Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Administracja  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
ADMINISTRACJA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 15-555 Białystok, Dojlidy Fabryczne 26
Telefon, fax: (0-85)732-34-02

 Bielsko-Biała 
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, A.Frycza Modrzewskiego 12
Telefon, fax: (0-33)815-11-07, 815-11-09
Adres WWW: http://www.wsa.bielsko.pl

 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: historia powszechna i Polski od 1917r., wiedza o społeczeństwie
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Przemysłowa 34
Telefon, fax: (0-52)345-22-18
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 520)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia powszechna i Polski XX w., wiedza o społeczeństwie, konkurs świadectw
Adres: 85-067 Bydgoszcz, Przemysłowa 34
Telefon, fax: (0-52)345-22-18
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Bytom 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 41-907 Bytom, A. Frycza Modrzewskiego 12
Telefon, fax: (0-32)286-95-21
Adres WWW: http://www.wsea.edu.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, Pułaskiego 4/6
Telefon, fax: (0-34)368-09-21
Adres WWW: http://www.wsjoe.czest.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Filologiczno-Historyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów
Adres: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

 Elbląg 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydzial: Instytut Ekonomiczny
Specjalizacja: administracja samorządowa i finanse publiczne
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (3,5 - letnie, limit miejsc - po 80)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 82-300 Elbląg, Grunwaldzka 137
Telefon, fax: (0-55)238-88-00

 Gorzów Wielkopolski 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wydzial: Instytut Administracji i Zarządzania
Specjalizacja: administracja publiczna
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia Polski, wiedza o polskich konstytucjach, kryterium dodatkowe - konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: j. polski, historia, geografia lub j. obcy
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Teatralna 25
Telefon, fax: (0-95)721-60-41; (0-95)721-60-19

Wydzial: Instytut Administracji i Zarządzania
Specjalizacja: administracja publiczna
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: j. polski, historia, geografia lub j. obcy, kryterium dodatkowe - staż pracy
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Teatralna 25
Telefon, fax: (0-95)721-60-41; (0-95)721-60-19

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów wg kolejności zapisów, aż do wyczerpania limitu miejsc (1200),
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 8/10, p.20
Telefon, fax: (0-32)59-99-30; (0-32)59-90-50
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (450),wymagany dyplom licencjata
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 8/10, p.20
Telefon, fax: (0-32)59-99-30; (0-32)59-90-50
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-007 Kielce, Sienkiewicza 25
Telefon, fax: (0-41)344-36-14

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
Typ studiów: dzienne, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-562 Kielce, Peryferyjna 15
Telefon, fax: (0-41)331-74-10

 Koszalin 
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 75-400 Koszalin, Piastowska 3
Telefon, fax: (0-94)341-05-74
Adres WWW: http://bwsh.edu.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Prawa i Administracji
Specjalizacja: Administracja samorządowa
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia, wiedza o społeczeństwie
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-12)422-10-33 w. 11-61, 11-62, 11-63
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Specjalizacja: Administracja samorządowa
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: na podst. złożonych dokumentów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-12)422-10-33 w. 11-61, 11-62, 11-63
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Specjalizacja: Administracja samorządowa
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich, średnia ze studiów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-12)422-10-33 w. 11-61, 11-62, 11-63
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Kutno 
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 99-300 Kutno, Lelewela 7
Telefon, fax: (0-24)254-26-20

 Legnica 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Specjalizacja: administracja publiczna
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (limit miejsc: dzienne - 105, zaoczne - 100)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 59-220 Legnica, Złotoryjska 89
Telefon, fax: (0-76)862-42-64

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia (test), egzamin ustny: historia z elementami historii Kościoła i wiedzy o społeczeństwie
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-37-27
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny historia najnowsza z elementami wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-26
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne ze średnią co najmniej 3,0, pozostali - konkurs świadectw
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-26
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, wiadomości o Polsce świecie współczesnym, geografia
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-26
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (grupa lubelska, sandomierska, radomska i zamojska)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: podstawowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego i karnego
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-26
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 72
Telefon, fax: (0-81)743-64-53
Adres WWW: http://www.wspa.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia, j.polski
Adres: 90-131 Łódź, Uniwersytecka 3
Telefon, fax: (0-42)678-34-90
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 550)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw (historia, j. polski)
Adres: 90-131 Łódź, Uniwersytecka 3
Telefon, fax: (0-42)678-34-90
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (Tomaszów Mazowiecki, limit miejsc - 180)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw (historia, j. polski)
Adres: 90-131 Łódź, Uniwersytecka 3
Telefon, fax: (0-42)678-34-90
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie, limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: dyplom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Adres: 90-131 Łódź, Uniwersytecka 3
Telefon, fax: (0-42)678-34-90
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (2 - letnie, limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 90-131 Łódź, Uniwersytecka 3
Telefon, fax: (0-42)678-34-90
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 91-842 Łódź, Tokarzewskiego 2
Telefon, fax: (0-42)616-25-80;(0-42)616-25-81;(0-42)616-25-82
Adres WWW: http://www.wsap.lodz.pl

 Nowy Sącz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Wydzial: Instytut Ekonomiczny
Specjalizacja: administracja i finanse sektora publicznego
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nadbrzeżna 77
Telefon, fax: (0-18)441-45-92

Wydzial: Instytut Ekonomiczny
Specjalizacja: administracja i finanse sektora publicznego
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nadbrzeżna 77
Telefon, fax: (0-18)441-45-92

 Olecko 
Wszechnica Mazurska w Olecku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 19-400 Olecko, pl. Zamkowy 3
Telefon, fax: (0-87)520-36-44

 Olsztyn 
Olsztyńska Szkoła Wyższa
Typ studiów: dzienne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 10-243 Olsztyn, Bydgoska 33
Telefon, fax: (0-89)526-04-00

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia XX w. I wiedza o społeczeństwie, j. obcy
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)535-15-66
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)535-15-66
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia z elementami wiedzy o społeczeństwie
Adres: 45-058 Opole, Plebiscytowa 5
Telefon, fax: (0-77)456-65-69
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny:test z problematyki ustrojowo - konstytucyjnej i integracji europejskiej
Adres: 45-058 Opole, Plebiscytowa 5
Telefon, fax: (0-77)456-65-69
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Ostrołęka 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
Typ studiów: zaoczne licencjackie i magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 07-400 Ostrołęka, Gorbatowa 15
Telefon, fax: (0-29)766-33-88

 Piła 
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 64-920 Piła, Sikorskiego 9
Telefon, fax: (0-67)212-73-10

 Płock 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
Telefon, fax: (0-24)262-47-33
Adres WWW: http://www.wlodkowic.edu.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 61-809 Poznań, Św. Marcina 90
Telefon, fax: (0-61)853-68-43; (0-61)851-84-25
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i eksternistyczne magisterskie, dzienne, zaoczne i eksternistyczne magisterskie uzupełniające, licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 61-538 Poznań, ul. Robocza 4
Telefon, fax: (0 61) 835-15-11; (0 61) 835-19-27
Adres WWW: http://www.wszib.poznan.pl

 Przemyśl 
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 37-700 Przemyśl, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2
Telefon, fax: fax 061 835 19 27

 Pułtusk 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 06-100 Pułtusk, Staszica 35
Telefon, fax: (0-23)692-50-82

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia, j. obcy j. angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski)
Adres: 26-600 Radom, Chrobrego 31
Telefon, fax: (0-48)36-17-437

 Rzeszów 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne ze średnią co najmniej 3,0, pozostali - konkurs świadectw
Adres: 35-068 Rzeszów, Grunwaldzka 13
Telefon, fax: (0-17)862-60-27
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: podstawowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego i karnego
Adres: 35-068 Rzeszów, Grunwaldzka 13
Telefon, fax: (0-17)862-60-27
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 35-225 Rzeszów, H. Sucharskiego 2
Telefon, fax: (0-17)863-28-88
Adres WWW: http://www.wsiz.rzeszow.pl

 Sandomierz 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza (Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-600 Sandomierz, Krakowska 26
Telefon, fax: (0-15)832-60-81

 Skierniewice 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 96-100 Skierniewice, Mazowiecka 1b
Telefon, fax: (0-46)832-11-61

 Sopot 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: historia, j. polski, staż pracy
Adres: 81-828 Sopot, 1 Maja 12
Telefon, fax: (0-58)551-15-57; (0-58)551-09-14
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: licencjat uzyskany na kierunku administracja, kolejność złożenia dokumentów
Adres: 81-828 Sopot, 1 Maja 12
Telefon, fax: (0-58)551-15-57; (0-58)551-09-14
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Sosnowiec 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 41-200 Sosnowiec, Kilińskiego 43
Telefon, fax: (0-32)266-49-70

 Sulechów 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Sulechowie
Specjalizacja: administracja publiczna
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 180)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, na życzenie kandydata - egzamin pisemny
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)385-20-33

Specjalizacja: administracja publiczna
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 180)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, zaświadczenie o pracy w administracji publicznej lub oświadczenie o zamiarze jej podjęcia w trakcie studiów, na życzenie kandydata - egzamin pisemny
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)385-20-33

 Suwałki 
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 16-400 Suwałki, J. Piłsudskiego 2
Telefon, fax: (0-87)566-59-20

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin wstępny
Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza 17a
Telefon, fax: (91)444-28-26; (91)444-28-88; (91)444-28-26
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 71-332 Szczecin, M. Curie-Skłodowskiej 4
Telefon, fax: (0-91)486-15-42

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: wolny nabór do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 15
Telefon, fax: (0-56)611-41-10
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci zawodowych studiów administracyjnych UMK - na podstawie postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego ocenę na dyplomie licencjackim, absolwenci innych uczelni - na podst. rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 15
Telefon, fax: (0-56)611-41-10
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie - Instytut w Toruniu
Typ studiów: licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 87-100 Toruń, Podzamcze 9
Telefon, fax: (0-56)663-52-00

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski), ocena predyspozycji kandydata do kierowania ludźmi
Adres: 00-668 Warszawa, Noakowskiego 18/20
Telefon, fax: (0-22)660-63-09; (0-22)621-36-92
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, w razie przekroczenia limitu miejsc - egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 00-668 Warszawa, Noakowskiego 18/20
Telefon, fax: (0-22)660-63-09; (0-22)621-36-92
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie, dzienne i zaoczne magisterskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-728 Warszawa, Bobrowiecka 9
Telefon, fax: (0-22)841-37-11
Adres WWW: http://www.pwsbia.edu.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia lub geografia, matematyka, dwa j. obce (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi - na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje kandydatów do studiów ekonomicznych
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: ekonomia poziom studiów licencjackich SGH), dwa j. obce (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi - na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: historia Polski powszechna, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 395, 693
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: ocena na dyplomie licencjackim
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 395, 693
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-969 Warszawa, Andrutowa 13a
Telefon, fax: (0-22)648-80-62

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. Leona Koźmińskiego
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-301 Warszawa, Jagiellońska 59
Telefon, fax: (0-22)519-21-10; (0-22)814-08-72
Adres WWW: http://www.wspiz.edu.pl

 Włocławek 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 87-800 Włocławek, Piwna 3
Telefon, fax: (0-54)231-32-92

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia, wiedza o społeczeństwie
Adres: 51-145 Wrocław, Uniwersytecka 22/26
Telefon, fax: (0-71)375-23-01; (0-71)375-23-47
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 51-145 Wrocław, Uniwersytecka 22/26
Telefon, fax: (0-71)375-23-01; (0-71)375-23-47
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 50-073 Wrocław, Św. Antoniego 24
Telefon, fax: (0-71)344-49-24

 Zamość 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 22-400 Zamość, Koszfary 8
Telefon, fax: (0-84)641-14-85

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 22-400 Zamość, Akademicka 4
Telefon, fax: (0-84)638-26-09
Adres WWW: http://www.wszia.edu.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach