Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Rytmika  
Kierunki artystyczne
RYTMIKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Katowice 
Akademia Muzyczna w Katowicach
Wydzial: Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia średniej szkoły muzycznej; etap I - sprawdzian uzdolnień muzycznych; egzamin pisemny i ustny - kształcenia słuchu, harmonia; egzamin ustny - historia muzyki i formy muzyczne; fortepian - wykonanie programu z zakresu szkoły średniej muzycznej; dyrygowanie przygotowanego utworu symfonicznego przy akompaniamencie fortepianu (należy przynieść partyturę i wyciąg fortepianowy; wymagana także znajomość literatury symfonicznej); etap II - egzamin pisemny i ustny z zakresu kierunku studiów
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

 Łódź 
Akademia Muzyczna w Łodzi
Wydzial: Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rytmika (badanie sprawności aparatu słuchowego; odtwarzanie ruchem wartości rytmicznych; tematy polimatryczne, polirytmia dwugłosowa; łańcuch realizacji w metrach 4/4, 5/4, 6/4; odtwarzanie poprzez swobodną improwizację ruchowo - przestrzenną tematów rytmicznych granych w różnych charakterach); improwizacja fortepianowa połączona z harmonia praktyczną; kształcenie słuchu ( napisanie dwugłosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki - zagranego 8 - krotnie; zapisanie 1 - głosowego dyktanda atonalnego zagranego 6 - krotnie; napisanie oznaczeniami funkcyjnymi przebiegu harmonicznego cztero - lub ośmiotaktowego w układzie 4 - głosowym; czytanie a prima vista); fortepian; egzamin pisemny i ustny z zakresu wiedzy ogólnej z uwzględnieniem zamierzonego kierunku studiów
Adres: 90-716 Łódź, Gdańska 32
Telefon, fax: (0-42)633-69-52
Adres WWW: http://www.amuz.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Wydzial: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia Wydziału Rytmiki szkoły muzycznej II stopnia lub dyplom Wydziału Rytmiki liceum muzycznego; egzamin z rytmiki, egzamin praktyczny: improwizacja fortepianowa i harmonia; egzamin ustny: kształcenie słuchu, gra na fortepianie, historia kultury, historia muzyki oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-808 Poznań, św. Marcina 87
Telefon, fax: (0-61)856-89-31; (0-61)856-89-32

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach