Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Wychowanie muzyczne  
Kierunki artystyczne
WYCHOWANIE MUZYCZNE
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Akademia Muzyczna w Warszawie - Filia w Białymstoku
Wydzial: Instrumentalno-Pedagogiczny
Specjalizacja: pedagogika instrumentalna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych - gra na wybranym instrumencie (wykonanie przygotowanego programu), egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych: kształcenie słuchu (pisemny i ustny), samodzielne przygotowanie programu w czasie oznaczonym przez komisję, czytanie a vista, fortepian i improwizacja (obowiązuje kandydatów na organy), gra na fortepianie (nie dotyczy kandydatów na fortepian i organy), badanie predyspozycji pedagogicznych; egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 15-324 Białystok, Kawaleryjska 5
Telefon, fax: (0-85)742-72-71

Wydzial: Instrumentalno-Pedagogiczny
Specjalizacja: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych- kształcenie słuchu (pisemny i ustny), gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, sprawdzian gry na fortepianie (nie obowiązuje pianistów); egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny- j. obcy
Adres: 15-324 Białystok, Kawaleryjska 5
Telefon, fax: (0-85)742-72-71

Wydzial: Instrumentalno-Pedagogiczny
Specjalizacja: muzyka kościelna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych - kształcenie słuchu (pisemny i ustny), organy, ewentualnie fortepian, badanie predyspozycji dyrygenckich i głosowych; egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 15-324 Białystok, Kawaleryjska 5
Telefon, fax: (0-85)742-72-71

Wydzial: Instrumentalno-Pedagogiczny
Specjalizacja: muzyka szkolna
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych - kształcenie słuchu (pisemny i ustny), gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, sprawdzian predyspozycji manualnych; sprawdzian gry na fortepianie (nie obowiązuje pianistów); egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 15-324 Białystok, Kawaleryjska 5
Telefon, fax: (0-85)742-72-71

 Bydgoszcz 
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Wydzial: Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej
Specjalizacja: prowadzenie zespołów wokalno - instrumentalnych; wychowanie muzyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: kształcenie słuchu; harmonia; sprawdzenie dyspozycji głosowych i manualnych; wykonanie na wybranym instrumencie programu z zakresu szkoły muzycznej II stopnia; egzamin z fortepianu; egzamin pisemny i ustny- zagadnienia związane z wybranym kierunkiem
Adres: 85-008 Bydgoszcz, Słowackiego 7
Telefon, fax: (0-52)321-11-42; (0-52)321-15-25

 Gdańsk 
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Wydzial: Dyrygentury Chóralnej, Rytmiki i Wychowania Muzycznego
Specjalizacja: muzyka szkolna, rytmika
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia PSM II stopnia; egzamin w 3 etapach - etap I - praktyczny; etap II - teoretyczny; etap III - pisemny (zagadnienia związane z kierunkiem studiów) oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 80-847 Gdańsk, Łagiewniki 3
Telefon, fax: (0-58)301-77-15

 Katowice 
Akademia Muzyczna w Katowicach
Wydzial: Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej
Specjalizacja: prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych; pedagogika wychowania muzycznego; muzyka kościelna; muzyka w działaniach terapeutycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia średniej szkoły muzycznej; etap I - egzamin pisemny i ustny - kształcenie słuchu, harmonia; egzamin ustny - historia muzyki i formy muzyczne; fortepian - wykonanie programu z zakresu szkoły średniej muzycznej; dyrygowanie przygotowanego utworu symfonicznego przy akompaniamencie fortepianu (należy przynieść partyturę i wyciąg fortepianowy; wymagana także znajomość literatury symfonicznej); etap II - egzamin pisemny i ustny z zakresu kierunku studiów
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

 Kraków 
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydzial: Wychowania Muzycznego
Specjalizacja: muzyka szkolna, prowadzenie zespołów wokalnych, instrumentalnych, wokalno- instrumentalnych; muzyka kościelna
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny pisemny: dyktando dwugłosowe (6-8 taktów) i ustny - czytanie nut głosem z jednoczesną realizacją drugiego głosu na fortepianie, realizacja ćwiczeń jedno- i dwugłosowych, rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków w postaci zasadniczej i w przewrotach, rozpoznawanie przebiegów funkcyjnych, czytanie a vista; gra na dowolnym instrumencie (wykonanie przygotowanego repertuaru oraz gra na fortepianie); harmonia: egzamin pisemny - harmonizowanie podanego sopranu i basu; egzamin praktyczny - modulacja diatoniczna lub chromatyczna realizowana w postaci schematu akordowego , harmonizowanie sopranu, swobodna improwizacja na podany temat, analiza harmoniczna utworu z okresu klasycyzmu lub wczesnego romantyzmu; sprawdzian predyspozycji manualnych; sprawdzian dyspozycji wokalnych; egzamin z przedmiotów ogólnych - pisemny: wiadomości z kierunku studiów oraz rozmowa na tematy związane z problematyką poruszoną w pracy
Adres: 31-038 Kraków, Starowiślna 3
Telefon, fax: (0-12)422-78-44; (0-12)422-04-55

 Łódź 
Akademia Muzyczna w Łodzi
Wydzial: Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki
Typ studiów: dzienne i wieczorowe (odpłatne) magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin kierunkowy: kształcenie słuchu (pisemny i ustny); harmonia (pisemny i praktyczny) gra na wybranym instrumencie; egzaminy uzupełniające- badanie predyspozycji manualnych i głosowych oraz gra na fortepianie (dla kandydatów, którzy grali na innym instrumencie); egzamin pisemny i ustny z zakresu wiedzy ogólnej kandydata ze szczególnym uwzględnieniem zamierzonego kierunku studiów
Adres: 90-716 Łódź, Gdańska 32
Telefon, fax: (0-42)633-69-52; (0-42)632-69-59 w. 327
Adres WWW: http://www.amuz.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Wydzial: Edukacji Wizualnej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dopuszcenie do egzaminu na podstawie przeglądu prac domowych (5 prac malarskich, 10 rysunkowych i do 5 innych); egzamin praktyczny - rysunek i malarstwo, zadania rysunkowe i kolorystyczne; egzamin pisemny - zagadnienia szeroko pojętej aktywności twórczej, wiedza o kulturze i sztuce
Adres: 91-726 Łódź, Franciszkańska 76/78
Telefon, fax: (0-42)657-01-22
Adres WWW: http://www.asp.lodz.pl

Wydzial: Edukacji Wizualnej
Typ studiów: zaoczne licencjacie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 91-726 Łódź, Franciszkańska 76/78
Telefon, fax: (0-42)657-01-22
Adres WWW: http://www.asp.lodz.pl

Wydzial: Edukacji Wizualnej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: sprawdzian praktyczny z rysunku, praca pisemna oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 91-726 Łódź, Franciszkańska 76/78
Telefon, fax: (0-42)657-01-22
Adres WWW: http://www.asp.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Wydzial: Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Specjalizacja: dyrygentura chóralna, muzyka szkolna i muzyka kościelna
Typ studiów: dzienne, zaoczne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin na studia dzienne i wieczorowe: dyrygowanie, śpiew: egzamin ustny z kształcenia słuchu z  harmonią i zasadami muzyki; egzamin z wybranego instrumentu głównego, egzamin ustny z historii muzyki i kultury oraz rozmowa kwalifikacyjna; egzamin na studia zaoczne: sprawdzenie predyspozycji do dyrygowania, śpiew, kształcenie słuchu, gra na fortepianie oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-808 Poznań, św. Marcina 87
Telefon, fax: (0-61)856-89-31; (0-61)856-89-32

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Wydzial: Edukacji Artystycznej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap I - ocena prac domowych (5-10 szt. rysunek i malarstwo), rysunek z wyobraźni; etap II - egzamin z rysunku, malarstwa lub rzeźby; egzamin kierunkowy połączony z rozmową kwalifikacyjną; etap III - egzamin ustny z ogólnej wiedzy o kulturze i sztuce
Adres: 60-967 Poznań, Marcinkowskiego 29
Telefon, fax: (0-61)855-25-21
Adres WWW: http://www.asp.poznan.pl

Wydzial: Edukacji Artystycznej
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap I - ocena prac domowych (5-10 szt. rysunek i malarstwo), egzamin z rysunku, etap II - egzamin z rysunku, malarstwa lub rzeźby; egzamin ustny zhistorii sztuki i kultury
Adres: 60-967 Poznań, Marcinkowskiego 29
Telefon, fax: (0-61)855-25-21
Adres WWW: http://www.asp.poznan.pl

 Szczecin 
Akademia Muzyczna w Poznaniu - Filia w Szczecinie
Specjalizacja: dyrygentura chóralna, muzyka szkolna i muzyka kościelna
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin na studia dzienne i wieczorowe: dyrygowanie, śpiew: egzamin ustny z kształcenia słuchu z  harmonią i zasadami muzyki; egzamin z wybranego instrumentu głównego, egzamin ustny z historii muzyki i kultury oraz rozmowa kwalifikacyjna; egzamin na studia zaoczne: sprawdzenie predyspozycji do dyrygowania, śpiew, kształcenie słuchu, gra na fortepianie oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 70-497 Szczecin, Wyspiańskiego 1
Telefon, fax: (0-91)422-03-44

 Warszawa 
Akademia Muzyczna w Warszawie
Wydzial: Edukacji Muzycznej
Specjalizacja: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych; dyrygentura chóralna; muzyka szkolna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych- kształcenie słuchu (pisemny i ustny), gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, sprawdzian gry na fortepianie (nie obowiązuje pianistów); egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 262

Wydzial: Edukacji Muzycznej
Specjalizacja: muzyka kościelna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych- kształcenie słuchu (pisemny i ustny), organy, ewentualnie fortepian, badanie predyspozycji dyrygenckich i głosowych; egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 289

Wydzial: Edukacji Muzycznej
Specjalizacja: rytmika
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych- kształcenie słuchu (pisemny i ustny), rytmika, improwizacja fortepianowa z elementami harmonii, sprawdzian gry na fortepianie; egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny- j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 289

Wydzial: Edukacji Muzycznej
Specjalizacja: pedagogika baletu
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych - egzamin praktyczny z zakresu tańca klasycznego, ludowego i charakterystycznego; egzamin ustny z zakresu tańca, egzamin pisemny i ustny z zakresu historii tańca; egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 289

 Wrocław 
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Wydzial: Wychowania Muzycznego
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom PSM II stopnia, egzamin pisemny - harmonia; egzamin pisemny i ustny - kształcenie słuchu; wybrany instrument - wykonanie przygotowanego programu; egzamin ustny - wiadomości o muzyce; fortepian dla niepianistów; gra a vista dla pianistów; egzamin pisemny - wiadomości dotyczące kierunku studiów; egzamin ogólnohumanistyczny (ustny) - kultura muzyczna, zagadnienia współczesnego życia społecznego
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

Wydzial: Wychowania Muzycznego
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom PSM II stopnia, egzamin pisemny - harmonia; egzamin pisemny i ustny - kształcenie słuchu; wybrany instrument - wykonanie przygotowanego programu; egzamin ustny- wiadomości o muzyce; fortepian dla niepianistów; gra a vista dla pianistów; egzamin pisemny - wiadomości dotyczące kierunku studiów; egzamin ogólnohumanistyczny (ustny) - kultura muzyczna, zagadnienia współczesnego życia społecznego
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach