Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Finanse i bankowość  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
FINANSE I BANKOWOŚĆ
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 15-472 Białystok, Ciepła 40
Telefon, fax: (0-85)675-09-56

 Bielsko-Biała 
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Dworkowa 5
Telefon, fax: (0-33)815-76-97

 Chorzów 
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 41-500 Chorzów, Wandy 66
Telefon, fax: (0-32)247-92-18

 Elbląg 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydzial: Instytut Ekonomiczny
Specjalizacja: finanse przedsiębiorstw
Typ studiów: dzienne licencjackie (3,5 - letnie, limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 82-300 Elbląg, Grunwaldzka 137
Telefon, fax: (0-55)239-88-00

 Gdańsk 
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 80-845 Gdańsk, Podwale Staromiejskie 51/52
Telefon, fax: (0-58)305-27-42

 Gorzów Wielkopolski 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wydzial: Instytut Administracji i zarządzania
Specjalizacja: finanse i rachunkowość
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, historia, geografia lub j. obcy
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Tetralna 25
Telefon, fax: (0-95)721-60-41; (0-95)721-60-19

Wydzial: Instytut Administracji i zarządzania
Specjalizacja: finanse i rachunkowość
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, historia, geografia lub j. obcy; dodatkowe punkty za staż pracy
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Tetralna 25
Telefon, fax: (0-95)721-60-41; (0-95)721-60-19

 Jarosław 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
Specjalizacja: finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: geografia, historia, kryterium dodatkowe - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 37-500 Jarosław, Kasprowicza 1
Telefon, fax: (0-16)621-08-44

Specjalizacja: finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości, kryterium dodatkowe - doświadczenie zawodowe
Adres: 37-500 Jarosław, Kasprowicza 1
Telefon, fax: (0-16)621-08-44

 Katowice 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: bankowość; finanse i inwestycje; rachunkowość; skarbowość
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy (angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski)
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: finanse i inwestycje; rachunkowość; skarbowość
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia, geografia, j. polski, j. obcy; jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc, przyjęcia odbędą się bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: bankowość; finanse i inwestycje; rachunkowość; skarbowość
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia, geografia, j. polski, j. obcy; jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc, przyjęcia odbędą się bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: bankowość; finanse i inwestycje; rachunkowość; skarbowość
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie licencjackim, absolwenci AE w Katowicach i innych uczelni, z którymi AE zawarła umowę o współpracę - bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-069 Katowice, ks. bpa St. Adamskiego 7
Telefon, fax: (0-32)251-96-50

 Kielce 
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-353 Kielce, Wesoła 52
Telefon, fax: (0-41)344-52-64

 Konin 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Specjalizacja: finanse i zarządzanie organizacjami
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. obcy, rozmowa kwalifikacyjna: zagadnienia społeczno -gospodarcze(w oparciu o materiał LO - WOS, geografia, historia)
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-72-50
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

Specjalizacja: finanse i zarządzanie organizacjami
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zagadnienia społeczno - gospodarcze(w oparciu o materiał LO - WOS, geografia, historia)
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-72-50
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

 Kraków 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: bankowość; finanse przedsiębiorstw; finanse publiczne; ubezpieczenia gospodarcze
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości, jeżeli wynosi ona co najmniej 4,0 (j. polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia)
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Ekonomii
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne i uzyskali co najmniej 50% ogólnej liczby punktów, pozostali - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy (nowożytny), matematyka, historia, geografia
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Ekonomii
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, dyplomowanego ekonomisty, inżyniera zarządzania i marketingu lub studenci studiów dziennych po VIII semestrze, którzy przerwali studia po 1992r.
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 30-079 Kraków, Al. Kijowska 14
Telefon, fax: (0-12)637-33-47

 Lublin 
Lubelska Szkoła Biznesu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 20-004 Lublin, Narutowicza 8
Telefon, fax: (0-81)441-33-01

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 72
Telefon, fax: (0-81)743-64-53
Adres WWW: http://www.wspa.lublin.pl

 Łódź 
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-046 Łódź, Wodna 34
Telefon, fax: (0-42)676-13-66

Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny:matematyka, j. obcy
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3,5 - letnie, limit miejsc - 80),
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie, limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające ( limit miejsc: zaoczne -120, wieczorowe - 50)
Kryteria przyjęć: test sprawdzający wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i statystyki, absolwenci studiów licencjackich Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ z oceną bardzo dobrą na dyplomie - bez egzaminu
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wyższa Szkoła Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń w Łodzi
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 91-072 Łódź, św. Jerzego 10/12
Telefon, fax: (0-42)669-91-10

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-050 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
Telefon, fax: (0-42)636-89-48
Adres WWW: http://www.wsmib.edu.pl

 Poznań 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: bankowość; finanse i poltyka pieniężna; ubezpieczenia gospodarcze
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski); konkurs świadectw: przedmioty wybrane na egzaminie pisemnym
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-00; (0-61)856-92-08
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: bankowość; finanse i poltyka pieniężna; ubezpieczenia gospodarcze
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, historia lub geografia; dodatkowe punkty za staż pracy
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-00; (0-61)856-92-08
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: bankowość; finanse i poltyka pieniężna; ubezpieczenia gospodarcze
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, historia lub geografia; dodatkowe punkty za staż pracy
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-00; (0-61)856-92-08
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: bankowość; finanse i poltyka pieniężna; ubezpieczenia gospodarcze
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego, pierwszeństwo mają absolwenci studiów zawodowychAE w Poznaniu, ubiegający się o przyjęcie nie później niż po 3 latach od ukończenia studiów I st., w następnej kolejności przyjmowani są absolwenci innych uczelni ekonomicznych oraz absolwenci studiów dziennych AE w Poznaniu, którzy w określonym ustawowo terminie nie obronili magisterium
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-00; (0-61)856-92-08
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie, magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2
Telefon, fax: (0-61)853-73-89
Adres WWW: http://www.wsb.poznan.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 60-815 Poznań, Gajowa 6
Telefon, fax: (0-61)864-10-40
Adres WWW: http://www.wszhir.poznan.pl

 Radom 
Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 26-600 Radom, Kolejowa 22
Telefon, fax: (0-48)363-70-07

Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 26-600 Radom, Zubrzyckiego 2
Telefon, fax: (0-48)344-13-97

 Siedlce 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 08-110 Siedlce, Sokołowska 172
Telefon, fax: (0-25)633-30-32

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku
Typ studiów: dzienne, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Adres: 76-200 Słupsk, Banacha 10
Telefon, fax: (0-56)843-16-96

 Sopot 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101 p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-00-61w. 14-70
Adres WWW: http://www.wzr.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test kwalifikacyjny poświęony aktualnym problemom gospodarczym i społecznym; punkty za staż pracy
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101 p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-00-61w. 14-70
Adres WWW: http://www.wzr.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla licencjatów UG - konkurs dyplomów licencjackich oraz indeksów, dla pozostałych - egzamin pisemny: test z wiedzy ekonomicznej
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101 p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-00-61w. 14-70
Adres WWW: http://www.wzr.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (angielski, rosyjski, francuski lub niemiecki)
Adres: 71-101 Szczecin, A. Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-60-31 w. 367; (0-91)487-78-31
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, kryterium dodatkowe-staż pracy
Adres: 71-101 Szczecin, A. Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-60-31 w. 367; (0-91)487-78-31
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomach licencjackich
Adres: 71-101 Szczecin, A. Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-60-31 w. 367; (0-91)487-78-31
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie
Typ studiów: dzienne, zaoczne i wieczorowe licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 71-414 Szczecin, pl. Kilińskiego 3
Telefon, fax: (0-91)455-34-55

 Toruń 
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 87-100 Toruń, Młodzieżowa 31a
Telefon, fax: (0-56)660-91-00

 Warszawa 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia lub geografia, matematyka, dwa j. obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi - na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje kandydatów do studiów ekonomicznych
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: ekonomia (poziom studiów licencjackich SGH), dwa j. obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi - na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie, Magisterskie Studia Rachunkowości i Finansów)
Kryteria przyjęć: dyplom co najmniej licencjata lub inżyniera, rozmowa kwalifikacyjna lub (po przekroczeniu limitu miejsc) egzamin przeprowadzany równolegle ze studiami menedżerskimi
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 3
Telefon, fax: (0-22)847-18-81; (0-22)847-31-81
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkola Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 01-018 Warszawa, Wolność 2a
Telefon, fax: (0-22)636-90-00

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-695 Warszawa, Nowogrodzka 56
Telefon, fax: (0-22)622-01-09

Wyższa Szkoła Języków Obcych i Zarządzania Finansami "Avans" w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 4
Telefon, fax: (0-22)843-68-09

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. Leona Koźmińskiego
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-301 Warszawa, Jagiellońska 59
Telefon, fax: (0-22)519-21-10; (0-22)814-08-72
Adres WWW: http://www.wspiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie i magisterskie; zaoczne i eksternistyczne magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-199 Warszawa, Modlińska 51
Telefon, fax: (0-22)811-70-04
Adres WWW: http://www.wsub.waw.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-486 Warszawa, Al.Jerozolimskie 202
Telefon, fax: (0-22)874-01-98

 Wrocław 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; finanse przedsiębiorstw samorządowych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; finanse przedsiębiorstw samorządowych
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc- dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne, pozostali - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; finanse przedsiębiorstw samorządowych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ekonomicznym, konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; rachunkowość i auditing; zarządzanie finansami
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-66-54; (0-71)368-01-53
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; rachunkowość i auditing; zarządzanie finansami
Typ studiów: wieczorowe i zaoczne magisterskie,zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: 50% limitu miejsc - dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne, pozostali - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-66-54; (0-71)368-01-53
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: bankowość i ubezpieczenia; rachunkowość i auditing; zarządzanie finansami
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ekonomicznym, konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-66-54; (0-71)368-01-53
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna 29/31
Telefon, fax: (0-71)356-20-90

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 53-339 Wrocław, Pabianicka 2
Telefon, fax: (0-71)783-34-51

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach