Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Dyrygentura  
Kierunki artystyczne
DYRYGENTURA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdańsk 
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Wydzial: Dyrygentury Chóralnej, Rytmiki i Wychowania Muzycznego
Specjalizacja: dyrygentura chóralna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia PSM II stopnia; egzamin w 3 etapach - etap I - praktyczny; etap II - teoretyczny; etap III - pisemny (zagadnienia związane z kierunkiem studiów) oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 80-847 Gdańsk, Łagiewniki 3
Telefon, fax: (0-58)301-77-15

 Katowice 
Akademia Muzyczna w Katowicach
Wydzial: Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej
Specjalizacja: dyrygentura symfoniczno-operowa, dyrygentura chóralna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia średniej szkoły muzycznej; etap I - egzamin pisemny i ustny- kształcenia słuchu, harmonia; egzamin ustny- historia muzyki i formy muzyczne; fortepian- wykonanie programu z zakresu szkoły średniej muzycznej; dyrygowanie przygotowanego utworu symfonicznego przy akompaniamencie fortepianu (należy przynieść partyturę i wyciąg fortepianowy; wymagana także znajomość literatury symfonicznej); etap II - egzamin pisemny i ustny (rozmowa kwalifikacyjna ) z zakresu kierunku studiów
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

 Kraków 
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalizacja: dyrygentura symfoniczno-operowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin testowy - kształcenie słuchu (dyktat dwugłosowy), harmonia (realizacja harmoniczna kilku taktów sopranu, fragmenty analizy harmonicznej); historia muzyki; egzamin ustny: formy muzyczne- analiza fragmentu formy sonatowej i utworu polifonicznego; elementy kształcenia słuchu, harmonii (realizacja basu cyfrowego, modulacje diatoniczne), historii muzyki i form muzycznych, instrumentoznawstwa; czytanie a vista, wykonanie przygotowanych utworów fortepianowych (nie obowiązuje pianistów - absolwentów szkół muzycznych II stopnia); praca pisemna - tematyka muzyczno - teoretyczna; egzamin kierunkowy - dyrygowanie przygotowanym utworem symfonicznym przy dwóch fortepianach (należy dostarczyć partyturę i wyciąg fortepianowy)
Adres: 31-038 Kraków, Starowiślna 3
Telefon, fax: (0-12)422-78-44; (0-12)422-04-55

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Artystyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom średniej szkoły muzycznej lub liceum muzycznego; egzamin praktyczny: dyrygowanie dwoma utworami, wykonanie wokalne dwóch pieśni solowych z akompaniamentem, sprawdzian słuchu, sprawdzian umiejętności gry na wybranym instrumencie; egzamin teoretyczny: sprawdzian ustny w z wiedzy o muzyce w zakresie: historii muzyki z literaturą, form muzycznych, zasad muzyki i polskiego folkloru muzycznego
Adres: 20-601 Lublin, al. Kraśnicka 2b
Telefon, fax: (0-81)525-95-31
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Poznań 
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalizacja: dyrygentura symfoniczno-operowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia; etap I - praktyczny (dyrygowanie - dwie części z dowolnie wybranych symfonii klasycznych oraz romantycznych; etap II - ustny: kształcenie słuchu, harmonia, historia kultury, historia muzyki oraz form muzycznych; etap III - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-808 Poznań, św. Marcina 87
Telefon, fax: (0-61)856-89-31; (0-61)856-89-32

 Warszawa 
Akademia Muzyczna w Warszawie
Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalizacja: dyrygentura symfoniczno-operowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych- dyrygowanie przygotowanym utworem i rozmowa z kandydatem, sprawdzian słuchy (ustny), fortepian: wykonanie przygotowanego programu i czytanie a vista; egzamin ustny z uzupełniających przedmiotów muzycznych - ogólne wiadomości o muzyce; egzamin pisemny i ustny z wiadomości humanistycznych; egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 243

 Wrocław 
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Specjalizacja: dyrygentura symfoniczno-operowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom PSM II stopnia, dyrygowanie - przygotowany utwór z partytury, egzamin pisemny i ustny - kształcenie słuchu, harmonia, wiadomości dotyczące kierunku studiów, fortepian - przygotowany program i czytanie a vista, egzamin ustny - historia muzyki, formy muzyczne, egzamin ogólnohumanistyczny - kultura muzyczna, problematyka współczesnego życia społecznego
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach