Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Wokalistyka  
Kierunki artystyczne
WOKALISTYKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Wydzial: Wokalno-Aktorski
Specjalizacja: wokalno -aktorska
Typ studiów: dzienne magisterskie (6 - letnie)
Kryteria przyjęć: wykonanie z pamięci przy akompaniamencie fortepianu programu złożonego z  co najmniej dwóch pieśni artystycznych oraz dwóch arii; ocena dyspozycji aktorskich, wykonanie z pamięci fragmentu prozy lub wiersza (czas trwania 3 min); zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucie rytmu i pamięci muzycznej; egzamin pisemny i ustny - zagadnienia związane z kierunkiem studiów (kandydaci zostaną poddani badaniom foniatrycznym dla stwierdzenia prawidłowej budowy aparatu głosowego)
Adres: 85-008 Bydgoszcz, Słowackiego 7
Telefon, fax: (0-52)321-11-42; (0-52)321-15-25

 Gdańsk 
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Wydzial: Wokalno-Aktorski
Typ studiów: dzienne magisterskie (6 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin w 3 etapach - etap I: praktyczny; etap II: teoretyczny; etap III: pisemny - zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 80-847 Gdańsk, Łagiewniki 3
Telefon, fax: (0-58)301-77-15

 Katowice 
Akademia Muzyczna w Katowicach
Wydzial: Wokalno-Aktorski
Specjalizacja: wokalno-aktorska
Typ studiów: dzienne magisterskie, licencjackie (3 - letnie, płatne)
Kryteria przyjęć: etap I - wykonanie z pamięci 3 arii lub pieśni z akompaniamentem; recytacja pamięciowa 3 - minutowego fragmentu prozy lub wiersza; badanie predyspozycji słuchowych, poczucia rytmu, pamięci muzycznej; badanie predyspozycji aktorskich; etap II - egzamin pisemny i ustny (rozmowa kwalifikacyjna) z zakresu kierunku studiów
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

 Kraków 
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydzial: Wokalno-Aktorski
Typ studiów: dzienne magisterskie (6 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin konkursowy: wykonanie z pamięci przy akompaniamencie fortepianu dwóch pieśni lub arii; kandydaci z  dyplomami klas wokalnych średnich szkół muzycznych wykonują cztery pozycje z pięciu uprzednio zgłoszonych w podaniu o dopuszczenie do egzaminów; interpretacja z pamięci fragmentu prozy i minimum jednego wiersza; badanie predyspozycji aktorskich, wykonanie zadanej scenki) i ewentualnie próba sprawności fizycznej; badanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii muzyki, anatomii aparatu głosotwórczego, znajomości literatury wokalnej oraz innych zagadnień związanych z kulturą
Adres: 31-038 Kraków, Starowiślna 3
Telefon, fax: (0-12)422-78-44; (0-12)422-04-55

 Łódź 
Akademia Muzyczna w Łodzi
Wydzial: Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin kierunkowy: śpiew solowy (3 utwory z akompaniamentem), badanie dyspozycji aktorskich ( wiersz, proza), egzamin taneczno - ruchowy; egzaminy uzupełniające: badanie testowe dyspozycji słuchowych; egzamin pisemny i ustny z zakresu wiedzy ogólnej z uwzględnieniem zamierzonego kierunku studiów
Adres: 90-716 Łódź, Gdańska 32
Telefon, fax: (0-42)633-69-52; (0-42)632-69-59 w. 327
Adres WWW: http://www.amuz.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Wydzial: Wokalno-Aktorski
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: wstępny test wokalny oraz badanie foniatryczne; etap I - praktyczny (wykonanie dwóch zgłoszonych utworów zakompaniamentem fortepianu, recytacja dwóch wierszy oraz prozy, sprawdzenie uzdolnień muzycznych); etap II - teoretyczny (egzamin pisemny: zagadnienia związane z kierunkiem studiów; rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o muzyce i kulturze)
Adres: 61-808 Poznań, św. Marcina 87
Telefon, fax: (0-61)856-89-31; (0-61)856-89-32

 Warszawa 
Akademia Muzyczna w Warszawie
Wydzial: Wokalny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych: wykonanie z pamięci przy akompaniamencie fortepianu dwóch pieśni lub arii; egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych - zbadanie predyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej; ocena predyspozycji aktorskich, interpretacja wiersza i prozy, zadanie z tańca; egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 262

 Wrocław 
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Wydzial: Wokalny
Specjalizacja: (po III roku studiów) wokalno-aktorska, pieśniarsko-oratoryjna, pedagogika wokalna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ze śpiewu solowego- wykonanie z pamięci przy akompaniamencie fortepianu kompozycji wokalnej: I etap - utwór kompozytora polskiego, utwór dowolny; II etap - aria barokowa lub klasyczna, pieśń romantyczna, utwór dowolny; egzamin ustny - solfeż, wiadomości o muzyce, egzamin pisemny - wiadomości dotyczące kierunku studiów
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

Wydzial: Wokalny
Specjalizacja: pedagogika wokalna
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ze śpiewu solowego - wykonanie z pamięci przy akompaniamencie fortepianu kompozycji wokalnej: I etap - utwór kompozytora polskiego, utwór dowolny; II etap - aria barokowa lub klasyczna, pieśń romantyczna, utwór dowolny; egzamin ustny - solfeż, wiadomości o muzyce, egzamin pisemny - wiadomości dotyczące kierunku studiów
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach