Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Architektura wnętrz  
Kierunki artystyczne
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdańsk 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydzial: Architektury i Wzornictwa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny - sprawdzian uzdolnień plastycznych: rysunek, malarstwo (należy przynieść przybory rysunkowe i narzędzia), sprawdzian predyspozycji kierunkowych: kompozycja, egzamin teoretyczny: ustny - sprawdzian umiejętności rozpoznawania cech sztuki od starożytności do współczesności; orientacja w związkach między zjawiskami kultury i ich tłem historycznym; umiejętność powiązania zjawisk dotyczących obranego kierunku studiów z innymi zjawiskami kultury w poszczególnych okresach historycznych; wiadomości o wybitnych twórcach kultury i ich dziełach, znajomość problemów społecznych; pisemny (test) - j. obcy
Adres: 80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6
Telefon, fax: (0-58)301-28-01; (0-58)301-21-40
Adres WWW: http://www.asp.gda.pl

 Kraków 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydzial: Architektury Wnętrz
Specjalizacja: projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw, projektowanie mebli
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 19)
Kryteria przyjęć: etap I - przegląd prac własnych kandydata i rozmowa kwalifikacyjna; etap II - egzamin praktyczny: zadania kolorystyczne i rysunkowe, zadania sprawdzające wyobraźnię, zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów przestrzennych, umiejętność konstruowania, inwencję techniczną, sprawność przekazu; etap III - egzamin teoretyczny (ustny) - historia kultury, sztuki i architektury, zagadnienia dotyczące wybranego kierunku oraz literatury, muzyki, teatru, filmu, wiedzy o świecie współczesnym
Adres: 31-121 Kraków, Humberta 3
Telefon, fax: (0-12)632-13-21
Adres WWW: http://149.156.19.10/

 Łódź 
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Typ studiów: dzienne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 91-819 Łódź, Współzawodnicza 2
Telefon, fax: (0-42)640-60-32

 Poznań 
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Wydzial: Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
Specjalizacja: projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw, projektowanie mebli
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap I - ocena prac domowych (5-10 szt.: rysunek i malarstwo), rysunek z wyobraźni na zadany temat; etap II - egzamin z rysunku (ołówek, tusz, tempera), malarstwa lub rzeźby; egzamin kierunkowy połączony z rozmową kwalifikacyjną; etap III - egzamin ustny z ogólnej wiedzy o kulturze i sztuce
Adres: 60-967 Poznań, Marcinkowskiego 29
Telefon, fax: (0-61)855-25-21
Adres WWW: http://www.asp.poznan.pl

Schola Posnaniensis-Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 61-048 Poznań, Krańcowa 89
Telefon, fax: (0-61)879-49-70

 Szczecin 
Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie
Typ studiów: dzienne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 71-035 Szczecin, Kolumba 61
Telefon, fax: (0-91)489-24-47

 Warszawa 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydzial: Architektury Wnętrz
Specjalizacja: projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dopuszczenie do egzaminu na podstawie pozytywnej oceny prac rysunkowych lub malarskich zrobionych w domu; egzamin praktyczny - rysunek, malarstwo (ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja; egzamin pisemny - j. obcy; egzamin ustny- teoretyczny, będący sprawdzianem wiadomości z historii, orientacji w zjawiskach społecznych i politycznych zachodzących w Polsce i świecie oraz sprawdzian znajomości ważniejszych wydarzeń dotyczących polskiej plastyki i architektury, szczególnie w wieku XIX i XX, orientacji we współczesnym życiu kulturalnym Polski, umiejętności rozpoznawania podstawowych cech stylu dzieł sztuki polskiej i europejskiej
Adres: 00-459 Warszawa, Myśliwiecka 8
Telefon, fax: (0-22)628-92-54

 Wrocław 
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Wydzial: Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 12)
Kryteria przyjęć: limit wieku - 27 lat; przegląd plastycznych prac domowych (8 z malarstwa, 8 z rysunku, 5 innych); egzamin praktyczny - rysunek i malarstwo lub rzeźba; sprawdzian predyspozycji kierunkowych- zadanie specjalistyczne; rozmowa kwalifikacyjna - historia sztuki i kultury; wiadomości o wybranym kierunku studiów, wiedza o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 50-156 Wrocław, Pl. Polski 3/4
Telefon, fax: (0-71)343-80-31; (0-71)343-36-68

Wydzial: Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: przegląd prac domowych i rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-156 Wrocław, Pl. Polski 3/4
Telefon, fax: (0-71)343-80-31; (0-71)343-36-68

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach