Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Stosunki międzynarodowe  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bielsko-Biała 
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, A.Frycza Modrzewskiego 12
Telefon, fax: (0-33)815-11-07, 815-11-09
Adres WWW: http://www.wsa.bielsko.pl

 Gdańsk 
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 80-044 Gdańsk, Trakt św. Wojciecha 43/45
Telefon, fax: (0-58)624-85-47

 Gdynia 
Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni
Typ studiów: dzienne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 81-319 Gdynia, Śląska 35/37
Telefon, fax: (0-58)627-53-60

 Kraków 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydzial: Ekonomii
Specjalizacja: handel zagraniczny; studia europejskie; międzynarodowe stosunki gospodarcze; zarządzanie międzynarodowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski); punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości: j. polski, j. obcy, geografia, historia, matematyka (jeżeli wynosi ona co najmniej 4,0)
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia od XVIw. i wiedza o społeczeństwie
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-12)422-10-33 w. 11-61, 11-62
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Instytut Nauk Politycznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu wstępnego, na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 31-007 Kraków, Jabłonkowskich 5
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 14-02
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Politologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia Polski i powszechna od VIIIw. (monarchia karolińska) do końca lat 90 - tych XXw. oraz wiedza o społeczeństwie; punkty za ocenę z j. obcego na świadectwie maturalnym
Adres: 20-080 Lublin, pl. Litewski 3
Telefon, fax: (0-81)532-42-78 w. 122, 124
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-242 Łódź, Sienkiewicza 9
Telefon, fax: (0-42)632-50-23

Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Ekonomiczno-Socjologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 90-255 Łódź, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
Telefon, fax: (0-42)636-38-64
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Instytut Studiów Międzynarodowych
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie (limit miejsc - 85)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia, j. obcy, wiedza o społeczeństwie
Adres: 90-138 Łódź, Narutowicza 74
Telefon, fax: (0-42)631-97-60; (0-42)637-44-41
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Instytut Studiów Międzynarodowych
Typ studiów: wieczorowe magisterskie ( limit miejsc - 70)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia powszechna i Polski XXw., wiedza o społeczeństwie; ocena z j. obcego na świadectwie
Adres: 90-138 Łódź, Narutowicza 74
Telefon, fax: (0-42)631-97-60; (0-42)637-44-41
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Instytut Studiów Międzynarodowych
Specjalizacja: niemcoznawstwo
Typ studiów: zaoczne magisterskie - specjalne (2,5 - letnie; limit miejsc - 40)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: j. niemiecki i wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
Adres: 90-138 Łódź, Narutowicza 74
Telefon, fax: (0-42)631-97-60; (0-42)637-44-41
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Instytut Studiów Międzynarodowych
Specjalizacja: amerykanistyka i mass-media
Typ studiów: zaoczne magisterskie - specjalne (2,5 - letnie; limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: test z j. angielskiego z elementami kultury i historii USA
Adres: 90-138 Łódź, Narutowicza 74
Telefon, fax: (0-42)631-97-60; (0-42)637-44-41
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 93-101 Łódź, Brzozowa 3
Telefon, fax: (0-42)684-14-74

 Poznań 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: handel międzynarodowy, studia europejskie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski); matematyka lub historia, lub geografia; konkurs świadectw z przedmiotów wybranych na egzaminie pisemnym
Adres: 60-967 Poznań, Al. Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-21; (0-61)856-92-25
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: handel międzynarodowy, studia europejskie
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego; pierwszeństwo mają absolwenci studiów zawodowych AE w Poznaniu, ubiegający się o przyjęcie nie później niż po 3 latach od ukończenia studiów I st.; w następnej kolejności przyjmowani sę absolwenci innych uczelni ekonomicznych oraz absolwenci studiów dziennych Ae w Poznaniu, którzy w określonym ustawowo terminie nie obronili magisterium
Adres: 60-967 Poznań, Al. Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-21; (0-61)856-92-25
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Prawa i Administracji
Specjalizacja: prawo, gospodarka i kultura europejska (europeistyka)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia, j. angielski (test); historia z wiadomościami o Polsce i świecie współczesnym, j. angielski, j. francuski lub j. niemiecki
Adres: 61-809 Poznań, Św. Marcina 90
Telefon, fax: (0-61)855-68-43; (0-61)853-62-51 w. 236
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Instytut Wschodni
Specjalizacja: wschodoznawstwo
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. polski, historia; egzamin ustny: historia, j. polski
Adres: 61-734 Poznań, Nowowiejskiego 55
Telefon, fax: (0-61)851-87-72

 Sopot 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy, geografia ekonomiczna lub historia XXw.
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 119/121, p. 22
Telefon, fax: (0-58)551-09-12; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test kwalifikacyjny z aktualnych problemów gospodarczych i społecznych; staż pracy
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 119/121, p. 22
Telefon, fax: (0-58)551-09-12; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów: ekonomicznych studiów licencjackich - konkurs dyplomów licencjackich i indeksów; wyższych studiów zawodowych nieekonomicznych - egzamin pisemny: test z aktualnych problemów gospodarczych i społecznych
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 119/121, p. 22
Telefon, fax: (0-58)551-09-12; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Nauk Historycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia Polski i powszechna XXw., wiedza o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-73-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Historycznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-73-95
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Collegium Civitas w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII p.
Telefon, fax: (0 22) 656 71 82
Adres WWW: http://www.civitas.edu.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia lub geografia, matematyka, dwa j. obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje kandydatów do studiów ekonomicznych
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: ekonomia (poziom studiów licencjackich SGH); dwa j. obce (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: etap 1 - egzamin pisemny (test): historia (Polski - od powstania państwa; powszechna - od wielkich odkryć geograficznych), wiedza o społeczeństwie; etap 2 - egzamin pisemny (test): geografia polityczna i gospodarcza Polski i świata, j. obcy, trzy pytania problemowe (historia, wiedza o społeczeństwie, geografia polityczna i gospodarcza Polski i świata)
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych)
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia dzienne, lub (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk politycznych (Instytut Stosunków Międzynarodowych)
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Centrum Europejskie UW
Specjalizacja: integracja europejska
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. obcy (angielski lub francuski, lub niemiecki); rozmowa kwalifikacyjna: zdolność przyswajania wiedzy i operowania posiadanymi informacjami, umiejętność formułowania myśli i konstruowania wypowiedzi, ogólna kultura i oczytanie
Adres: 02-656 Warszawa, Ksawerów 13
Telefon, fax: (0-22)845-09-80

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-486 Warszawa, Plac Defilad 1
Telefon, fax: (0-22)874-01-98

 Wrocław 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: handel zagraniczny, integracja europejska
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy, matematyka
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: handel zagraniczny, integracja europejska
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc -dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne; pozostali - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: handel zagraniczny, integracja europejska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ekonomicznym; konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 53-609 Wrocław, Wagonowa 9
Telefon, fax: (0-71)356-23-77

Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia Polski od 1772r., historia powszechna od 1789r., wiedza o społeczeństwie, j. obcy
Adres: 50-139 Wrocław, Szewska 36
Telefon, fax: (0-71)340-29-06
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach