Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Instrumentalistyka  
Kierunki artystyczne
INSTRUMENTALISTYKA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Akademia Muzyczna w Warszawie - Filia w Białymstoku
Wydzial: Instrumentalno-Pedagogiczny
Specjalizacja: pedagogika instrumentalna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych - gra na wybranym instrumencie (wykonanie przygotowanego programu), egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych: kształcenie słuchu (pisemny i ustny), samodzielne przygotowanie programu w czasie oznaczonym przez komisję, czytanie a vista, fortepian i improwizacja (obowiązuje kandydatów na organy), gra na fortepianie (nie dotyczy kandydatów na fortepian i organy), badanie predyspozycji pedagogicznych; egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 15-324 Białystok, Kawaleryjska 5
Telefon, fax: (0-85)742-72-71

 Bydgoszcz 
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: gra na instrumencie (fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, waltornia, obój, tuba, organy, akordeon, klawesyn, harfa)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: wykonanie z pamięci programu o czasie nie krótszym niż 30 min. Obejmującego pozycje repertuaru zawarte w programie egzaminu dyplomowego szkoły muzycznej stopnia II, o zróżnicowanym charakterze, obejmującego dzieła różnych epok historycznych; czytanie nut a vista; przedstawienie stopnia opanowania oraz interpretacji utworu przygotowanego w czasie 30 minut; egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu; egzamin z improwizacji (specjalność - organy); egzamin pisemny i ustny - zagadnienia związane z wybranym kierunkiem
Adres: 85-008 Bydgoszcz, Słowackiego 7
Telefon, fax: (0-52)321-11-42; (0-52)321-15-25

 Gdańsk 
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: gra na instrumencie (fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, róg, puzon, obój, tuba, organy, akordeon, perkusja, gitara)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia PSM II stopnia; egzamin w 3 etapach - etap I - praktyczny; etap II - teoretyczny; etap III - pisemny (zagadnienia związane z kierunkiem studiów) oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 80-847 Gdańsk, Łagiewniki 3
Telefon, fax: (0-58)301-77-15

Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: pedagogika instrumentalna
Typ studiów: zaoczne magisterskie (odpłatne)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia PSM II stopnia; egzamin w 3 etapach - etap I- praktyczny; etap II - teoretyczny; etap III - pisemny (zagadnienia związane z kierunkiem studiów) oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 80-847 Gdańsk, Łagiewniki 3
Telefon, fax: (0-58)301-77-15

 Katowice 
Akademia Muzyczna w Katowicach
Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: gra na instrumencie (fortepian, skrzypce, klawesyn, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, saksofon, organy, akordeon, perkusja, gitara)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian uzdolnień i umiejętności muzycznych (gra na instrumencie); czytanie a vista; samodzielne opracowanie utworu muzycznego; egzamin ustny - kształcenie słuchu i harmonia
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

 Kraków 
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: gra na instrumencie (fortepian, skrzypce, klawesyn, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, viola da gamba, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, saksofon, organy, akordeon, perkusja, gitara klasyczna)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny kierunkowy - gra na instrumencie- wykonanie utworów wymaganych przez poszczególne katedry; czytanie a vista; samodzielne przygotowanie nowego utworu; kształcenie słuchu (egzamin ustny); egzamin ustny - kierunkowy: zagadnienia związane z kulturą muzyczną, pytania z zakresu historii i budowy instrumentu, znajomość literatury specjalistycznej oraz ogólna wiedza humanistyczna
Adres: 31-038 Kraków, Starowiślna 3
Telefon, fax: (0-12)422-78-44; (0-12)422-04-55

Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: gra na instrumencie (fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, saksofon, akordeon, perkusja, gitara klasyczna)
Typ studiów: licencjackie (płatne)
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny kierunkowy - gra na instrumencie - wykonanie utworów wymaganych przez poszczególne katedry; czytanie a vista; samodzielne przygotowanie nowego utworu; kształcenie słuchu (egzamin ustny); egzamin ustny - kierunkowy: zagadnienia związane z kulturą muzyczną, pytania z zakresu historii i budowy instrumentu, znajomość literatury specjalistycznej oraz ogólna wiedza humanistyczna
Adres: 31-038 Kraków, Starowiślna 3
Telefon, fax: (0-12)422-78-44; (0-12)422-04-55

 Łódź 
Akademia Muzyczna w Łodzi
Wydzial: Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego
Specjalizacja: gra na instrumencie (fortepian, klawesyn, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, akordeon, perkusja, gitara )
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: wykonanie programu w zakresie dyplomu szkoły muzycznej II stopnia; kształcenie słuchu- badanie testowe predyspozycji i zakresu umiejętności oraz czytanie a prima vista; samodzielne przygotowanie utworu (w ciągu 1 godziny); czytanie a prima vista; gra na fortepianie; egzamin pisemny i ustny z zakresu wiedzy ogólnej kandydata ze szczególnym uwzględnieniem zamierzonego kierunku studiów
Adres: 90-716 Łódź, Gdańska 32
Telefon, fax: (0-42)633-69-52; (0-42)632-69-59 w. 327
Adres WWW: http://www.amuz.lodz.pl

Wydzial: Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego
Specjalizacja: pedagogika instrumentalna
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (odpłatne)
Kryteria przyjęć: wykonanie programu w zakresie dyplomu szkoły muzycznej II stopnia; kształcenie słuchu- badanie testowe predyspozycji i zakresu umiejętności oraz czytanie a prima vista; samodzielne przygotowanie utworu (w ciągu 1 godziny); czytanie a prima vista; gra na fortepianie; egzamin pisemny i ustny z zakresu wiedzy ogólnej kandydata ze szczególnym uwzględnieniem zamierzonego kierunku studiów
Adres: 90-716 Łódź, Gdańska 32
Telefon, fax: (0-42)633-69-52; (0-42)632-69-59 w. 327
Adres WWW: http://www.amuz.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: instrumenty klawiszowe (fortepian, klawesyn, organy, akordeon), instrumenty orkiestrowe (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, gitara, perkusja); lutnictwo artystyczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia; etap I - gra na wybranym instrumencie, czytanie a vista, utwór klauzulowy; etap II - solfeż, egzamin ustny związany z wybraną specjalnością oraz z zakresu historii kultury, historii muzyki; egzamin na lutnictwo: prezentacja wybranego instrumentu lutniczego, gra na wybranym instrumencie, sprawdzian z wyobraźni plastycznej, predyspozycje słuchowe, egzamin ustny z zakresu historii muzyki lub sztuki, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 61-808 Poznań, św. Marcina 87
Telefon, fax: (0-61)856-89-31; (0-61)856-89-32

 Szczecin 
Akademia Muzyczna w Poznaniu - Filia w Szczecinie
Specjalizacja: pedagogika instrumentalna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia; etap I - gra na wybranym instrumencie, czytanie a vista, utwór klauzulowy; etap II - solfeż, egzamin ustny związany z wybraną specjalnością oraz z zakresu historii kultury, historii muzyki; egzamin na lutnictwo: prezentacja wybranego instrumentu lutniczego, gra na wybranym instrumencie, sprawdzian z wyobraźni plastycznej, predyspozycje słuchowe, egzamin ustny z zakresu historii muzyki lub sztuki, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 70-497 Szczecin, Wyspiańskiego 1
Telefon, fax: (0-91)422-03-44

 Warszawa 
Akademia Muzyczna w Warszawie
Wydzial: Fortepianu, Klawesynu i Organów
Specjalizacja: gra na instrumencie (fortepian, klawesyn, organy)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych - gra na wybranym instrumencie (wykonanie przygotowanego programu zgodnie z wyborem komisji egzaminacyjnej), egzamin ustny z uzupełniających przedmiotów muzycznych: kształcenie słuchu (pisemny i ustny), samodzielne przygotowanie programu w czasie 40 min., czytanie a vista (obowiązuje kandydatów na klawesyn i organy), fortepian i improwizacja (obowiązuje kandydatów na organy), egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 262

Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: gra na instrumencie (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, saksofon, harfa, akordeon, perkusja, gitara )
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych - gra na wybranym instrumencie (wykonanie przygotowanego programu zgodnie z wyborem komisji egzaminacyjnej), egzamin ustny z uzupełniających przedmiotów muzycznych: kształcenie słuchu (pisemny i ustny), samodzielne przygotowanie programu w czasie oznaczonym przez komisję, czytanie a vista; egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 289

 Wrocław 
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: gra na instrumencie (skrzypce, fortepian, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, saksofon, harfa, akordeon, perkusja, gitara )
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom PSM II stopnia, egzamin z instrumentu - program (min. 45 min) obejmujący różne epoki i style muzyczne; czytanie a vista, przygotowanie utworu; egzamin pisemny (test) - sprawdzian uzdolnień muzycznych; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: Pedagogika instrumentalna
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom PSM II stopnia, egzamin z instrumentu - program (min. 45 min) obejmujący różne epoki i style muzyczne; czytanie a vista, przygotowanie utworu; egzamin pisemny (test) - sprawdzian uzdolnień muzycznych; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach