Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Reżyseria  
Kierunki artystyczne
REŻYSERIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydzial: Sztuki Lalkarskiej
Specjalizacja: reżyseria teatru lalek
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dopuszczenie do egzaminu na podstawie przyjętej pisemnej pracy inscenizacyjnej (egzemplarza reżyserskiego) przygotowanego przez kandydata w oparciu o tekst dramatyczny lub adaptację innego tekstu literackiego z uwzględnieniem środków wyrazu właściwych teatrowi lalek; obrona koncepcji inscenizacyjnej, przedstawionej w egzemplarzu reżyserskim; test na wyobraźnię plastyczną, test na ciągłość narracji, próba z aktorami w oparciu o wybrany fragment przygotowanej inscenizacji, kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek; egzamin teoretyczny (pisemny i ustny) - historia, literatura, wiedza o Polsce i świecie współczesnym, j. obcy
Adres: 15-092 Białystok, Sienkiewicza 14
Telefon, fax: (0-85)743-53-98

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Radia i Telewizji
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 8)
Kryteria przyjęć: pisemny test predyspozycji do zawodu, test wiedzy humanistycznej; egzamin pisemny: zadanie analityczno - scenariopisarskie, j. obcy; egzamin ustny: zadania montażowe, inscenizacyjne; praktyczny sprawdzian umiejętności zawodowych: reportaż fotograficzny, realizacja scenki teatralnej, obrona zrealizowanych prac; rozmowa kwalifikacyjna (w tym obrona prac własnych załączonych do podania na studia)
Adres: 49-955 Katowice, Bytkowska 1b
Telefon, fax: (0-32)58-24-21; (0-32)59-92-71
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kraków 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
Wydzial: Reżyserii Dramatu
Specjalizacja: reżyseria dramatu
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: zapoznanie się przez komisję z pracą pisemną przygotowaną wcześniej przez kandydata oraz jego dorobkiem twórczym; obrona złożonej pracy pisemnej; przeprowadzenie próby zadanej i uprzednio przygotowanej sceny z aktorami; sprawdzian wiedzy ogólnej z uwzględnieniem literatury, dramatu, muzyki, sztuk plastycznych
Adres: 31-109 Kraków, Straszewskeigo 21/22
Telefon, fax: (0-12)422-72-89; (0-12)422-18-55

 Łódź 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Wydzial: Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Specjalizacja: reżyseria filmowa i telewizyjna
Typ studiów: dzienne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena prób twórczości własnej kandydata: filmowych, plastycznych, telewizyjnych, fotograficznych, literackich; egzamin ustny z wiedzy o filmie, teatrze, literaturze, plastyce, muzyce; sprawdzenie umiejętności pisania scenariusza; realizacja scenki na wideo z udziałem aktorów; reżyseria scenki teatralnej, fotoreportaż dokumentalny; wywiad z zaproponowaną przez komisję osobą; egzamin pisemny z j. obcego; rozmowa na temat przygotowanych projektów filmu fabularnego i dokumentalnego
Adres: 90-323 Łódź, Targowa 61/63
Telefon, fax: (0-42)674-81-59; (0-42)674-39-43 w. 232

 Warszawa 
Akademia Teatralna w Warszawie
Wydzial: Reżyserii
Specjalizacja: reżyseria dramatu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs prac inscenizacyjnych (egzemplarzy reżyserskich) przygotowanych przez kandydata; egzamin z j. obcego; wyreżyserowanie trzech etiud, sprawdzian uzdolnień artystycznych i predyspozycji reżyserskich; egzamin z historii literatury, dramatu, teatru, sztuki i muzyki
Adres: 00-246 Warszawa, Miodowa 22/24
Telefon, fax: (0-22)831-02-16

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach