Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Ekonomia  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
EKONOMIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, elementy wiedzy o świecie współczesnym
Adres: 15-887 Białystok, Warszawska 63
Telefon, fax: (0-85)745-77-13
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 15-887 Białystok, Warszawska 63
Telefon, fax: (0-85)745-77-13
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 15-887 Białystok, Warszawska 63
Telefon, fax: (0-85)745-77-13
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 15-732 Białystok, Choroszczańska 31
Telefon, fax: (0-85)652-09-25

 Bytom 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 41-907 Bytom, A. Frycza Modrzewskiego 12
Telefon, fax: (0-32)286-95-21
Adres WWW: http://www.wsea.edu.pl

 Częstochowa 
Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, Pułaskiego 4/6
Telefon, fax: (0-34)368-09-21
Adres WWW: http://www.wsjoe.czest.pl

 Jarosław 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
Specjalizacja: ekonomia gospodarki rolno-spożywczej; ekonomia turystyki i hotelarstwa
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: geografia, historia, kryterium dodatkowe - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 37-500 Jarosław, Kasprowicza 1
Telefon, fax: (0-16)621-08-44

Specjalizacja: ekonomia gospodarki rolno-spożywczej; ekonomia turystyki i hotelarstwa
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości, kryterium dodatkowe - doświadczenie zawodowe
Adres: 37-500 Jarosław, Kasprowicza 1
Telefon, fax: (0-16)621-08-44

 Jelenia Góra 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - ośrodki zamiejscowe w Jeleniej Górze i Wałbrzychu
Wydzial: Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; zarządzanie przedsiębiorstwem; ekonomika turystyki i hotelarstwa; marketing; zarządzanie miastem; polityka i zarządzanie ochroną środowiska
Typ studiów: dzienne magisterskie (Jelenia Góra)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 58-500 Jelenia Góra, Nowowiejska 3
Telefon, fax: (0-75)752-60-51 w. 205, 229, 249
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

 Katowice 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne; międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy; ekologia i ekonomia środowiskowa; gospodarka miejska i regionalna; polityka społeczna; public relations
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy (angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski)
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: polityka społeczna, ubezpieczenia
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy (angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski)
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: polityka społeczna
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów studiów licencjackich AE w Katowicach - na podst. złożonych dokumentów
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne;
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia, geografia, j. polski, j. obcy; jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc, przyjęcia odbędą się bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne; międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy; ekologia i ekonomia środowiskowa; gospodarka miejska i regionalna; polityka społeczna; public relations; ubezpieczenia
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 -letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia, geografia, j. polski, j. obcy; jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc, przyjęcia odbędą się bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne; międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy; ekologia i ekonomia środowiskowa; gospodarka miejska i regionalna; polityka społeczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie licencjackim, absolwenci AE w Katowicach i innych uczelni, z którymi Ae zawarła umowę o współpracę - bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 51
Telefon, fax: (0-41)345-10-57

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
Typ studiów: dzienne, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-562 Kielce, Peryferyjna 15
Telefon, fax: (0-41)331-74-10
Adres WWW: http://www.wsh-kielce.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka (test), wiedza o społeczeństwie i gospodarce (test)
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 45
Telefon, fax: (0-41)366-34-23
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o społeczeństwie i gospodarce
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 45
Telefon, fax: (0-41)366-34-23
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-353 Kielce, Wesoła 52
Telefon, fax: (0-41)344-52-64

 Konin 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Specjalizacja: gospodarka regionalna
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. obcy, rozmowa kwalifikacyjna: zagadnienia społeczno -gospodarcze oparciu o materiał LO - WOS, geografia, historia)
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-72-50
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

Specjalizacja: gospodarka regionalna
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zagadnienia społeczno - gospodarcze oparciu o materiał LO - WOS, geografia, historia)
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-72-50
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

 Koszalin 
Politechnika Koszalińska
Wydzial: Ekonomii i Zarządzania
Specjalizacja: ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa; publicystyka gospodarcza; polityka gospodarcza i ekonomika regionalna; ekonomika i organizacja turystyki, ekonomika i organizacja sektora publicznego; marketing i badania rynku, marketing międzynarodowy, rachunkowość i finanse, międzynarodowa integracja gospodarcza, administracja państwa i samorządu, gospodarka morska, ekonomia menedżerska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka lub geografia lub historia, konkurs świadectw: matematyka, geografia, historia, j. obcy (premiowanie ocen z matematyki, j. obcego i geografii lub historii na egzaminie maturalnym)
Adres: 75-343 Koszalin, E. Kwiatkowskiego 6e
Telefon, fax: (0-94)343-91-55; (0-94)343-91-05
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Ekonomii i Zarządzania
Specjalizacja: ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa; polityka gospodarcza i ekonomika regionalna; ekonomika i organizacja turystyki, ekonomika i organizacja sektora publicznego; marketing i badania rynku, administracja państwa i samorządu
Typ studiów: zaoczne magisterskie i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, geografia lub historia, (premiowanie ocen z matematyki, j. obcego i geografii lub historii na egzaminie maturalnym)
Adres: 75-343 Koszalin, E. Kwiatkowskiego 6e
Telefon, fax: (0-94)343-91-55; (0-94)343-91-05
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: ekonomika nieruchomości i inwestycji; gospodarka i administracja publiczna; polityka przemysłowa i ekologiczna; przedsiębiorczość i innowacje
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości, jeżeli wynosi ona co najmniej 4,0 (j. polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia)
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: ekonomika nieruchomości i inwestycji; gospodarka i administracja publiczna; polityka przemysłowa i ekologiczna; przedsiębiorczość i innowacje
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3,5 -letnie)
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne i uzyskali co najmniej 50% ogólnej liczby punktów, pozostali - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy (nowożytny), matematyka, historia, geografia
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Ekonomii
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne i uzyskali co najmniej 50% ogólnej liczby punktów, pozostali - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy (nowożytny), matematyka, historia, geografia
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Ekonomii
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, dyplomowanego ekonomisty, inżyniera zarządzania i marketingu lub studenci studiów dziennych po VIII semestrze, którzy przerwali studia po 1992r.
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia z wiedzą o Polsce i świecie współczesnym (ocena ndst. dyskwalifikuje kandydata), j. obcy nowożytny
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-04-32
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy (angielski, francuski, rosyjski lub niemiecki)
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-82
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (grupa zamojska)
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne ze średnią co najmniej 3,0, pozostali - konkurs świadectw
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-82
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3,5 - letnie) - Łódź ( limit miejsc - 100), Kolegium Ekonomiczne w Ostrołęce (120); filia w Tomaszowie Mazowieckim (120)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie, limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające ( limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: test sprawdzający wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i statystyki, absolwenci studiów licencjackich Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ z oceną bardzo dobrą na dyplomie - bez egzaminu
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające ( limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: test sprawdzający wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i statystyki, absolwenci studiów licencjackich Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ z oceną bardzo dobrą na dyplomie - bez egzaminu
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie specjalne (limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów kierunków innych niż ekonomiczne i zarządzanie, bez egzaminu, w przypadku przekroczenia limitu - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Nisko 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 37-400 Nisko, Sandomierska 1
Telefon, fax: (0-15)84-14-798

 Nowy Sącz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Specjalizacja: ekonomika turystyki
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nadbrzeżna 77
Telefon, fax: (0-18)441-45-92

Specjalizacja: ekonomika turystyki
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Nadbrzeżna 77
Telefon, fax: (0-18)441-45-92

 Olsztyn 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 10-106 Olsztyn, Wyzwolenia 30
Telefon, fax: (89)527-55-45; (89)527-56-77; (89)523-77-95
Adres WWW: http://www.wsiie.olsztyn.pl/

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Ekonomiczny
Specjalizacja: marketing, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem; ekonomiczno - społeczna; finanse i rachunkowość
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: zintegrowany test z matematyki, geografii i j. obcego
Adres: 45-058 Opole, Ozimska 46
Telefon, fax: (0-77)454-58-71
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Specjalizacja: marketing, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem; ekonomiczno - społeczna; finanse i rachunkowość
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia z elementami wiedzy ekonomicznej
Adres: 45-058 Opole, Ozimska 46
Telefon, fax: (0-77)454-58-71
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Specjalizacja: marketing, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem; ekonomiczno - społeczna; finanse i rachunkowość
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna (studia dla absolwentów UO)
Adres: 45-058 Opole, Ozimska 46
Telefon, fax: (0-77)454-58-71
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Specjalizacja: marketing, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem; ekonomiczno - społeczna; finanse i rachunkowość
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test z podstaw wiedzy ekonomicznej
Adres: 45-058 Opole, Ozimska 46
Telefon, fax: (0-77)454-58-71
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Ostrowiec Świętokrzyski 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Osiedle Pułanki 52
Telefon, fax: (0-41)263-21-10
Adres WWW: http://www.wsbip.ostrowiec.pl

 Płock 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Specjalizacja: gospodarka samorządu terytorialnego; gospodarka przemysłowa
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 140)
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny: matematyka, j. obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski)
Adres: 09-400 Płock, Lukasiewicza 17
Telefon, fax: (0-24)262-90-08
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Specjalizacja: gospodarka samorządu terytorialnego
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 160)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, w razie przekroczenia limitu miejsc - egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 09-400 Płock, Lukasiewicza 17
Telefon, fax: (0-24)262-90-08
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Specjalizacja: gospodarka samorządu terytorialnego; gospodarka przemysłowa
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 09-400 Płock, Lukasiewicza 17
Telefon, fax: (0-24)262-90-08
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Specjalizacja: gospodarka samorządu terytorialnego; gospodarka przemysłowa
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 190)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 09-400 Płock, Lukasiewicza 17
Telefon, fax: (0-24)262-90-08
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

 Poznań 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: ekonomika pracy i zarządzanie kadrami; gospodarka regionalna; polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw; polityka i ekonomika turystyki; polityka i gospodarka żywnościowa; publicystka ekonomiczna i public relations
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski); dodatkowe punkty za oceny na świadectwie dojrzałości z przedmiotów wybranych na egzaminie pisemnym
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: ekonomika pracy i zarządzanie kadrami; gospodarka regionalna; polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw; polityka i ekonomika turystyki; polityka i gospodarka żywnościowa
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, historia lub geografia; dodatkowe punkty za staż pracy
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: turystyka, hotelarstwo
Typ studiów: dzienne licencjackie (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski); dodatkowe punkty za oceny na świadectwie dojrzałości z przedmiotów wybranych na egzaminie pisemnym
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: ekonomika pracy i zarządzanie kadrami; gospodarka regionalna; polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw; polityka i ekonomika turystyki; polityka i gospodarka żywnościowa
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, historia lub geografia; dodatkowe punkty za staż pracy
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: ekonomika pracy i zarządzanie kadrami; gospodarka regionalna; polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw; polityka i ekonomika turystyki; polityka i gospodarka żywnościowa
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie przedmiotów należących do minimum programowego, pierwszeństwo mają absolwenci studiów zawodowych AE w Poznaniu, ubiegający się o przyjęcie nie później niż po 3 latach od ukończenia studiów I st., w następnej kolejności przyjmowani są absolwenci innych uczelni ekonomicznych oraz absolwenci studiów dziennych AE w Poznaniu, którzy w określonym ustawowo terminie nie obronili magisterium
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Akademia Rolnicza w Poznaniu
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: ekonomika gospodarki żywnościowej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: 30% pkt. - konkurs świadectw, 70% pkt. - rozmowa kwalifikacyjna: biologia lub matematyka lub chemia
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-91
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: ekonomika gospodarki żywnościowej
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: wolny nabór, w razie przekroczenia limitu - konkurs świadectw, ew. rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 60-637 Poznań, Wojska Polskiego 28
Telefon, fax: (0-61)848-70-91
Adres WWW: http://www.au.poznan.pl

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 61-112 Poznań, Zagórze 6a
Telefon, fax: (0-61)853-05-81

 Radom 
Politechnika Radomska
Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy
Adres: 26-600 Radom, Chrobrego 31
Telefon, fax: (0-48)361-74-37 361-74-35

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy o 30% limit miejsc - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy
Adres: 26-600 Radom, Chrobrego 31
Telefon, fax: (0-48)361-74-37 361-74-35

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich o profilu ekonomicznym lub ekonomiczni - społecznym, kandydaci z PR z oceną 5 lub 4 na dyplomie- na podstawie złożonych dokumentów, pozostali - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 26-600 Radom, Chrobrego 31
Telefon, fax: (0-48)361-74-37 361-74-35

 Rzeszów 
Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Ekonomii-Filia AR w Rzeszowie
Specjalizacja: handel i spółdzielczość, ekonomika produkcji rolnej
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: biologia lub geografia; konkurs świadectw: matematyka
Adres: 35-959 Rzeszów, M.Ćwiklińskiej 2
Telefon, fax: (0-17)857-42-55
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wydzial: Ekonomii-Filia AR w Rzeszowie
Specjalizacja: gospodarstwo wiejskie, spółdzielczość w agrobiznesie
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 35-959 Rzeszów, M. Ćwiklińskiej 2
Telefon, fax: (0-17)857-42-55
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 35-225 Rzeszów, H. Sucharskiego 2
Telefon, fax: (0-17)863-28-88
Adres WWW: http://www.wsiz.rzeszow.pl

 Sopot 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy, geografia ekonomiczna lub historia XXw.
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 119/121, p. 22
Telefon, fax: (0-58)551-48-53; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test kwalifikacyjny poświęcony aktualnym problemom gospodarczym i społecznym; punkty za staż pracy
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 119/121, p. 22
Telefon, fax: (0-58)551-48-53; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów ekonomicznych studiów licencjackich - konkurs dyplomów licencjackich i indeksów, wyższych studiów zawodowych nieekonomicznych - egzamin pisemny: test kwalifikacyjny z aktualnych problemów gospodarczych i społecznych
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 119/121, p. 22
Telefon, fax: (0-58)551-48-53; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Stalowa Wola 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia z wiedzą o Polsce i świecie współczesnym (ocena ndst. dyskwalifikuje kandydata), j. obcy nowożytny
Adres: 37-450 Stalowa Wola, Ofiar Katynia 6
Telefon, fax: (0-15)842-71-16
Adres WWW: http://www.kul.stalwol.pl

Wydzial: Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (j. polski, j. obcy, matematyka, biologia, historia, geografia)
Adres: 37-450 Stalowa Wola, Ofiar Katynia 6
Telefon, fax: (0-15)842-71-16
Adres WWW: http://www.kul.stalwol.pl

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Specjalizacja: gospodarka nieruchomościami, marketing i badanie rynku, rachunkowość i finanse, organizacja i zarządzanie, zastosowanie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 72-210 Szczecin, Żołnierska 47
Telefon, fax: (0-91)487-69-71 w. 330, 331
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

Wydzial: Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Specjalizacja: marketing i badanie rynku, rachunkowość i finanse, organizacja i zarządzanie, zastosowanie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii, bankowość
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, historia oraz biologia lub geografia lub fizyka
Adres: 72-210 Szczecin, Żołnierska 47
Telefon, fax: (0-91)487-69-71 w. 330, 331
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

Wydzial: Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich ze średnią ocen nie mniejszą niż 3,3; ew. z oceną co najmniej 4,0 z egzaminu dyplomowego studiów licencjackich
Adres: 72-210 Szczecin, Żołnierska 47
Telefon, fax: (0-91)487-69-71 w. 330, 331
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Zarządzania i Ekonomiki Usług
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub historia lub geografia (do wyboru) oraz j. obcy (angielski, rosyjski, francuski lub niemiecki)
Adres: 71-004 Szczecin, Cukrowa 8
Telefon, fax: (0-91)482-30-78
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomiki Usług
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia lub geografia, j. obcy
Adres: 71-004 Szczecin, Cukrowa 8
Telefon, fax: (0-91)482-30-78
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomiki Usług
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny w ramach limitu miejsc (80)
Adres: 71-004 Szczecin, Cukrowa 8
Telefon, fax: (0-91)482-30-78
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomiki Usług
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata nauk ekonomicznych
Adres: 71-004 Szczecin, Cukrowa 8
Telefon, fax: (0-91)482-30-78
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, kryterium dodatkowe - staż pracy
Adres: 71-101 Szczecin, A. Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-79-31; (0-94)487-60-31 w. 325, 327
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Wydzial: Transportu
Specjalizacja: ekonomika transportu
Typ studiów: zaoczne (limit miejsc - 60)
Adres: 70-500 Szczecin, Henryka Pobożnego 11
Telefon, fax: (91)488-87-50
Adres WWW: http://www.wsm.szczecin.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie
Typ studiów: licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: Szczecin, Ku Słońcu 33

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 70-476 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63
Telefon, fax: (0-91)433-78-90

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Specjalizacja: teoria ekonomii, finanse międzynarodowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (finanse międzynarodowe - j. angielski, teoria ekonomii, j. angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski)
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 13a
Telefon, fax: (0-56)611-46-14; (0-56)611-47-14
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Specjalizacja: teoria ekonomii, finanse międzynarodowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci zawodowych studiów administracyjnych UMK - na podstawie postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego ocenę na dyplomie licencjackim, absolwenci innych uczelni - na podst. rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 13a
Telefon, fax: (0-56)611-46-14; (0-56)611-47-14
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Wałbrzych 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - ośrodki zamiejscowe w Jeleniej Górze i Wałbrzychu
Wydzial: Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: dzienne magisterskie (Wałbrzych)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 58-309 Wałbrzych, Obrońców Westerplatte 39
Telefon, fax: (0-74)8415-368
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Specjalizacja: ekonomika turystyki i hotelarstwa; marketing; zarządzanie miastem; polityka i zarządzanie ochroną środowiska; zarządzanie przedsiębiorstwem; bankowość i ubezpieczenia
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie (Jelenia Góra)
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne, pozostali - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 58-309 Wałbrzych, Obrońców Westerplatte 39
Telefon, fax: (0-74)8415-368
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne licencjackie (Wałbrzych)
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne, pozostali - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 58-309 Wałbrzych, Obrońców Westerplatte 39
Telefon, fax: (0-74)8415-368
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Specjalizacja: ekonomika turystyki i hotelarstwa; marketing; zarządzanie miastem; polityka i zarządzanie ochroną środowiska; zarządzanie przedsiębiorstwem; bankowość i ubezpieczenia
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (Jelenia Góra)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ekonomicznym, konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego
Adres: 58-309 Wałbrzych, Obrońców Westerplatte 39
Telefon, fax: (0-74)8415-368
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Specjalizacja: marketing
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (Wałbrzych)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ekonomicznym, konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego
Adres: 58-309 Wałbrzych, Obrońców Westerplatte 39
Telefon, fax: (0-74)8415-368
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

 Warszawa 
Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie i magisterskie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-728 Warszawa, Bobrowiecka 9
Telefon, fax: (0-22)841-37-11
Adres WWW: http://www.pwsbia.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Ekonomiczno-Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, biologia lub geografia
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-49-22
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Rolniczy
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: geografia społeczno-ekonomiczna, bieżące problemy rozwoju rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-49-22
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Rolniczy
Specjalizacja: organizacja i ekonomika agrobiznesu
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: tytuł inżyniera lub licencjata kierunków rolniczych, ekonomicznych lub pokrewnych, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-49-22
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Rolniczy
Specjalizacja: organizacja i ekonomika oświaty rolniczej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich, egzamin ustny z pedagogiki i psychologii lub skierowanie władz oświatowych
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-49-22
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia lub geografia, matematyka, dwa j. obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi - na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje kandydatów do studiów ekonomicznych
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: ekonomia (poziom studiów licencjackich SGH), dwa j. obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski- jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi - na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Nauk Ekonomicznych
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, test percepcji (na podstawie tekstu o tematyce ekonomicznej), j. obcy (angielski lub francuski lub niemiecki lub rosyjski)
Adres: 00-241 Warszawa, Długa 44/50
Telefon, fax: (0-22)831-47-25; (0-22)831-44-06
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata z zakresu nauk ekonomicznych
Adres: 00-241 Warszawa, Długa 44/50
Telefon, fax: (0-22)831-47-25; (0-22)831-44-06
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-673 Warszawa, Radzymińska 182b
Telefon, fax: (0-22)678-74-49

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie i magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-341 Warszawa, Białobrzeska 32
Telefon, fax: (0-22)822-82-78

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-784 Warszawa, Dembowskiego 1
Telefon, fax: (0-22)648-32-11 do 13

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-969 Warszawa, Andrutowa 13a
Telefon, fax: (0-22)648-80-62

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-695 Warszawa, Nowogrodzka 56
Telefon, fax: (0-22)622-01-09
Adres WWW: http://www.wshifm.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-891 Warszawa, Chłodna 9
Telefon, fax: (0-22)652-19-10
Adres WWW: http://www.wship.edu.pl

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 01-234 Warszawa, Kasprzaka 29/31
Telefon, fax: (0-22)877-07-16

 Włocławek 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 87-800 Włocławek, Piwna 3
Telefon, fax: (0-54)231-32-92

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): wiadomości o Polsce i świecie współczesnym, matematyka, j. obcy
Adres: 51-145 Wrocław, Uniwersytecka 22/26
Telefon, fax: (0-71)375-23-01; (0-71)375-23-34
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 51-145 Wrocław, Uniwersytecka 22/26
Telefon, fax: (0-71)375-23-01; (0-71)375-23-34
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

 Zamość 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 22-400 Zamość, Koszfary 8
Telefon, fax: (0-84)641-14-85

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 22-400 Zamość, Akademicka 4
Telefon, fax: (0-84)638-26-09

 Żyrardów 
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 96-300 Żyrardów, Legionów Polskich 54/56
Telefon, fax: (0-46)855-61-62

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach