Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia  
Kierunki artystyczne
REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Chorzów 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Radia i Telewizji
Typ studiów: dzienne licencjacie (limit miejsc - 8)
Kryteria przyjęć: wstępna kwalifikacja na podstawie przedstawionych prac własnych; sprawdzian uzdolnień: reportaż fotograficzny, test wiedzy humanistycznej: film, historia sztuki, fotografia, wiedza o mediach; egzamin pisemny: analiza warsztatowa obrazu filmowego, j. obcy: egzamin ustny; realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego, wiedza o sztuce i technikach audiowizualnych
Adres: 41-503 Chorzów, Targowa 1
Telefon, fax: (0-32)54-24-21
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Radia i Telewizji
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 15)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne i fotografie
Adres: 41-503 Chorzów, Targowa 1
Telefon, fax: (0-32)54-24-21
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Łódź 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Wydzial: Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Specjalizacja: operator filmowy i telewizyjny
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena twórczości własnej kandydata (fotografie, realizacje video, prace plastyczne); wykonanie zadań fotograficznych; egzamin pisemny - j. obcy; realizacja telewizyjna na zadany temat; rozmowa na temat zrealizowanyzh prac i zamierzeń operatorskich; realizacja scenki przestrzenno - ruchowej na video, zadanie plastyczne; analiza konstrukcji dramaturgicznej i wartości wizualnych pokazanego filmu, rozmowa nt. filmu, teatru, telewizji, literatury, plastyki, historii sztuki i fotografii
Adres: 90-323 Łódź, Targowa 61/63
Telefon, fax: (0-42)674-81-59; (0-42)674-39-43 w. 232

Wydzial: Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Specjalizacja: realizacja filmów animowanych i filmowych efektów specjalnych
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena prac własnych kandydata - obowiązkowo prace plastyczne i fotograficzne; test - sprawdzian uzdolnień i umiejętności plastycznych; sprawdzian wyobraźni kreacyjno - filmowej, analiza filmu krótkometrażowego; rozmowa sprawdzająca poziom ogólny wiedzy humanistycznej i na temat zrealizowanych prac; egzamin pisemny z j. obcego
Adres: 90-323 Łódź, Targowa 61/63
Telefon, fax: (0-42)674-81-59; (0-42)674-39-43 w. 232

Wydzial: Wyższe Studium Realizacji Telewizyjnej
Specjalizacja: realizacja telewizyjna
Typ studiów: zaoczne licencjacie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena pracy praktycznej - realizacja o czasie 1-4 min., ocena prac fotograficznych, test z literatury i filmu, praca pisemna z historii, rozmowa z kandydatem
Adres: 90-323 Łódź, Targowa 61/63
Telefon, fax: (0-42)674-81-59; (0-42)674-39-43 w. 232

Wydzial: Wyższe Studium Realizacji Telewizyjnej
Specjalizacja: realizacja telewizyjna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich z zakresu realizacji telewizyjnej lub montażu filomowego; pozytywna ocena pracy praktycznej - film, reportaż, etiuda; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-323 Łódź, Targowa 61/63
Telefon, fax: (0-42)674-81-59; (0-42)674-39-43 w. 232

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Typ studiów: dzienne licencjacie
Adres: 91-819 Łódź, Współzawodnicza 2
Telefon, fax: (0-42)640-60-32

 Poznań 
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Wydzial: Wydział Komunikacji Multimedialnej
Specjalizacja: film animowany, fotografia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap I - ocena prac domowych (prace fotograficzne; rysunek, malarstwo - 5-10 szt.), rysunek z wyobraźni; etap II - egzamin z rysunku, malarstwa lub rzeźby; egzamin kierunkowy połączony z rozmową kwalifikacyjną; etap III - egzamin ustny z ogólnej wiedy no kulturze i sztuce
Adres: 60-967 Poznań, Marcinkowskiego 29
Telefon, fax: (0-61)855-25-21

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach