Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Towaroznawstwo  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
TOWAROZNAWSTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Gdynia 
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: towaroznawstwo i ładunkoznawstwo, organizacja usług hotelarsko - turystycznych, organizacja przedsięwzięć handlowych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-95-98; (0-58)628-92-15
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: towaroznawstwo i ładunkoznawstwo
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów Wydziału Administracyjnego WSM specjalności towaroznawstwo i ładunkoznawstwo
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-95-98; (0-58)628-92-15
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: organizacja usług hotelarsko-turystycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów Wydziału Administracyjnego WSM specjalności towaroznawstwo i ładunkoznawstwo
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-95-98; (0-58)628-92-15
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: organizacja usług hotelarsko-turystycznych, organizacja przedsięwzięć handlowych
Typ studiów: zaoczne licencjackie (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy (angielski lub niemiecki)
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-95-98; (0-58)628-92-15
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: organizacja usług hotelarsko-turystycznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów Wydziału Administracyjnego WSM kierunku towaroznawstwo - średnia ocena studiów inżynierskich; pozostali - ocena na dyplomie studiów inżynierskich lub licencjackich
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-95-98; (0-58)628-92-15
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

 Kraków 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Specjalizacja: handlowo-celna; zarządzanie jakością wyrobów
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, historia lub geografia, j. obcy; punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości (j. polski, matematyka, j. obcy, chemia, fizyka), jeżeli wynosi ona przynajmniej 4,0
Adres: 30-033 Kraków, H. Sienkiewicza 4
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Specjalizacja: ekologia wyrobów; handlowo-celna; zarządzanie jakością wyrobów
Typ studiów: dzienne licencjackie (inż.)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub chemia, lub fizyka, j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski); punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości (j. polski, matematyka, j. obcy, chemia, fizyka), jeżeli wynosi ona przynajmniej 4,0
Adres: 30-033 Kraków, H. Sienkiewicza 4
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Specjalizacja: ekologia wyrobów; handlowo-celna; zarządzanie jakością wyrobów
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera towaroznawstwa; średnia ocen z zaliczeń i egzaminów uzyskanych w toku studiów
Adres: 30-033 Kraków, H. Sienkiewicza 4
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Specjalizacja: zarządzanie jakością wyrobów; handlowo-celna
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo mają kandydaci, którzy zdali egzamin na studia dzienne; pozostali kandydaci - średnia ocen na świadectwie dojrzałości (j. polski, j. obcy, chemia, fizyka, matematyka)
Adres: 30-033 Kraków, H. Sienkiewicza 4
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Specjalizacja: zarządzanie jakością wyrobów; handlowo-celna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (1,5 - roczne)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, inżyniera lub studenci magisterskich studiów dziennych po VIII semestrze towaroznawstwa, którzy przerwali studia po 1992r.; 75% limitu - dla najlepszych absolwentów studiów licencjackich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (bez egzaminu wstępnego), 25% limitu - dla absolwentów innych uczelni (rozmowa kwalifikacyjna)
Adres: 30-033 Kraków, H. Sienkiewicza 4
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Nauki o Żywności
Specjalizacja: kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej, organizacja produkcji i ochrona jakości towarów konsumpcyjnych, organizacja krajowego i międzynarodowego obrotu towarami
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (chemia, matematyka, fizyka, j. obcy)
Adres: 10-719 Olsztyn, M. Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)23-49-83; (0-89) 523-34-05
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Bioinżynierii Zwierząt
Specjalizacja: towaroznawstwo i gospodarka surowcami zwierzęcymi
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (chemia, chemia, matematyka, j. obcy)
Adres: 10-719 Olsztyn, M. Oczapowskiego 8
Telefon, fax: (0-89)23-49-83; (0-89) 523-34-05
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Poznań 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydzial: Towaroznawstwa
Specjalizacja: agrobiznes; kształtowanie i ochrona jakości
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski); rozmowa kwalifikacyjna: matematyka lub fizyka, lub chemia; punkty na świadectwie dojrzałości za przedmioty kierunkowe i j. obcy
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-13
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Towaroznawstwa
Specjalizacja: kształtowanie i ocena jakości
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, matematyka, historia lub geografia, j. obcy; dodatkowe punkty za staż pracy
Adres: 60-967 Poznań, Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-13
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach