, fax: (0-22)687-87-40; (0-22)687-88-62

 Wrocław 
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Wydzial: Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 15)
Kryteria przyjęć: limit wieku - 27 lat; przegląd plastycznych prac domowych; egzamin praktyczny - rysunek i malarstwo; sprawdzian predyspozycji kierunkowych - zadanie specjalistyczne; egzamin ustny: historia sztuki i kultury; wiadomości o wybranym kierunku studiów, wiedza o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 50-156 Wrocław, Pl. Polski 3/4
Telefon, fax: (0-71)343-80-31; (0-71)343-36-68

Wydzial: Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: przegląd prac domowych i rozmowa kwalifikacyjna (kandydaci, którzy zdali egzamin na ASP w kraju na dowolny kierunek, a nie zostali przyjęci z braku miejsc - przyjmowani będą w pierwszej kolejności)
Adres: 50-156 Wrocław, Pl. Polski 3/4
Telefon, fax: (0-71)343-80-31; (0-71)343-36-68

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: ocena prac własnych (bądź zaświadczenie o zdaniu pierwszego etapu egzaminu wstępnego na kierunek malarstwo na uczelni plastycznej), egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa, kompozycji; egzamin teoretyczny pisemny z wiedzy o sztuce i j. obcego; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 65-077 Zielona Góra, Ogrodowa 3b
Telefon, fax: (0-68)320-86-80
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach