Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki ekonomiczno - prawnicze > Zarządzanie i marketing  
Kierunki ekonomiczno - prawnicze
ZARZĄDZANIE I MARKETING
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Białystok 
Politechnika Białostocka
Wydzial: Zarządzania i Marketingu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny; matematyka, j. obcy (angielski, rosyjski, niemiecki lub francuski)
Adres: Białystok, St. Tarasiuka 2
Telefon, fax: (0-85)742-02-55
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Zarządzania i Marketingu
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, j. obcy
Adres: Białystok, St. Tarasiuka 2
Telefon, fax: (0-85)742-02-55
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wydzial: Zarządzania i Marketingu
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich w zakresie zarządzania i marketingu oraz kierunki inżynierskie; na podstawie złożonych dokumentów
Adres: Białystok, St. Tarasiuka 2
Telefon, fax: (0-85)742-02-55
Adres WWW: http://www.pb.bialystok.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 15-472 Białystok, Ciepła 40
Telefon, fax: (0-85)675-09-56

 Bielsko-Biała 
Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
Typ studiów: dzienne, wieczorowe licencjackie i inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220
Telefon, fax: (0-33)810-05-85

Politechnika Łódzka - Filia w Bielsku-Białej
Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki
Adres: 43-309 Bielsko-Biała, Willowa 2
Telefon, fax: (0-33)810-08-50
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Bielsku-Białej
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Sikorskiego 4c
Telefon, fax: (0-33)812-51-63

 Bydgoszcz 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (limit miejsc: dzienne - 50, zaoczne - 120)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, fizyka lub chemia, lub biologia
Adres: 85-029 Bydgoszcz, Bernardyńska 6
Telefon, fax: (0-52)379-10-03 w. 363, 340
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wydzial: Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (limit miejsc: dzienne - 90, zaoczne - 200)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub chemia, j. obcy
Adres: 85-029 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Telefon, fax: (0-52)340-85-19
Adres WWW: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 85-109 Bydgoszcz, Długa 34
Telefon, fax: (0-52)349-55-85

 Chorzów 
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie
Specjalizacja: przedsiębiorczość i zarządzanie firmą; zarządzanie gminą i polityka lokalna
Typ studiów: licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: Chorzów, Racławicka 21 i 23

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Szkoła Zarządzania
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 80)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia od roku 1945 z elementami wiedzy o społeczeństwie, j. obcy
Adres: 41-500 Chorzów, 75 Pułku Piechoty 1
Telefon, fax: (0-32)241-39-06; (0-32)241-51-63
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Szkoła Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 90)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata w zakresie zarządzania i marketingu, do 40 miejsc bez egzaminów dla absolwentów Szkoły Zarządzania UŚ ze średnią nie mniejszą niż 4,0, dla pozostałych kandydatów egzamin pisemny (test) - j. obcy (angielski lub francuski) i nauki o zarządzaniu
Adres: 41-500 Chorzów, 75 Pułku Piechoty 1
Telefon, fax: (0-32)241-39-06; (0-32)241-51-63
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Szkoła Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc: Chorzów - 120; Jastrzębie - 90)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (matematyka, historia, j. polski)
Adres: 41-500 Chorzów, 75 Pułku Piechoty 1
Telefon, fax: (0-32)241-39-06; (0-32)241-51-63
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Szkoła Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata w zakresie zarządzania i marketingu, do 50 miejsc bez egzaminów dla absolwentów Szkoły Zarządzania UŚ ze średnią nie mniejszą niż 4,0, dla pozostałych kandydatów egzamin pisemny (test) - j. obcy (angielski lub francuski) i nauki o zarządzaniu
Adres: 41-500 Chorzów, 75 Pułku Piechoty 1
Telefon, fax: (0-32)241-39-06; (0-32)241-51-63
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Chrzanów 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 32-500 Chrzanów, Wyszyńskiego 19
Telefon, fax: (0-32)623-51-80

 Ciechanów 
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 06-400 Ciechanów, Płońska 57
Telefon, fax: (0-23)673-49-49

 Częstochowa 
Politechnika Częstochowska
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem; marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie finansami przedsiębiorstw; zarządzanie zespołami pracowniczymi
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia, j. polski, j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19
Telefon, fax: (0-34)361-38-76
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem; marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie finansami przedsiębiorstw; zarządzanie zespołami pracowniczymi
Typ studiów: zaoczne licencjackie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia, j. polski, ,j. obcy
Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19
Telefon, fax: (0-34)361-38-76
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 19
Telefon, fax: (0-34)361-38-76
Adres WWW: http://adm.pcz.czest.pl

Wyższa szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, Pułaskiego 4/6
Telefon, fax: (0-34)368-09-21

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia
Adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wydzial: Matematyczno-Przyrodniczy
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a
Telefon, fax: (0-34)361-14-25
Adres WWW: http://www.wsp.czest.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Typ studiów: licencjackie, jednolite magisterskie, uzupełniajce magisterskie, dzienne i zaoczne
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 42-200 Częstochowa, 1 Maja 40
Telefon, fax: (0-34)368-30-53
Adres WWW: http://wsz.edu.pl

 Dąbrowa Górnicza 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Typ studiów: dzienne, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Cieplaka 1c
Telefon, fax: (0-32)262-28-05

 Elbląg 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wydzial: Instytut Ekonomiczny
Specjalizacja: zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (3,5 - letnie; limit miejsc - po 80)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 82-300 Elbląg, Grunwaldzka 137
Telefon, fax: (0-55)239-88-00

 Gdańsk 
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie administracja publiczną, zarządzanie finansami
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 80-044 Gdańsk, Trakt św. Wojciecha 43/45
Telefon, fax: (0-58)624-85-47

Politechnika Gdańska
Wydzial: Zarządzania i Ekonomii
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 135)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub fizyka, j. obcy
Adres: 80-952 Gdańsk, G. Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomii
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc - 130)
Kryteria przyjęć: na podstawie zdanego egzaminu na studia dzienne; pozostali kandydaci- test: matematyka i podstawy wiedzy ekonomicznej
Adres: 80-952 Gdańsk, G. Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomii
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (limit miejsc - 270)
Kryteria przyjęć: absolwenci studiów licencjackich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG - bez egzaminu; pozostali - egzamin z ekonomii
Adres: 80-952 Gdańsk, G. Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomii
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające (limit miejsc - po 192)
Kryteria przyjęć: absolwenci studiów licencjackich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG - bez egzaminu; pozostali- egzamin z ekonomii
Adres: 80-952 Gdańsk, G. Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomii
Typ studiów: dzienne licencjackie uzupełniające (limit miejsc - 50)
Kryteria przyjęć: tylko dla absolwentów 2 - letniego Studium Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG - egzamin z ekonomii
Adres: 80-952 Gdańsk, G. Narutowicza 11/12
Telefon, fax: (0-58)347-25-65; (0-58)347-17-87
Adres WWW: http://www.pg.gda.pl

 Gdynia 
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 81-303 Gdynia, Kielecka 7
Telefon, fax: (0-58)661-28-00

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem i organizacja obrotu portowo -morskiego
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-70-41 do 45 w. 215
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów Wydziału Administracyjnego WSM specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-70-41 do 45 w. 215
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: organizacja obrotu portowo- morskiego
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów Wydziału Administracyjnego WSM specjalności organizacja obrotu portowo- morskiego
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-70-41 do 45 w. 215
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny z podstaw wiedzy ekonomicznej
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-70-41 do 45 w. 215
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wydzial: Administracyjny
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla absolwentów Wydziału Administracyjnego WSM kierunku zarządzanie i marketing- średnia ocena studiów licencjackich; dla pozostałych - test kwalifikacyjny z mikroekonomii, makroekonomii, podstaw rachunkowości, podstaw zarządzania oraz marketingu
Adres: 81-225 Gdynia, Morska 83
Telefon, fax: (0-58)621-70-41 do 45 w. 215
Adres WWW: http://www.wsm.gdynia.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdyni
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 81-548 Gdynia, Bernadowska 1
Telefon, fax: (0-58)664-99-49

 Gorzów Wielkopolski 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wydzial: Instytut Administracji i Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, historia, geografia lub j. obcy
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Teatralna 25
Telefon, fax: (0-95)721-60-41

Wydzial: Instytut Administracji i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, historia, geografia lub j. obcy; kryterium dodatkowe - staż pracy
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Teatralna 25
Telefon, fax: (0-95)721-60-41

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Walczaka 25
Telefon, fax: (0-95)733-37-93

 Kalisz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Specjalizacja: zarządzanie biznesem
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, historia, geografia lub j. obcy
Adres: 62-800 Kalisz, Św. Józefa 5
Telefon, fax: (0-62)757-32-48

 Katowice 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych; menedżer w procesie zarządzania; zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: dzienne magisterskie (4,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy (angielski, francuski, rosyjski lub niemiecki)
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka w zarządzaniu i marketingu; marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych; menedżer w procesie zarządzania; zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: wieczorowe i zaoczne licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia, geografia, j. polski, j. obcy; jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy limitu miejsc - bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: informatyka w zarządzaniu i marketingu; marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych; menedżer w procesie zarządzania; zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie licencjackim; absolwenci AE w Katowicach i innych uczelni, z którymi Ae zawarła umowę o współpracę- bez postępowania kwalifikacyjnego
Adres: 40-226 Katowice, Bogucicka 3
Telefon, fax: (0-32)59-84-21 do 29
Adres WWW: http://www.ae.katowice.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie, dzienne magisterskie, dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-659 Katowice, Harcerzy Września 3
Telefon, fax: (0-32)202-70-19

Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny: matematyka, j. obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)
Adres: 44-019 Katowice, Krasińskiego 13
Telefon, fax: (0-32)256-55-04
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 44-019 Katowice, Krasińskiego 13
Telefon, fax: (0-32)256-55-04
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 44-019 Katowice, Krasińskiego 13
Telefon, fax: (0-32)256-55-04
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-952 Katowice, Krasińskiego 2
Telefon, fax: (0-32)256-52-74

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-594 Katowice, Gallusa 9
Telefon, fax: (0-32)207-92-11 do 14

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
Specjalizacja: Psychologia w biznesie, TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W LOGISTYCE
Typ studiów: studia dzienne i zaoczne (licencjackie)
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 8
Telefon, fax: (0 32) 355-97-97 w. 09 lub 19
Adres WWW: http://www.wszop.edu.pl

 Kielce 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydzial: Mechatroniki i Budowy Maszyn
Specjalizacja: zarządzanie firmą
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (matematyka, historia, geografia, j. obcy) lub egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-42-80
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

Wydzial: Mechatroniki i Budowy Maszyn
Specjalizacja: zarządzanie produkcją
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, wg kolejności zgłoszeń
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-42-80
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

Wydzial: Mechatroniki i Budowy Maszyn
Specjalizacja: zarządzanie firmą
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, wg kolejności zgłoszeń
Adres: 25-314 Kielce, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
Telefon, fax: (0-41)342-42-80
Adres WWW: http://www.tu.kielce.pl

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
Typ studiów: dzienne, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 25-562 Kielce, Peryferyjna 15
Telefon, fax: (0-41)331-74-10

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie (2 - stopniowe)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; egzamin ustny: wiedza o społeczeństwie
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 45
Telefon, fax: (0-41)366-34-23
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie (2 - stopniowe)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna : historia Polski XXw. i wiedza o społeczeństwie
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 45
Telefon, fax: (0-41)366-34-23
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich na kierunkach: zarządzanie i marketing, ekonomia; test z zakresu zarządzania i organizacji w elementami marketingu
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 45
Telefon, fax: (0-41)366-34-23
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Konin 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Specjalizacja: finanse i zarządzanie organizacjami
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna; zagadnienia społeczno - gospodarcze (w oparciu o materiał LO - WOS, geografia, historia)
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-72-50
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

Specjalizacja: finanse i zarządzanie organizacjami
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: zagadnienia społeczno - gospodarcze (w oparciu o materiał LO - WOS, geografia, historia)
Adres: 62-510 Konin, Przyjaźni 1
Telefon, fax: (0-63)249-72-50
Adres WWW: http://www.pwsz.konin.edu.pl

 Koszalin 
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 75-400 Koszalin, Piastowska 3
Telefon, fax: (0-94)341-05-74
Adres WWW: http://bwsh.edu.pl

Politechnika Koszalińska
Wydzial: Ekonomii i Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie firmą; zarządzanie regionalne; zarządzanie turystyką; marketing; marketing międzynarodowy; zarządzanie zasobami ludzkimi
Typ studiów: dzienne magisterskie, dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia, geografia, j. obcy (premiowanie ocen z matematyki, geografii lub historii i j. obcego na egzaminie maturalnym); egzamin pisemny (test): matematyka lub geografia, lub historia
Adres: 75-343 Koszalin, E. Kwiatkowskiego 6e
Telefon, fax: (0-94)343-91-55; (0-94)343-91-05
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

Wydzial: Ekonomii i Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie firmą; zarządzanie regionalne; zarządzanie turystyką; marketing
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia, geografia, j. obcy (premiowanie ocen z matematyki, geografii lub historii i j. obcego na egzaminie maturalnym)
Adres: 75-343 Koszalin, E. Kwiatkowskiego 6e
Telefon, fax: (0-94)343-91-55; (0-94)343-91-05
Adres WWW: http://www.tu.koszalin.pl

 Kraków 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw; gospodarka turystyczna; marketing; rachunkowość; zarządzanie firmą; zarządzanie zasobami ludzkimi
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, geografia lub historia, j. obcy (angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki); punkty za średnią ocen na świadectwie dojrzałości (j. polski, matematyka, geografia, historia, j. obcy)
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw; gospodarka turystyczna; marketing; rachunkowość; zarządzanie firmą; zarządzanie zasobami ludzkimi
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjacjackie
Kryteria przyjęć: pierwszeństwo mają kandydaci, którzy zdali egzamin na studia dzienne i uzyskali co najmniej 50% ogólnej liczby punktów; pozostali - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy (nowożytny), matematyka, historia, geografia
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw; gospodarka turystyczna; marketing; rachunkowość; zarządzanie firmą; zarządzanie zasobami ludzkimi
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata, dyplomowanego ekonomisty, inżyniera zarządzania i marketingu lub studenci studiów dziennych po VIII semestrze, którzy przerwali studia po 1992r.; 75% limitu - dla najlepszych absolwentów studiów licencjackich AE w Krakowie (bez egzaminu wstępnego), 25% limitu - dla absolwentów innych uczelni (rozmowa kwalifikacyjna)
Adres: 31-510 Kraków, Rakowicka 27
Telefon, fax: (0-12)616-74-25; (0-12)616-74-26
Adres WWW: http://www.ae.krakow.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: inżynieria zarządzania, marketing, zarządzanie finansami, zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa, zarządzanie systemami produkcyjnymi
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: matematyka; egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 30-067 Kraków, Gramatyka 10
Telefon, fax: (0-12)617-39-59; (0-12)634-17-04
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne inżynierskie i licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw
Adres: 30-067 Kraków, Gramatyka 10
Telefon, fax: (0-12)617-39-59; (0-12)634-17-04
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test i rozmowa kwalifikacyjna- sprawdzenie predyspozycji kandydata
Adres: 30-067 Kraków, Gramatyka 10
Telefon, fax: (0-12)617-39-59; (0-12)634-17-04
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Górniczy
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w przemyśle
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: matematyka
Adres: 30-059 Kraków, A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Górniczy
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w przemyśle
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 30-059 Kraków, A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Górniczy
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w przemyśle
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna i ranking ocen ze studiów licencjackich
Adres: 30-059 Kraków, A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Wydzial: Górniczy
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w przemyśle
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 30-059 Kraków, A. Mickiewicza 30
Telefon, fax: (0-12)617-20-50
Adres WWW: http://www.uci.agh.edu.pl

Akademia Rolnicza w Krakowie
Wydzial: Rolniczy
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w gospodarce żywnościowej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 31-120 Kraków, Al. A. Mickiewicza 21
Telefon, fax: (0-12)633-44-43
Adres WWW: http://www.ar.krakow.pl

Politechnika Krakowska
Wydzial: Inżynierii Lądowej
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w budownictwie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka; konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy, średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie dojrzałości; możliwe jest też połączenie postępowania kwalifikacyjnego z egzaminem dojrzałości
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Lądowej
Specjalizacja: zarządzanie i marketing w budownictwie
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy i średnia wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości
Adres: 31-155 Kraków, Warszawska 24
Telefon, fax: (0-12)633-82-08
Adres WWW: http://www.pk.edu.pl

Profesjonalna Szkoła Biznesu-Szkoła Wyższa w Krakowie
Typ studiów: dzienne, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 31-055 Kraków, Miodowa 26
Telefon, fax: (0-12)421-93-10
Adres WWW: http://www.psb.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, geografia, j. obcy (angielski lub niemiecki, lub francuski)
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie kulturą, zarządzanie w oświacie, zarządzanie w turystyce
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, geografia lub historia, j. obcy (angielski lub niemiecki, lub francuski)
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie w administracji publicznej
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata - kierunek zarządzanie i marketing; egzamin testowy: podstawy zarządzania, finanse, marketing, historia sztuki, teoria i historia muzyki, teoria i historia sztuk audiowizualnych, teoria i historia teatru
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: dla tych, którzy zdali egzaminy wstępne na studia dzienne - bez egzaminu; w przypadku niewypełnienia limitu miejsc - konkurs świadectw
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie firmą
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin testowy: ekonomia, marketing, zarządzanie, finanse, rachunkowość, statystyka; 40% miejsc dla absolwentów Instytutu Zarządzania UJ
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie w administracji publicznej
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: 1) ogólne zagadnienia społeczno - polityczne i gospodarcze kraju, zagadnienia związane z UE oraz procesem integracji i reformą ustojową kraju; 2) motywacja wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie kadrami
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin testowy: ekonomia, marketing, zarządzanie, finanse, rachunkowość statystyka; 40% miejsc dla absolwentów Instytutu Zarządzania UJ
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie w administracji publicznej
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata - kierunek zarządzanie i marketing; egzamin testowy; podstawy zarządzania w samorządzie, finanse, marketing, prawo administracyjne
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie kulturą
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: 1) ogólne wiadomości na temat kultury, działalności instytucji kulturalnych, historii sztuki, wydarzeń artystycznych; 2) motywacja wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie kulturą
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata - kierunek zarządzanie i marketing; egzamin testowy; podstawy zarządzania, finanse, marketing, historia sztuki, teoria i historia muzyki, teoria i historia sztuk audiowizualnych, teoria i historia teatru
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie w oświacie
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: 1) wiedza z zakresu ogólnych wiadomości nt. działalności instytucji oświatowych, ogólne zagadnienia społeczno - polityczne i gospodarcze kraju, zagadnienia związane z UE; 2) motywacja wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: zarządzanie w turystyce
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: ogólne zagadnienia gospodarcze i społeczne kraju, rozwój turystyki; motywacja wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 11-31, 11-32
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 31-112 Kraków, Smoleńsk 14
Telefon, fax: (0-12)422-92-02

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 30-079 Kraków, Al. Kijowska 14
Telefon, fax: (0-12)637-33-47

 Kutno 
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 99-300 Kutno, Lelewela 7
Telefon, fax: (0-24)254-26-20

 Kwidzyn 
Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzyniu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 82-500 Kwidzyn, Słoneczna 2
Telefon, fax: (0-55)279-17-68

 Legnica 
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 59-220 Legnica, Reymonta 21
Telefon, fax: (0-76)852-32-87

Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (limit miejsc: dzienne - 105, zaoczne - 100)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw i rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 59-220 Legnica, Złotoryjska 89
Telefon, fax: (0-76)862-42-64

 Leszno 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Specjalizacja: produkcja i zarządzanie w rolnictwie
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: 80% limitu miejsc - konkurs świadectw, 20% - rozmowa kwalifikacyjna: biologia lub chemia
Adres: 64-100 Leszno, Mickiewicz 5
Telefon, fax: (0-65)529-60-60

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 64-100 Leszno, Ostroroga 9a
Telefon, fax: (0-65)526-32-20

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka (test), j. obcy
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-04-32
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-04-32
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Specjalizacja: menedżersko-związkowa
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, historia, geografia; preferencje dla osób ze stażem związkowym
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-04-32
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Specjalizacja: menedżersko-związkowa
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata z zakresu zarządzania i marketingu lub ekonomii, lub finansów, lub bankowości ze średnią nie mniejszą niż 3,5
Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)533-04-32
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

Politechnika Lubelska
Wydzial: Zarządzania i Podstaw Techniki
Specjalizacja: informatyka w zarządzaniu, zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość i marketing
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38
Telefon, fax: (0-81)538-14-71
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Zarządzania i Podstaw Techniki
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, j. obcy
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38
Telefon, fax: (0-81)538-14-71
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Wydzial: Zarządzania i Podstaw Techniki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom inżyniera lub licencjata
Adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38
Telefon, fax: (0-81)538-14-71
Adres WWW: http://rekt.pol.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test); matematyka, j. obcy
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-82; (0-81)537-52-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (grupa lubelska i bialskopodlaska)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-82; (0-81)537-52-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (grupa lubelska i puławska)
Kryteria przyjęć: średnia ocen ze studiów
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-51-82; (0-81)537-52-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 72
Telefon, fax: (0-81)743-64-53

 Łomża 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 18-400 Łomża, Krzywe Koło 9
Telefon, fax: (0-86)16-50-19

 Łowicz 
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 99-400 Łowicz, Akademicka 1/3
Telefon, fax: (0-46)837-47-78

 Łódź 
Politechnika Łódzka
Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem; marketing; organizacja i zarządzanie produkcją
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna; o ile limit miejsc zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach- konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem; handel i marketing; finanse i rachunkowość
Typ studiów: dzienne licencjackie (3,5 - letnie; Łódź, Sieradz)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub chemia, lub wiedza o społeczeństwie), j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna; o ile limit miejsc zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach- konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich i inżynierskich PŁ; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (2 - letnie, poza Wydziałem OiZ)
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich i inżynierskich PŁ oraz innych uczelni technicznych; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: dzienne licencjackie (3 - letnie; francusko - polskie)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub chemia, lub wiedza o społeczeństwie), j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna; o ile limit miejsc zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach- konkurs świadectw z przedmiotów jw.; egzamin pisemny z j. francuskiego
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem; handel i marketing
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna; o ile limit miejsc zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach- konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne inżynierskie (4 - letnie; Łódź, Sieradz)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna; o ile limit miejsc zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach- konkurs świadectw z przedmiotów jw.
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich i inżynierskich; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Wydzial: Organizacji i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3 - letnie; Łódź, Sieradz)
Kryteria przyjęć: do 95% limitu miejsc - sprawdzian połączony z egzaminem dojrzałości (w wybranych szkołach); pozostała część limitu - sprawdzian pisemny w PŁ: matematyka, fizyka (lub chemia), j. obcy; rozmowa kwalifikacyjna; o ile limit miejsc zostanie wyczerpany w dwóch pierwszych etapach - konkurs świadectw z przedmiotów jw.; egzamin pisemny z j. francuskiego
Adres: 90-361 Łódź, Piotrkowska 266
Telefon, fax: (0-42)636-61-58; (0-42)631-20-92
Adres WWW: http://www.p.lodz.pl

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-046 Łódź, Wodna 34
Telefon, fax: (0-42)676-13-66

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-242 Łódź, Sienkiewicza 9
Telefon, fax: (0-42)632-50-23

Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 200)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny ; matematyka, j. obcy
Adres: 90-244 Łódź, Rewolucji 1905r. 39
Telefon, fax: (0-42)633-17-91; (0-42)632-52-48 w. 122
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie w administracji publicznej
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 30)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny ; matematyka, j. obcy
Adres: 90-244 Łódź, Rewolucji 1905r. 39
Telefon, fax: (0-42)633-17-91; (0-42)632-52-48 w. 122
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3,5 - letnie) - Łódź (limit - 120), filia wTomaszowie Mazowieckim (90)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia, j. polski
Adres: 90-244 Łódź, Rewolucji 1905r. 39
Telefon, fax: (0-42)633-17-91; (0-42)632-52-48 w. 122
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: wieczorowe licencjackie (3 - letnie, limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu, w przypadku dużej liczby zgłoszeń - konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, historia, geografia, j. polski
Adres: 90-244 Łódź, Rewolucji 1905r. 39
Telefon, fax: (0-42)633-17-91; (0-42)632-52-48 w. 122
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające (limit : zaoczne - 250, wieczorowe - 200)
Kryteria przyjęć: bez egzaminu - absolwenci UŁ z oceną 4,0 (na studia wieczorowe) i 4,5 (na studia zaoczne) na dyplomie licencjackim na kierunku zarządzanie i marketing; pozostali kandydaci - test z nauk o zarządzaniu
Adres: 90-244 Łódź, Rewolucji 1905r. 39
Telefon, fax: (0-42)633-17-91; (0-42)632-52-48 w. 122
Adres WWW: http://www.uni.lodz.pl

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Typ studiów: dzienne, zaoczne i wieczorowe licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-222 Łódź, Rewolucji 1905r. 64
Telefon, fax: (0-42)632-28-06

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
Typ studiów: dzienne i wieczorowe licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 91-341 Łódź, Pojezierska 97b
Telefon, fax: (0-42)854-90-95

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 90-050 Łódź, Piłsudskiego 8
Telefon, fax: (0-42)636-89-48

 Mielec 
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu
Specjalizacja: przedsiębiorczość i innowacje; rachunkowość i ubezpieczenia; gospodarka regionalna i turystyka
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 39-300 Mielec, Sękowskiego 1
Telefon, fax: (0-17)773-03-80

 Nowy Sącz 
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
Typ studiów: studia jednolite magisterskie dzienne, studia uzupełniające magisterskie dzienne, studia licencjackie dzienne z wykładowym językiem angielskim, studia uzupełniające magisterskie dzienne z wykładowym językiem angielskim, studia jednolite magisterskie zaoczne, studia uzupełniające magisterskie zaoczne, studia uzupełniające magisterskie zaoczne, studia licencjackie zaoczne
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Zielona 27
Telefon, fax: (0 18)  44-99-102,103
Adres WWW: http://www.wsb-nlu.edu.pl/

 Olecko 
Wszechnica Mazurska w Olecku
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 19-400 Olecko, pl. Zamkowy 3
Telefon, fax: (0-87)520-36-44

 Olsztyn 
Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 10-628 Olsztyn, Pstrowskiego 23
Telefon, fax: (0-89)534-32-03

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: zarządzanie w agrobiznesie, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie nieruchomościami
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-47-57
Adres WWW: http://www.umwm.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-47-57
Adres WWW: http://www.umwm.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: zarządzanie w agrobiznesie, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie nieruchomościami
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-47-57
Adres WWW: http://www.umwm.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: zarządzanie w agrobiznesie, zarządzanie nieruchomościami
Typ studiów: zaoczne magisterskie i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (matematyka, geografia, j. obcy)
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-47-57
Adres WWW: http://www.umwm.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne magisterskie, licencjackie i magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw (matematyka, geografia, j. obcy)
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-47-57
Adres WWW: http://www.umwm.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: zarządzanie w agrobiznesie (dodatkowo z certyfikatem Uniwersytetu Minnesota)
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom studiów licencjackich i trzyletnie doświadczenie zawodowe
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-47-57
Adres WWW: http://www.umwm.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny:test z problematyki ustrojowo - konstytucyjnej i integracji europejskiej
Adres: 10-957 Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4
Telefon, fax: (0-89)523-47-57
Adres WWW: http://www.umwm.edu.pl

 Opole 
Politechnika Opolska
Wydzial: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Typ studiów: dzienne magisterskie i licencjackie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, j. polski, j. obcy nowożytny (suma punktów z wszystkich ocen); w przypadku gdy suma punktów i średnia ocen z matematyki są takie same o zakwalifikowaniu kandydata decyduje średnia ocen z przedmiotów: fizyka, chemia, geografia, historia
Adres: 45-047 Opole, Waryńskiego 4
Telefon, fax: (0-77)454-35-33 w. 35
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

Wydzial: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie (limit miejsc - 300)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 45-047 Opole, Waryńskiego 4
Telefon, fax: (0-77)454-35-33 w. 35
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

Wydzial: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (limit miejsc: dzienne - 60, zaoczne - 490)
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów inżynierskich; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 45-047 Opole, Waryńskiego 4
Telefon, fax: (0-77)454-35-33 w. 35
Adres WWW: http://www.po.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: zintegrowany test z geografii, matematyki i j. obcego
Adres: 45-058 Opole, Ozimska 46
Telefon, fax: (0-77)454-58-71
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Ekonomiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: zintegrowany test z geografii i elementów wiedzy ekonomicznej
Adres: 45-058 Opole, Ozimska 46
Telefon, fax: (0-77)454-58-71
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 45-085 Opole, Niedziałkowskiego 18
Telefon, fax: (0-77)453-07-71 do 73

 Piła 
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 64-920 Piła, Sikorskiego 9
Telefon, fax: (0-67)212-73-10

 Płock 
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12
Telefon, fax: (0-24)262-47-33
Adres WWW: http://www.wlodkowic.edu.pl

 Poznań 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydzial: Zarządzania
Specjalizacja: badania operacyjne i systemy informatyczne; finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; handel i marketing; inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa; transport i logistyka; organizacja i kierownictwo; przedsiębiorczość i ekonomika produkcji; zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami; zarządzanie miastem i środowiskiem; zarządzanie przedsiębiorstwami; wspomaganie decyzji menedżerów
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. obcy (angielski, francuski, rosyjski, hiszpański lub niemiecki), matematyka lub historia, lub geografia; konkurs świadectw z przedmiotów wybranych na egzaminie pisemnym
Adres: 60-967 Poznań, al. Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-21; (0-61)856-92-25
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego; pierwszeństwo mają absolwenci studiów zawodowych AE w Poznaniu, ubiegający się o przyjęcie nie później niż po 3 latach od ukończenia studiów I st; w następnej kolejności przyjmowani są absolwenci innych uczelni ekonomicznych oraz absolwenci studiów dziennych /AE w Poznaniu, którzy w ustawowo określonym terminie nie obronili magisterium
Adres: 60-967 Poznań, al. Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-21; (0-61)856-92-25
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, matematyka, geografia lub historia, j. obcy; punkty za staż pracy
Adres: 60-967 Poznań, al. Niepodległości 10
Telefon, fax: (0-61)856-92-21; (0-61)856-92-25
Adres WWW: http://www.ae.poznan.pl

Akademia Medyczna w Poznaniu
Wydzial: Nauk Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Specjalizacja: zarządzanie w opiece zdrowotnej
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie (4 - letnie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): biologia, historia Polski po 1945r.
Adres: 60-529 Poznań, Dąbrowskiego 79
Telefon, fax: (0-61)847-74-96
Adres WWW: http://www.usoms.poznan.pl

Politechnika Poznańska
Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: ergonomia i inżynieria jakości; marketing przemysłowy; organizacja i zarządzanie produkcją; zarządzanie przedsiębiorstwem; logistyką; inżynieria komunikacji interpersonalnej
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka lub informatyka, lub j. obcy, oceny na świadectwie: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-23-62
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Typ studiów: dzienne licencjackie (Poznań i Gniezno)
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka, fizyka lub informatyka, lub j. obcy
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-23-62
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: ergonomia i inżynieria jakości; organizacja i zarządzanie produkcją; zarządzanie przedsiębiorstwem; logistyką;
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów lub- jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-23-62
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: techniczno- handlowa
Typ studiów: zaoczne licencjackie (Kalisz)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów lub- jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia, wstęp do informatyki
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-23-62
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Wydzial: Budowy Maszyn i Zarządzania
Specjalizacja: ergonomia i inżynieria jakości; zarządzanie przedsiębiorstwem; marketing przemysłowy
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: ocena zainteresowań zawodowych, sprawdzenie znajomości języka obcego na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym
Adres: 60-965 Poznań, Piotrowo 3
Telefon, fax: (0-61)665-35-48; (0-61)665-23-62
Adres WWW: http://www.put.poznan.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. angielski
Adres: 61-809 Poznań, Św. Marcina 90
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: osoby z dyplomem licencjata lub absolwenci politechnik i wyższych szkół inżynierskich; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zarządzania i marketingu
Adres: 61-809 Poznań, Św. Marcina 90
Telefon, fax: (0-61)829-40-00
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 60-815 Poznań, Gajowa 6
Telefon, fax: (0-61)864-10-40
Adres WWW: http://www.wszhir.poznan.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 60-813 Poznań, Zwierzyniecka 13
Telefon, fax: (0-61)847-26-10

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 61-112 Poznań, Zagórze 6a
Telefon, fax: (0-61)853-20-37

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 60-813 Poznań, Zwierzyniecka 13
Telefon, fax: (0-61)848-30-34

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Typ studiów: dzienne i eksternistyczne magisterskie, dzienne , zaoczne i eksternistyczne magisterskie uzupełniające, licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 61-538 Poznań, ul. Robocza 4
Telefon, fax: (0 61) 835-15-11; (0 61) 835-19-27
Adres WWW: http://www.wszib.poznan.pl

 Przemyśl 
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 37-700 Przemyśl, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2
Telefon, fax: (0-16)678-25-02

 Puławy 
Puławska Szkoła Wyższa w Puławach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 24-100 Puławy, Czartoryskich 8
Telefon, fax: (0-81)887-49-49

 Radom 
Wyższa szkoła Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego w Radomiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 26-600 Radom, Domagalskiego 7a
Telefon, fax: (0-48)360-10-75

Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 26-600 Radom, Zubrzyckiego 2
Telefon, fax: (0-48)344-13-97

 Rybnik 
Politechnika Śląska - Filia w Rybniku
Wydzial: Centrum Kształcenia Inżynierskiego
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: sprawdzian pisemny: matematyka, j. obcy (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski)
Adres: 42-400 Rybnik, Kościuszki 54
Telefon, fax: (0-36)422-39-25
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Centrum Kształcenia Inżynierskiego
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 42-400 Rybnik, Kościuszki 54
Telefon, fax: (0-36)422-39-25
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

Wydzial: Centrum Kształcenia Inżynierskiego
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 42-400 Rybnik, Kościuszki 54
Telefon, fax: (0-36)422-39-25
Adres WWW: http://zeus.polsl.gliwice.pl

 Rzeszów 
Politechnika Rzeszowska
Wydzial: Zarządzania i Marketingu
Specjalizacja: zarządzanie działalnością gospodarczą
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub geografia, j. polski, historia, j. obcy; punkty za oceny na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki, lub geografii
Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 8
Telefon, fax: (0-17)862-81-93; (0-17)862-54-06 w. 383
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Zarządzania i Marketingu
Specjalizacja: zarządzanie działalnością gospodarczą
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka lub geografia, j. polski, historia, j. obcy
Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 8
Telefon, fax: (0-17)862-81-93; (0-17)862-54-06 w. 383
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydzial: Zarządzania i Marketingu
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom wyższych studiów licencjackich na kierunku zarządzanie lub pokrewnych; absolwenci Politechniki Rzeszowskiej - konkurs dyplomów licencjackich, pozostali kandydaci - egzamin z ekonomii
Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy 8
Telefon, fax: (0-17)862-81-93; (0-17)862-54-06 w. 383
Adres WWW: http://www.prz.rzeszow.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie
Wydzial: Ekonomii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy
Adres: 35-068 Rzeszów, Grunwaldzka 13
Telefon, fax: (0-17)862-21-07; (0-17)862-81-14 w. 22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Ekonomii
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny z matematyki
Adres: 35-068 Rzeszów, Grunwaldzka 13
Telefon, fax: (0-17)862-21-07; (0-17)862-81-14 w. 22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Ekonomii
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: średnia ocen ze studiów
Adres: 35-068 Rzeszów, Grunwaldzka 13
Telefon, fax: (0-17)862-21-07; (0-17)862-81-14 w. 22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 35-064 Rzeszów, Mickiewicza 1-3
Telefon, fax: (0-17)852-61-53

 Sandomierz 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza (Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu)
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 27-600 Sandomierz, Krakowaska 26
Telefon, fax: (0-15)832-60-81

 Siedlce 
Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne, zaoczne i wieczorowe magisterskie (limit miejsc: dzienne - 90, zaoczne - 60, wieczorowe - 90)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test); ocena umiejętności komunikacyjnych (językowych) kandydata, znajomości podstawowej problematyki gospodarki polskiej i światowej oraz terminologii ekonomicznej, zrozumienie podstawowych faktów i procesów historycznych oraz aktualnych wydarzeń społeczno - ekonomicznych; rozmowa kwalifikacyjna - zbadanie predyspozycji menedżerskich; kryterium dodatkowe- średnia wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości
Adres: 08-110 Siedlce, Żytnia 23
Telefon, fax: (0-25)643-11-44
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: magisterskie eksternistyczne
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 08-110 Siedlce, Żytnia 23
Telefon, fax: (0-25)643-11-44
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (60)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna- określenie predyspozycji kandydata do kierunku studiów i umiejętności przekazywania wiedzy; ocena na dyplomie licencjackim
Adres: 08-110 Siedlce, Żytnia 23
Telefon, fax: (0-25)643-11-44
Adres WWW: http://www.ap.siedlce.pl

 Skierniewice 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 96-100 Skierniewice, Mazowiecka 1b
Telefon, fax: (0-46)832-11-61

 Słupsk 
Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku
Typ studiów: dzienne, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 76-200 Słupsk, Banacha 10
Telefon, fax: (0-56)843-16-96

 Sochaczew 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 96-500 Sochaczew, Licealna 18
Telefon, fax: (0-46)862-50-80

 Sopot 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka (test), j. obcy
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101, p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-46-76; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.wzr.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): aktualne problemy gospodarcze i społeczne; staż pracy
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101, p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-46-76; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.wzr.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dla licencjatów UG z roku 1999/2000 - konkurs dyplomów licencjackich oraz indeksów; dla pozostałych - egzamin pisemny: test z wiedzy ekonomicznej
Adres: 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101, p. 121
Telefon, fax: (0-58)551-46-76; (0-58)551-00-61
Adres WWW: http://www.wzr.pl

 Sosnowiec 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 41-200 Sosnowiec, Kilińskiego 43
Telefon, fax: (0-32)266-49-70

 Sulechów 
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Sulechowie
Specjalizacja: zarządzanie gospodarstwem rolnym
Typ studiów: dzienne licencjackie (limit miejsc - 60)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. obcy, matematyka, biologia lub chemia; na życzenie kandydata - egzamin pisemny
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)365-20-33

Specjalizacja: zarządzanie gospodarstwem rolnym
Typ studiów: zaoczne licencjackie (60)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń; preferencje dla osób zatrudnionych w sektorze rolno - spożywczym
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)365-20-33

Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem przetwórstwa produktów rolnych
Typ studiów: dzienne licencjackie (60)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. obcy, matematyka, biologia lub chemia; na życzenie kandydata - egzamin pisemny
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)365-20-33

Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem przetwórstwa produktów rolnych
Typ studiów: zaoczne licencjackie (60)
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń; preferencje dla osób zatrudnionych w sektorze rolno - spożywczym
Adres: 66-100 Sulechów, Armii Krajowej 51
Telefon, fax: (0-68)365-20-33

 Szczecin 
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydzial: Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka
Adres: 72-210 Szczecin, Żołnierska 47
Telefon, fax: (0-91)48-76-971 w. 330
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

Wydzial: Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, matematyka, historia oraz biologia lub geografia, lub fizyka
Adres: 72-210 Szczecin, Żołnierska 47
Telefon, fax: (0-91)48-76-971 w. 330
Adres WWW: http://www.ar.szczecin.pl

Politechnika Szczecińska
Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: zarządzanie systemami produkcyjnymi
Typ studiów: dzienne licencjackie (3,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw; egzamin pisemny (test): matematyka, j. obcy
Adres: 70-310 Szczecin, Piastów 19
Telefon, fax: (0-91)449-45-50
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Wydzial: Mechaniczny
Specjalizacja: zarządzanie systemami produkcyjnymi
Typ studiów: zaoczne licencjackie (3,5 - letnie)
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw
Adres: 70-310 Szczecin, Piastów 19
Telefon, fax: (0-91)449-45-50
Adres WWW: http://www.tuniv.szczecin.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Zarządzania i Ekonomiki Usług
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub historia, lub geografia, j. obcy (angielski, rosyjski, niemiecki lub francuski)
Adres: 71-004 Szczecin, Cukrowa 8
Telefon, fax: (0-91)482-30-78
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomiki Usług
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia lub geografia, j. obcy
Adres: 71-004 Szczecin, Cukrowa 8
Telefon, fax: (0-91)482-30-78
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomiki Usług
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: nabór w ramach limitu miejsc (100)
Adres: 71-004 Szczecin, Cukrowa 8
Telefon, fax: (0-91)482-30-78
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Zarządzania i Ekonomiki Usług
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci szkół zawodowych, nabór w ramach limitu miejsc
Adres: 71-004 Szczecin, Cukrowa 8
Telefon, fax: (0-91)482-30-78
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny; matematyka, j. obcy (angielski, rosyjski, niemiecki lub francuski)
Adres: 71-101 Szczecin, A. Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-60-31 w. 367
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. obcy (angielski, rosyjski, niemiecki lub francuski); kryterium dodatkowe - staż pracy
Adres: 71-101 Szczecin, A. Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-60-31 w. 367,
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 71-101 Szczecin, A. Mickiewicza 66
Telefon, fax: (0-91)487-60-31 w. 367
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wyższa szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
Typ studiów: licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 70-385 Szczecin, Mickiewicza 47
Telefon, fax: (0-91)423-07-77

Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie
Typ studiów: dzienne, zaoczne i wieczorowe licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 71-414 Szczecin, pl. Kilińskiego 3
Telefon, fax: (0-91)455-34-55

 Tarnów 
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 33-100 Tarnów, Rynek 9
Telefon, fax: (0-14)621-13-61

Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 33-100 Tarnów, Kochanowskiego 30
Telefon, fax: (0-14)626-44-57

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Specjalizacja: zarządzanie procesami inwestycyjnymi; zarządzanie finansami i rachunkowość; marketing; kierowanie przedsiębiorstwem; metody ilościowe i informatyka w zarządzaniu; zarządzanie zasobami pracy; zarządzanie gospodarką regionalną; marketing i zarządzanie w agrobiznesie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski)
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 13a
Telefon, fax: (0-56)611-46-14; (0-56)611-47-14
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: nabór wolny; w przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc - konkurs świadectw: matematyka, j. polski, j. obcy, historia lub geografia; kryterium dodatkowe - staż pracy
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 13a
Telefon, fax: (0-56)611-46-14; (0-56)611-47-14
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: kandydaci spoza UMK - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu programu studiów zawodowych ekonomicznych; absolwenci UMK- średnia ocen ze wszystkich egzaminów
Adres: 87-100 Toruń, Gagarina 13a
Telefon, fax: (0-56)611-46-14; (0-56)611-47-14
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 87-100 Toruń, Młodzieżowa 31a
Telefon, fax: (0-56)660-91-00
Adres WWW: http://www.wsb.torun.pl

 Tychy 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 43-100 Tychy, pl. Św. Anny 2
Telefon, fax: (0-32)227-34-40
Adres WWW: http://www.wszins.tychy.pl

 Wałbrzych 
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 53-309 Wałbrzych, Westerplatte 39
Telefon, fax: (0-74)43-63-23

 Warszawa 
Politechnika Warszawska
Wydzial: Inżynierii Produkcji
Specjalizacja: systemy informatyczne i zarządzanie przedsiębiorstwem; organizacja systemów produkcyjnych
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 150)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, fizyka
Adres: 02-524 Warszawa, Narbutta 85
Telefon, fax: (0-22)849-97-95; (0-22)660-84-52
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Produkcji
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe licencjackie (po 120)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, w razie przekroczenia limitu miejsc - egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 02-524 Warszawa, Narbutta 85
Telefon, fax: (0-22)849-97-95; (0-22)660-84-52
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Produkcji
Specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie produkcją
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające (60)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów zawodowych
Adres: 02-524 Warszawa, Narbutta 85
Telefon, fax: (0-22)849-97-95; (0-22)660-84-52
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Wydzial: Inżynierii Produkcji
Specjalizacja: zarządzanie w przemyśle obronnym, zarządzanie transferem technologii, zarządzanie produkcją
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające policencjackie (120)
Kryteria przyjęć: dyplom studiów zawodowych
Adres: 02-524 Warszawa, Narbutta 85
Telefon, fax: (0-22)849-97-95; (0-22)660-84-52
Adres WWW: http://www.pw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydzial: Ekonomiczno-Rolniczy
Typ studiów: dzienne magisterskie (limit miejsc - 120)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, biologia lub geografia
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-11-73
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Rolniczy
Typ studiów: zaoczne licencjackie (limit miejsc: Warszawa - 60, Radom - 120)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: geografia społeczno - ekonomiczna, bieżące problemy rozwoju rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-11-73
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Wydzial: Ekonomiczno-Rolniczy
Specjalizacja: marketing i zarządzanie w agrobiznesie
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające (limit - po 60)
Kryteria przyjęć: ukończone studia z tytułem inżyniera lub licencjata o kierunku rolniczym, ekonomicznym lub związanym z gospodarką żywnościową; egzamin pisemny z ogólnej problematyki rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Adres: 02-787 Warszawa, Nowoursynowska 166
Telefon, fax: (0-22)843-11-73
Adres WWW: http://www.sggw.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia lub geografia, matematyka, dwa j. obce (angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi - na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje kandydatów do studiów ekonomicznych
Adres: 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: ekonomia (poziom studiów licencjackich SGH); dwa j. obce (angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki - jeden zdawany na poziomie wyższym, drugi - na niższym)
Adres: 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162
Telefon, fax: (0-22)849-51-76; (0-22)849-12-51 w. 441
Adres WWW: http://www.sgh.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia, lub historia (test - kandydat wybiera dwa przedmioty spośród trzech); j. obcy
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 3
Telefon, fax: (0-22)847-18-81; (0-22)847-31-81
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, historia, geografia, j. polski, j. obcy (w razie braku któregoś z przedmiotów będą brane pod uwagę oceny z chemii, fizyki i biologii)
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 3
Telefon, fax: (0-22)847-18-81; (0-22)847-31-81
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie uzupełniające (2 - letnie - menedżerskie)
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata lub inżyniera; dla absolwentów Dyplomowych Studiów Menedżerskich UW - ranking średniej ocen ze studiów, dla pozostałych rozmowa kwalifikacyjna lub (po przekroczeniu limitu miejsc) egzamin testowy na podstawie wcześniej podanych lektur z zakresu teorii organizacji, prawa i ekonomii
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 3
Telefon, fax: (0-22)847-18-81; (0-22)847-31-81
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Zarządzania
Typ studiów: zaoczne pomagisterskie (1,5 - roczne, międzynarodowe Centrum Zarządzania, typu MBA)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna, dyplom magisterski
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 3
Telefon, fax: (0-22)847-18-81; (0-22)847-31-81
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Warszawska Szkoła Biznesu w Warszawie
Typ studiów: zaoczne licencjackie i magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
Telefon, fax: (0-22)620-86-61

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-204 Warszawa, Siedmiogrodzka 3a
Telefon, fax: (0-22)862-32-24

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 01-667 Warszawa, Abramowskiego 4
Telefon, fax: (0-22)646-85-55

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne zawodowe inżynierskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-061 Warszawa, Wawelska 14
Telefon, fax: (0-22)825-80-34

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-695 Warszawa, Nowogrodzka 56
Telefon, fax: (0-22)622-01-09

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wydzial: Informatycznych Technik Zarządzania
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne; inżynierskie i  licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 01-447 Warszawa, Newelska 6
Telefon, fax: (0-22)837-38-72
Adres WWW: http://www.wsisiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Języków Obcych i Zarządzania Finansami "Avans" w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-678 Warszawa, Szturmowa 4
Telefon, fax: (0-22)843-68-09

Wyższa Szkoła Menedżerska Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-772 Warszawa, Kawęczyńska 36
Telefon, fax: (0-22)619-88-71

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie im. Leona Koźmińskiego
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie (również w j. angielskim), magisterskie i magisterskie uzupełniające
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-301 Warszawa, Jagiellońska 59
Telefon, fax: (0-22)519-21-10; (0-22)814-08-72
Adres WWW: http://www.wspiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-486 Warszawa, Al.Jerozolimskie 202
Telefon, fax: (0-22)874-01-98

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 00-724 Warszawa, Chełmska 21a
Telefon, fax: (0-22)851-28-88

Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie The Polish Open University
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 02-672 Warszawa, Domaniewska 34a
Telefon, fax: (0-22)843-76-92

 Wrocław 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: marketing; ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: marketing; ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc - dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne; pozostali - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Gospodarki Narodowej
Specjalizacja: marketing; ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwie
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ekonomicznym; konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: zarządzanie kadrami; zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie informacją marketingową
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: zarządzanie kadrami; zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie informacją marketingową
Typ studiów: zaoczne magisterskie i licencjackie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc - dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne; pozostali - konkurs świadectw: j. polski, matematyka, j. obcy
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Wydzial: Zarządzania i Informatyki
Specjalizacja: zarządzanie kadrami, zarządzanie przedsiębiorstwem
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku ekonomicznym; konkurs ocen na dyplomie z przedmiotów należących do minimum programowego
Adres: 53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Telefon, fax: (0-71)367-29-51; (0-71)368-01-50
Adres WWW: http://www.ae.wroc.pl

Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: dzienne licencjackie (inż.) 3,5 - letnie
Kryteria przyjęć: dla absolwentów z ostatniego roku- konkurs świadectw dojrzałości: biologia lub matematyka, fizyka lub chemia i j. obcy; dla absolwentów z lat poprzednich oraz chcących uzyskać ocenę wyższą niż na świadectwie - egzamin pisemny: j. obcy (angielski, francuski, łaciński, rosyjski, niemiecki); egzamin ustny z przynajmniej jednego z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, matematyka
Adres: 50-375 Wrocław, C.K. Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-05
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Wydzial: Rolniczy
Typ studiów: zaoczne licencjackie (inż.) 4 - letnie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: konkurs świadectw: biologia lub matematyka, chemia lub fizyka, j. obcy
Adres: 50-375 Wrocław, C.K. Norwida 25/27
Telefon, fax: (0-71)320-51-05
Adres WWW: http://www.ar.wroc.pl

Politechnika Wrocławska
Wydzial: Informatyki i Zarządzania
Typ studiów: dzienne i wieczorowe magisterskie, dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Adres: 50-373 Wrocław, C.K. Norwida 4/6
Telefon, fax: (0-71)320-23-19
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Inżynierii Produkcji
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich i inżynierskich uczelni technicznych; rozmowa kwalifikacyjna; kierunek ukończonych studiów
Adres: 50-371 Wrocław, Łukasiewicza 7/9
Telefon, fax: (0-71)320-27-55; (0-71)320-27-57
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wydzial: Mechaniczny
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie, dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, fizyka, średnia arytmetyczna z j. polskiego i j. obcego; na życzenie kandydata (chcącego poprawić oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości) - egzamin: matematyka, fizyka lub j. obcy
Adres: 50-371 Wrocław, Łukasiewicza 7/9
Telefon, fax: (0-71)320-27-55; (0-71)320-27-57
Adres WWW: http://www.pwr.wroc.pl

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 52-204 Wrocław, Obrońców Poczty Gdańskiej 5/9
Telefon, fax: (0-71)337-00-41

Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 54-207 Wrocław, Kłodnicka 36
Telefon, fax: (0-71)352-28-15

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 53-339 Wrocław, Pabianicka 2
Telefon, fax: (0-71)783-34-51

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 50-073 Wrocław, Św. Antoniego 24
Telefon, fax: (0-71)344-49-24

 Zielona Góra 
Uniwersytet Zielonogórski
Wydzial: Podstawowych Problemów Techniki
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie, dzienne i zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. polski, j. obcy, historia lub geografia; na życzenie kandydata egzamin pisemny: matematyka, j. obcy, historia lub geografia
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)25-48-31 w. 226
Adres WWW: http://www.uz.zgora.pl

Wydzial: Podstawowych Problemów Techniki
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rekrutacja do wyczerpania limitu
Adres: 65-246 Zielona Góra, Podgórna 50
Telefon, fax: (0-68)25-48-31 w. 226
Adres WWW: http://www.uz.zgora.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy, geografia lub historia; kryterium dodatkowe - ocena z matematyki na świadectwie dojrzałości
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wso.zgora.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka, j. obcy, geografia lub historia; kryterium dodatkowe - ocena z matematyki na świadectwie dojrzałości
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wso.zgora.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: matematyka, j. obcy, geografia lub historia
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wso.zgora.pl

Wydzial: Pedagogiczny
Specjalizacja: systemy zarządzania, multimedialne technologie informacyjne
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: na podstawie dyplomów licencjackich i wniesienia opłaty
Adres: 65-069 Zielona Góra, pl. Słowiański 6
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w. 275
Adres WWW: http://www.wso.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach