Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Jazz i muzyka rozrywkowa  
Kierunki artystyczne
JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Katowice 
Akademia Muzyczna w Katowicach
Wydzial: Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Specjalizacja: kompozycja i aranżacja
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne licencjackie (3 - letnie, płatne)
Kryteria przyjęć: etap I - kształcenie słuchu: pisemny (dyktando 1 - głosowe atonalne i 2 - głosowe polifoniczne) i ustny (ćwiczenia melodyczno - rytmiczne); harmonia: pisemny (harmonizacja melodii z zastosowaniem środków systemu dur - moll), ustny (realizacja modulacji oraz innych połączeń akordowych), skomponowanie krótkiej impresji na głos z fortepianem na kanwie podanych funkcji harmonicznych, gra na instrumencie (wykonanie programu z zakresu ostatniej klasy szkoły średniej muzycznej oraz improwizacja na bazie standardów jazzowych); próbki własnych kompozycji lub opracowań twórczych; etap II - egzamin pisemny i ustny (rozmowa kwalifikacyjna) z zakresu kierunku studiów
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

Wydzial: Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Specjalizacja: sekcja instrumentalna
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne licencjackie (3 - letnie, płatne)
Kryteria przyjęć: etap I - kształcenie słuchu: pisemny (dyktando 1 - głosowe atonalne i 2 - głosowe polifoniczne) i ustny (ćwiczenia melodyczno - rytmiczne); gra na instrumencie (wykonanie programu z zakresu ostatniej klasy szkoły średniej muzycznej - flet, saksofon, trąbka, puzon, kontrabas, perkusja, fortepian, gitara, gitara basowa, wibrafon, skrzypce) oraz improwizacja na bazie standardów jazzowych), gra na fortepianie (jeśli nie jest to instrument główny); etap II - egzamin pisemny i ustny (rozmowa kwalifikacyjna) z zakresu kierunku studiów
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

Wydzial: Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Specjalizacja: sekcja wokalna
Typ studiów: dzienne magisterskie, licencjackie (3 - letnie, płatne)
Kryteria przyjęć: etap I - wykonanie trzech utworów wokalnych zróżnicowanych pod względem stylistycznym ( przynajmniej jeden w języku angielskim), badanie predyspozycji słuchowych, poczucia rytmu, sprawdzenie wiadomości z zakresu nauki o muzyce, recytacja pamięciowa 3 - minutowego fragmentu prozy lub wiersza; etap II - egzamin pisemny i ustny (rozmowa kwalifikacyjna) z zakresu kierunku studiów
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

Wydzial: Wieczorowe Studium Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Specjalizacja: sekcja instrumentalna, sekcja wokalna, sekcja kompozycji i aranżacji
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: świadectwo maturalne ( nie wymagany dyplom średniej szkoły muzycznej); etap I - sekcja instrumentalna: instrument główny, improwizacja, solfeż; sekcja wokalna: śpiew, recytacja i dykcja, testy słuchowe; sekcja kompozycji i aranżacji: solfeż i harmonia, instrument, improwizacja i impresja kompozytorska; etap II - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu teorii i historii muzyki oraz kierunku zainteresowań kandydata
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach