Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Archeologia  
Kierunki humanistyczne
ARCHEOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: elementy historii starożytnej i średniowiecznej, ogólna orientacja w problematyce archeologicznej oparta na znajomości co najmniej dwóch lektur spośród listy ogłoszonej przez Instytut Archeologii UJ
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: wolny nabór
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia starożytna i średniowieczna oraz geografia fizyczna i ogólna całego świata
Informacje dodatkowe: warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie oceny z wf
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)532-52-08; (0-81)537-54-94
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Filozoficzno-Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy archeologicznej i historycznej (zakres: cywilizacje antyczne - koniec panowania dynastii Jagiellonów; podstawa: podany zestaw zagadnień i lektur)
Adres: 90-131 Łódź, Lindleya 3/5
Telefon, fax: (0-42)635-40-83; (0-42)635-40-86
Adres WWW: http://www.umni.lodz.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: predyspozycje do studiów archeologicznych i elementy historii
Adres: 61-809 Poznań, św.Marcina 78
Telefon, fax: (0-61)853-67-09 w. 126
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Rzeszów 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydzial: Socjologiczno-Historyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna wg wykazu lektur z elementami historii starożytnej i wczesnośredniowiecznej
Adres: 35-959 Rzeszów, T.Rejtana 16c
Telefon, fax: (0-17)862-56-28 w. 1147
Adres WWW: http://www.univ.rzeszow.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Nauk Historycznych
Specjalizacja: archeologia architektury, archeologia podwodna, konserwacja zabytków archeologicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia (od starożytności do III rozbioru Polski), geografia; rozmowa kwalifikacyjna: wiadomości dotyczące archeologii i indywidualnych zainteresowań kandydata
Adres: 87-100 Toruń, pl. Tetralny 2a
Telefon, fax: (0-56)622-57-20/70
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie, dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): ogólna wiedza z archeologii; elementy wiedzy ogólnej z zakresu kultury europejskiej; elementy historii sztuki ze specjalnym uwzględnieniem terminologii; historia i elementy geografii oraz nauki o literaturze
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: wieczorowe licencjackie i magisterskie uzupełniające (2 - letnie), zaoczne licencjackie i magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku większej od limitu liczby kandydatów: konkurs świadectw
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające sześciosemestralne (dla absolwentów studiów licencjackich dowolnych kierunków)
Kryteria przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów, do granicy limitu; w przypadku większej liczby kandydatów - rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia starożytna, historia średniowieczna Polski i powszechna do końca XVIIIw., geografia i zainteresowania prehistorią
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach