Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Prawo  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
PRAWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydzial: Prawa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia wraz z zagadnieniami dotyczącymi współczesnych problemów społeczno - politycznych; punkty za oceny na świadectwie dojrzałości: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, j. polski
Adres: 15-213 Białystok, Mickiewicza 1
Telefon, fax: (0-85)745-71-52; (0-85)745-71-50
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

Wydzial: Prawa
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 15-213 Białystok, Mickiewicza 1
Telefon, fax: (0-85)745-71-52; (0-85)745-71-50
Adres WWW: http://www.uwb.edu.pl

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 250)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia, wiedza o społeczeństwie
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 8
Telefon, fax: (0-32)59-99-30
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (1200)
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 8
Telefon, fax: (0-32)59-99-30
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów studiów magisterskich na kierunku administracja, na podstawie złożonych dokumentów, limit miejsc- 100
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 8
Telefon, fax: (0-32)59-99-30
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia i wiedza o społeczeństwie
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-1)422-10-33 w. 165
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-1)422-10-33 w. 165
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia; egzamin ustny: historia z elementami historii Kościoła i wiedzy o społeczeństwie
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-37-27
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii z elementami historii kościoła i wiedzy o społeczeństwie
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-37-27
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: historia powszechna i Polski od średniowiecza do 1945 roku, historia najnowsza (od 1945r.) z elementami wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-29
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (grupa lubelska,zamojska, radomska)
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne, pozostali - konkurs świadectw
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-29
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 250)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia i geografia
Adres: 90-137 Łódź, Uniwersytecka 3
Telefon, fax: (0-42)635-46-44
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 550)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w razie przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw: historia, geografia
Adres: 90-137 Łódź, Uniwersytecka 3
Telefon, fax: (0-42)635-46-44
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie, limit miejsc - 100)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia
Adres: 90-137 Łódź, Uniwersytecka 3
Telefon, fax: (0-42)635-46-44
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia, j. obcy
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-47-57
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia z wiadomościami o Polsce i świecie współczesnym; egzamin ustny: historia z wiadomościami o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 61-809 Poznań, Św. Marcina 90
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 61-809 Poznań, Św. Marcina 90
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Rzeszów 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: historia powszechna i Polski od średniowiecza do 1945 roku, historia najnowsza (od 1945r.) z elementami wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 35-068 Rzeszów, Grunwaldzka 13
Telefon, fax: (0-17)862-60-27
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne, pozostali - konkurs świadectw
Adres: 35-068 Rzeszów, Grunwaldzka 13
Telefon, fax: (0-17)862-60-27
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Sopot 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia, wiedza o społeczeństwie
Adres: 81-828 Sopot, 1 Maja 12
Telefon, fax: (0-58)551-09-14; (0-58)551-15-57
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: historia, j. polski; staż pracy
Adres: 81-828 Sopot, 1 Maja 12
Telefon, fax: (0-58)551-09-14; (0-58)551-15-57
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia (bez starożytnej) i współczesne zagadnienia społeczno - polityczne; przy równej liczbie pkt. z egzaminu ustnego dodatkowe kryterium: średnia ocen na świadectwie dojrzałości
Adres: 70-240 Szczecin, G. Narutowicza 17a
Telefon, fax: (0-91)448-90-28
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie, eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 70-240 Szczecin, G. Narutowicza 17a
Telefon, fax: (0-91)448-90-28
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia powszechna i Polski do 1945r. włącznie (bez starożytnej); test z wiedzy o społeczeństwie oraz historii politycznej polski i świata od 1945r. po czasy współczesne
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 1a
Telefon, fax: (0-56)622-60-20; (0-56)622-12-08
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: wolny nabór do wyczerpania limitu miejsc
Adres: 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 1a
Telefon, fax: (0-56)622-60-20; (0-56)622-12-08
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-028 Warszawa, Bracka 20a
Telefon, fax: (0-22)827-11-84

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Prawa
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: historia Polski z elementami historii powszechnej
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-52-64

Wydzial: Prawa
Typ studiów: zaoczne magisterskie (limit miejsc - 250)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-52-64

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: historia Polski i powszechna, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-96-06; (0-22)620-03-81 w. 395, 693
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo dla kandydatów, którzy zdali egzamin na studia dzienne; kryterium dodatkowe - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-96-06; (0-22)620-03-81 w. 395, 693
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-891 Warszawa, Chłodna 9
Telefon, fax: (0-22)652-19-10
Adres WWW: http://www.wship.edu.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. Leona Koźmińskiego
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-301 Warszawa, Jagiellońska 59
Telefon, fax: (0-22)519-21-10; (0-22)814-08-72
Adres WWW: http://www.wspiz.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia, wiedza o społeczeństwie
Adres: 50-145 Wrocław, Uniwersytecka 22/26
Telefon, fax: (0-71)375-23-34; (0-71)375-23-12
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 50-145 Wrocław, Uniwersytecka 22/26
Telefon, fax: (0-71)375-23-34; (0-71)375-23-12
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; dla absolwentów magisterskich studiów administracji i zarządzania oraz absolwentów Wyższej Szkoły Policji
Adres: 50-145 Wrocław, Uniwersytecka 22/26
Telefon, fax: (0-71)375-23-34; (0-71)375-23-12
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach