Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki artystyczne > Kompozycja i teoria muzyki  
Kierunki artystyczne
KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Wydzial: Kompozycji i Teorii Muzyki
Specjalizacja: kompozycja
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: przedstawienie i omówienie trzech samodzielnych prac kompozytorskich; egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu i harmonii; egzamin ustny z form muzycznych i historii muzyki; egzamin z fortepianu (wyjątkowo inny instrument) polegający na wykonaniu przygotowanego programu; egzamin pisemny i ustny - zagadnienia związane z wybranym kierunkiem
Adres: 85-008 Bydgoszcz, Słowackiego 7
Telefon, fax: (0-52)321-11-42; (0-52)321-15-25

Wydzial: Kompozycji i Teorii Muzyki
Specjalizacja: teoria muzyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny z harmonii i kształcenia słuchu; egzamin ustny z form muzycznych i historii muzyki; egzamin z fortepianu polegający na wykonaniu przygotowanego programu; egzamin pisemny i ustny - zagadnienia związane z wybranym kierunkiem
Adres: 85-008 Bydgoszcz, Słowackiego 7
Telefon, fax: (0-52)321-11-42; (0-52)321-15-25

 Gdańsk 
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Wydzial: Kompozycji i Teorii Muzyki
Specjalizacja: kompozycja, teoria muzyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia PSM II stopnia; egzamin w 3 etapach - etap I - praktyczny; etap II - teoretyczny; etap III - pisemny (zagadnienia związane z kierunkiem studiów) oraz rozmowa kwalifikacyjna i j. obcy
Adres: 80-847 Gdańsk, Łagiewniki 3
Telefon, fax: (0-58)301-77-15

Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: pedagogika instrumentalna
Typ studiów: zaoczne magisterskie (odpłatne)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia PSM II stopnia; egzamin w 3 etapach - etap I - praktyczny; etap II - teoretyczny; etap III - pisemny (zagadnienia związane z kierunkiem studiów) oraz rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 80-847 Gdańsk, Łagiewniki 3
Telefon, fax: (0-58)301-77-15

 Katowice 
Akademia Muzyczna w Katowicach
Wydzial: Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej
Specjalizacja: kompozycja, teoria muzyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia średniej szkoły muzycznej; etap I - egzamin pisemny i ustny - historia muzyki i formy muzyczne; fortepian - wykonanie programu z zakresu średniej szkoły muzycznej; dyrygowanie przygotowanego utworu symfonicznego przy akompaniamencie fortepianu (należy przynieść partyturę i wyciąg fortepianowy; wymagana jest znajomość literatury symfonicznej); przedstawienie własnych prac w formie zapisu nutowego; etap II - egzamin pisemny i ustny (rozmowa kwalifikacyjna) z zakresu kierunku studiów
Adres: 40-025 Katowice, Zacisze 3
Telefon, fax: (0-32)255-40-17 w. 31
Adres WWW: http://www.am.katowice.pl

 Kraków 
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalizacja: kompozycja, teoria muzyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin testowy - kształcenie słuchu (dyktat dwugłosowy), harmonia (realizacja harmoniczna kilku taktów sopranu, fragmenty analizy harmonicznej); historia muzyki; egzamin ustny: formy muzyczne- analiza fragmentu formy sonatowej i utworu polifonicznego; elementy kształcenia słuchu, harmonii (realizacja basu cyfrowego, modulacje diatoniczne), historii muzyki i form muzycznych, instrumentoznawstwa; czytanie a vista, wykonanie przygotowanych utworów fortepianowych (nie obowiązuje pianistów - absolwentów szkół muzycznych II stopnia); praca pisemna - tematyka historyczno - teoretyczna; egzamin kierunkowy - kompozycja: przygotowanie co najmniej trzech samodzielnie napisanych prac kompozytorskich; teoria muzyki: dyskusja problemowa w zakresie jednej z podanych lektur, zainteresowań osobistych kandydata
Adres: 31-038 Kraków, Starowiślna 3
Telefon, fax: (0-12)422-78-44; (0-12)422-04-55

Wydzial: Instrumentalny
Specjalizacja: gra na instrumencie (fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, fagot, puzon, obój, tuba, waltornia, saksofon, akordeon, perkusja, gitara klasyczna)
Typ studiów: licencjackie (płatne)
Kryteria przyjęć: egzamin praktyczny kierunkowy - gra na instrumencie- wykonanie utworów wymaganych przez poszczególne katedry; czytanie a vista; samodzielne przygotowanie nowego utworu; kształcenie słuchu (egzamin ustny); egzamin ustny - kierunkowy: zagadnienia związane z kulturą muzyczną, pytania z zakresu historii i budowy instrumentu, znajomość literatury specjalistycznej oraz ogólna wiedza humanistyczna
Adres: 31-038 Kraków, Starowiślna 3
Telefon, fax: (0-12)422-78-44; (0-12)422-04-55

 Łódź 
Akademia Muzyczna w Łodzi
Wydzial: Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki
Specjalizacja: kompozycja; teoria muzyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: kształcenie słuchu (napisanie dwugłosowego dyktanda polifonicznego z zastosowaniem chromatyki; zapisanie po dwukrotnym usłyszeniu, trzech ćwiczeń rytmicznych; zapisanie 1- głosowego, 6 - taktowego dyktanda atonalnego zagranego 6 - krotnie; zapisanie 8 - taktowego dyktanda harmonicznego z zastosowaniem wychyleń modulacyjnych - zagranego 5 - krotnie; czytanie a prima vista); nauka harmonii (zharmonizowanie pisemne na 4 głosy melodii sfigurowanej; gra na fortepianie - ćwiczenia z podanych podręczników, improwizacja na fortepianie prostych ośmiotaktów); egzamin z wiadomości teoretyczno - muzycznych - z zakresu szkoły muzycznej II stopnia; fortepian (wyjątkowo inny instrument); egzamin pisemny i ustny z ogólnej wiedzy kandydata z uwzględnieniem zamierzonego kierunku studiów; kandydaci na kompozycje powinni złożyć co najmniej trzy samodzielnie napisane prace kompozytorskie (na różne zespoły instrumentalne, wokalne lub mieszane)
Adres: 90-716 Łódź, Gdańska 32
Telefon, fax: (0-42)633-69-52; (0-42)632-69-59 w. 327
Adres WWW: http://www.amuz.lodz.pl

 Poznań 
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalizacja: kompozycja teoria, muzyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia; egzamin ustny- kształcenie słuchu, harmonia, historia kultury, historia muzyki oraz form muzycznych; przedstawienie 2 napisanych kompozycji; rozmowa kwalifikacyjna- zagadnienia związane z kierunkiem studiów
Adres: 61-808 Poznań, św. Marcina 87
Telefon, fax: (0-61)856-89-31; (0-61)856-89-32

 Warszawa 
Akademia Muzyczna w Warszawie
Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalizacja: kompozycja
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych: przegląd min. 3 samodzielnych prac kompozytorskich i rozmowa z kandydatem, kształcenie słuchu, znajomość harmonii (egzamin pisemny i ustny); egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych: ogólne wiadomości o muzyce - ustny (historia muzyki, formy, współczesne życie muzyczne); fortepian lub inny instrument; egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 262

Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalizacja: teoria muzyki
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z przedmiotów kierunkowych: formy muzyczne (ustny), historia muzyki ( ustny); harmonia, kształcenie słuchu (pisemny i ustny); egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych: fortepian (wykonanie przygotowanego programu); egzamin pisemny oraz rozmowa kwalifikacyjna z wiadomości humanistycznych (muzyka, literatura, sztuka, życie kulturalne z uwzględnieniem podłoża historycznego); egzamin pisemny - j. obcy
Adres: 00-368 Warszawa, Okólnik 2
Telefon, fax: (0-22)827-72-41 w. 262

 Wrocław 
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Specjalizacja: kompozycja
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom PSM II stopnia, przegląd 3 samodzielnych prac kompozytorskich; egzamin pisemny i ustny - harmonia, kształcenie słuchu; egzamin ustny - historia muzyki, formy muzyczne; fortepian - wykonanie przygotowanego programu; egzamin pisemny - wiadomości dotyczące kierunku studiów; egzamin ogólnohumanistyczny (ustny) - kultura muzyczna, problematyka współczesnego życia społecznego
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

Wydzial: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Specjalizacja: teoria muzyki
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: dyplom PSM II stopnia, egzamin pisemny i ustny - harmonia, kształcenie słuchu; egzamin ustny - historia muzyki, formy muzyczne; fortepian - wykonanie przygotowanego programu; egzamin pisemny - wiadomości dotyczące kierunku studiów; egzamin ogólnohumanistyczny (ustny) - kultura muzyczna, problematyka współczesnego życia społecznego
Adres: 50-043 Wrocław, pl. 1 Maja 2
Telefon, fax: (0-71)355-89-13; (0-71)355-55-43 w. 101

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach