Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Gospodarka przestrzenna  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 15-472 Białystok, Ciepła 40
Telefon, fax: (0-85)675-09-56

 Kraków 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: strategie rozwoju regionalnego, zarządzanie miastem
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości, jeżeli wynosi ona co najmniej 4,0 (j. polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia)
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny:matematyka, j. obcy
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: test sprawdzający wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i statystyki, absolwenci studiów licencjackich Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ z oceną bardzo dobrą na dyplomie - bez egzaminu
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia, j. obcy
Adres: 10-957 Olsztyn, Licznerskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-34-77
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 10-957 Olsztyn, Licznerskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-34-77
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: administracja terenowa; przedsiębiorczość i rozwój miast
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski); konkurs świadectw: przedmioty wybrane na egzaminie pisemnym
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-00; (0-61)856-92-08
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: administracja terenowa; przedsiębiorczość i rozwój miast
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego, pierwszeństwo mają absolwenci studiów zawodowych AE w Poznaniu, ubiegający się o przyjęcie nie później niż po 3 latach od ukończenia studiów I st., w następnej kolejności przyjmowani są absolwenci innych uczelni ekonomicznych oraz absolwenci studiów dziennych AE w Poznaniu, którzy w określonym ustawowo terminie nie obronili magisterium
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-00; (0-61)856-92-08
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Geograficznych i Geologicznych
Specjalizacja: rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich (Słubice)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): geografia; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 60-701 Poznań, A.Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)852-02-98
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Geograficznych i Geologicznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu geografii
Adres: 60-701 Poznań, A.Fredry 10
Telefon, fax: (0-61)852-02-98
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Warszawa 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Ekonomiczno-Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, geografia
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-49-22
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny w zakresie nauk społecznych
Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30
Telefon, fax: (0-22)826-16-54; (0-22)826-21-68
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Politechnika Wrocławska
Wydzial: Architektury
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin z rysunku odręcznego; test sprawdzający orientację w przestrzeni i wyobraźnię przestrzenną, umiejętność komponowania form oraz indywidualne zainteresowania kandydata urbanistyka i planowaniem przestrzennym; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Adres: 50-317 Wrocław, B. Prusa 53/55
Telefon, fax: (0-71)320-62-30
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach