Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Informatyka i ekonometria  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 15-472 Białystok, Ciepła 40
Telefon, fax: (0-85)675-09-56

 Katowice 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka ekonomiczna; ststystyka i ekonometria
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy (angielski, rosyjski, niemiecki lub francuski)
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka ekonomiczna
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie licencjackim; absolwenci AE w Katowicach i innych uczelni, z którymi AE zawarła umowę o współpracę - bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

 Kraków 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka; statystyka i ekonometria
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości, jeżeli wynosi ona co najmniej 4,0 (j. polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia)
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka; statystyka i ekonometria
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo mają kandydaci, którzy zdali egzamin na studia dzienne i uzyskali co najmniej 50% ogólnej liczby punktów; pozostali- konkurs świadectw: j. polski, j. obcy (nowożytny), matematyka, historia, geografia
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka; statystyka i ekonometria
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, dyplomowanego ekonomisty, inżyniera zarządzania i marketingu lub studenci studiów dziennych po VIII semestrze, którzy przerwali studia po 1992r.
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)421-05-66; (0-12)616-74-25
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny:matematyka, j. obcy
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: wieczorowe licencjackie ( limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające ( limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: test sprawdzający wiedzę z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i statystyki, absolwenci studiów licencjackich Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ z oceną bardzo dobrą na dyplomie - bez egzaminu
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64; (0-42)635-40-25
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 91-408 Łódź, Pomorska 46/48
Telefon, fax: (0-42)630-13-77
Adres WWW: http://www.abis.lodz.pl/wsi

 Olsztyn 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
Typ studiów: magisterski zaoczne
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 10-106 Olsztyn, Wyzwolenia 30
Telefon, fax: (89)527-55-45; (89)527-56-77; (89)523-77-95
Adres WWW: http://www.wsiie.olsztyn.pl/

Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 10-106 Olsztyn, Wyzwolenia 30
Telefon, fax: (89)527-55-45; (89)527-56-77; (89)523-77-95
Adres WWW: http://www.wsiie.olsztyn.pl/

 Poznań 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: cybernetyka ekonomiczna; informatyka i statystyka; informatyka ekonomiczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski); konkurs świadectw: przedmioty wybrane na egzaminie pisemnym
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-00; (0-61)856-92-08
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 35-225 Rzeszów, H. Sucharskiego 2
Telefon, fax: (0-17)863-28-88
Adres WWW: http://www.wsiz.rzeszow.pl

 Sopot 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny; matematyka, (test), j. obcy
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101, p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-46-76; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.wzr.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z aktualnych problemów gospodarczych i społecznych, staż pracy
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101, p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-46-76; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.wzr.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla licencjatów UG ostatniego roku konkurs dyplomów licencjackich oraz indeksów; dla pozostałych egzamin pisemny: test z wiedzy ekonomicznej
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101, p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-46-76; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.wzr.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (angielski, rosyjski, niemiecki lub francuski)
Adres: 71-101 Szczecin, A.Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-79-31; (0-91)487-79-46
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. obcy; kryterium dodatkowe - staż pracy
Adres: 71-101 Szczecin, A.Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-79-31; (0-91)487-79-46
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające, wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie studiów zawodowych
Adres: 71-101 Szczecin, A.Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-79-31; (0-91)487-79-46
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 70-476 Szczecin, Al.Wojska Polskiego 63
Telefon, fax: (0-91)433-77-36
Adres WWW: http://www.zpsb.szczecin.pl

 Wrocław 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: ekonometria menedżerska; informatyka w zarządzaniu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy, matematyka
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)368-01-53; (0-71)367-66-54
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: ekonometria menedżerska; informatyka w zarządzaniu
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc - dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne; pozostali - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j, obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)368-01-53; (0-71)367-66-54
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: ekonometria menedżerska; informatyka w zarządzaniu
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ekonomicznym; konkurs ocen na dyplomie z przedmiotow należących do minimum programowego
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)368-01-53; (0-71)367-66-54
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 53-339 Wrocław, Pabianicka 2
Telefon, fax: (0-71)783-34-51

 Zamość 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 22-400 Zamość, Akademicka 4
Telefon, fax: (0-84)638-26-09
Adres WWW: http://www.wszia.edu.pl

 Zawiercie 
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu
Specjalizacja: informatyka w zarządzaniu; statystyka i ekonometria
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-400 Zawiercie, Sądowa 8
Telefon, fax: (0-32)670-62-44

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach