Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Rzeźba  
Kierunki artystyczne
RZEŹBA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdańsk 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydzial: Rzeźby
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: ocena własnych prac plastycznych (ok. 20 rysunków i 5-10 rzeźb lub ich fotografii); egzamin praktyczny - sprawdzian uzdolnień plastycznych: rysunek, rzeźba, kompozycja (sprawdzian wyobraźni i świadomości plastycznej - należy przynieść przybory rysunkowe i narzędzia), egzamin teoretyczny: ustny - sprawdzian umiejętności rozpoznawania cech sztuki od starożytności do współczesności; orientacja w związkach między zjawiskami kultury i ich tłem historycznym; umiejętność powiązania zjawisk dotyczących obranego kierunku studiów z innymi zjawiskami kultury w poszczególnych okresach historycznych; wiadomości o wybitnych twórcach kultury i ich dziełach, znajomość problemów społecznych; pisemny (test) - j. obcy
Adres: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6
Telefon, fax: (0-58)301-28-01; (0-58)301-21-40
Adres WWW: http://www.asp.gda.pl

 Kraków 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydzial: Rzeźby
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 16)
Kryteria przyjęć: etap I - przegląd prac własnych kandydata i rozmowa kwalifikacyjna; etap II - egzamin praktyczny: kompozycja, rysunek z wyobraźni, zadania związane z kierunkiem studiów; etap III - egzamin teoretyczny (ustny) - historia kultury, sztuki i architektury, zagadnienia dotyczące wybranego kierunku oraz literatury, muzyki, teatru, filmu, wiedzy o świecie współczesnym
Adres: 31-157 Kraków, pl. J. Matejki 13
Telefon, fax: (0-12)422-09-22; (0-12)422-11-31 w. 37
Adres WWW: http://149.156.19.10/

 Poznań 
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Wydzial: Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
Specjalizacja: rzeźba, małe formy rzeźbiarskie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap I - ocena prac domowych (5-10 szt.: rysunek i malarstwo), rysunek z wyobraźni na zadany temat; etap II - egzamin z rysunku, malarstwa lub rzeźby; egzamin kierunkowy połączony z rozmową kwalifikacyjną; etap III - egzamin ustny z ogólnej wiedzy o kulturze i sztuce
Adres: 60-967 Poznań, Marcinkowskiego 29
Telefon, fax: (0-61)855-25-21
Adres WWW: http://www.asp.poznan.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Sztuk Pięknych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin trzyetapowy: I etap - kwalifikacja prac plastycznych (kandydat powinien złożyć teczkę z 5 rzeźbami lub ich fotografiami i 10 rysunkami); II etap - egzamin praktyczny - rzeźba, rysunek, kompozycja; III etap egzamin ustny: wiadomości o sztuce i kulturze
Adres: 87-100 Toruń, Sienkiewicza 30/32
Telefon, fax: (0-56)62-270-51; (0-56)62-259-71
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydzial: Rzeźby
Specjalizacja: rzeźba, medalierstwo i małe formy rzeźbiarskie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dopuszczenie do egzaminu na podstawie pozytywnej oceny prac rysunkowych lub malarskich zrobionych w domu; egzamin praktyczny - rysunek, rzeźba, kompozycja; egzamin pisemny - j. obcy; egzamin ustny - teoretyczny, będący sprawdzianem wiadomości z historii, orientacji w zjawiskach społecznych i politycznych zachodzących w Polsce i świecie oraz sprawdzian znajomości ważniejszych wydarzeń dotyczących polskiej plastyki i architektury, szczególnie w wieku XIX i XX, orientacji we współczesnym życiu kulturalnym Polski, umiejętności rozpoznawania podstawowych cech stylu dzieł sztuki polskiej i europejskiej
Adres: 00-379 Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
Telefon, fax: (0-22)625-75-73

 Wrocław 
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Wydzial: Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 14)
Kryteria przyjęć: limit wieku - 27 lat; przegląd plastycznych prac domowych; egzamin praktyczny - rysunek i rzeźba; sprawdzian predyspozycji kierunkowych - zadanie specjalistyczne; egzamin ustny: historia sztuki i kultury; wiadomości o wybranym kierunku studiów, wiedza o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 50-156 Wrocław, Pl. Polski 3/4
Telefon, fax: (0-71)343-80-31; (0-71)343-36-68

Wydzial: Malarstwa, Grafiki i Rzeźby
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: przegląd prac domowych i rozmowa kwalifikacyjna (kandydaci, którzy zdali egzamin na ASP w kraju na dowolny kierunek, a nie zostali przyjęci z braku miejsc - przyjmowani będą w pierwszej kolejności)
Adres: 50-156 Wrocław, Pl. Polski 3/4
Telefon, fax: (0-71)343-80-31; (0-71)343-36-68

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach