Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Kulturoznawstwo  
Kierunki humanistyczne
KULTUROZNAWSTWO
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski z elementami wiedzy o kulturze, teatrze, filmie; egzamin ustny: j. polski z elementami wiedzy o kulturze, teatrze i filmie
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok. 109-113
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, j. obcy, historia
Adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 pok. 109-113
Telefon, fax: (0-32)256-24-22
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy
Typ studiów: studia dzienne i zaoczne (licencjackie)
Kryteria przyjęć: Kwalifikacja na studia z zakresu "Komunikacji audiowizualnej" oparta jest na kolejności zgłoszeń kandydatów.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 8
Telefon, fax: (0 32) 355 97 97, (0 32) 258 92 64
Adres WWW: http://www.wszop.edu.pl

 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: filmoznawstwo
Typ studiów: dzienne dwustopniowe (3 -letnie licencjackie, 2 - letnie magisterskie)
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: analiza filmu (projekcja przed egzaminem), egzamin ustny: historia literatury polskiej i powszechnej, wiedza o kulturze oraz rozmowa na temat motywacji wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: filmoznawstwo
Typ studiów: zaoczne dwustopniowe (3 -letnie licencjackie, 2 - letnie magisterskie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o kulturze - film, muzyka, teatr, malarstwo i inne dziedziny sztuki, motywacja wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Typ studiów: wieczorowe dwustopniowe (3 - letnie licencjackie, 2 - letnie magisterskie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o kulturze - film, muzyka, teatr, malarstwo i inne dziedziny sztuki, motywacja wyboru kierunku
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Specjalizacja: elektroniczne przetwarzanie informacji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: test predyspozycji matematycznych i humanistycznych
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1131
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Specjalizacja: religioznawstwo
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test wiedzy ogólnej i umiejętności studiowania
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Specjalizacja: religioznawstwo
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Specjalizacja: europeistyka
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: test wiedzy ogólnej i umiejętności studiowania, rozmowa kwalifikacyjna dotycz. wiedzy o historii i cywilizacji Europy
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filozoficzny
Specjalizacja: europeistyka
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie uzupełniające (3 - letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dotycz. wiedzy ogólnej o kulturze
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1152
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: cywilizacja śródziemnomorska
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Filologiczny
Specjalizacja: cywilizacja śródziemnomorska
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: dyplom licencjata w zakresie cywilizacji śródziemnomorskiej
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-10-33 w. 1158
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Specjalizacja: mediteranistyka
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: bez egzaminu na podstawie złożonych dokumentów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62; (0-12)422-10-33 w. 1157
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne licencjackie, wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu polskiej kultury z uwzględnieniem zainteresowań kandydata wybraną dziedziną
Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Telefon, fax: (0-81)537-54-94; (0-81)537-51-22
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Łódź 
Uniwersytet Łódzki
Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna - zagadnienia literatury i problemy współczesnej kultury
Adres: 90-514 Łódź, Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)635-40-83; (0-42)635-40-86
Adres WWW: http://www.umni.lodz.pl

Wydzial: Filologiczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna - wiedza o literaturze, teatrze i filmie oraz o współczesnym życiu kulturalnym
Adres: 90-514 Łódź, Kościuszki 65
Telefon, fax: (0-42)635-40-83; (0-42)635-40-86
Adres WWW: http://www.umni.lodz.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: j. polski
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)853-69-29; (0-61)847-64-61 w. 252
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia kultury współczesnej
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)853-69-29; (0-61)847-64-61 w. 252
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie) dla licencjatów specjalności humanistycznych
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia kultury współczesnej i ocena z dyplomu licencjackiego
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)853-69-29; (0-61)847-64-61 w. 252
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Warszawa 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: Podstawą przyjęcia kandydata do SWPS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy prowadzone są przez pracowników SWPS.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31
Telefon, fax: (22)517-96-00
Adres WWW: http://www.swps.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: stosunki międzynarodowe
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna (częściowo w j. angielskim) z zakresu historii powszechnej i geografii
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28; (0-22)826-60-81 w. 50
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Neofilologii
Specjalizacja: stosunki międzynarodowe
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna (częściowo w j. angielskim) z zakresu historii powszechnej i geografii. Studia dla absolwentów kolegiów językowych i wszystkich którzy ukończyli 3 lata studiów magisterskich na dowolnym kierunku
Adres: 00-311 Warszawa, Browarna 8/10
Telefon, fax: (0-22)826-75-28; (0-22)826-60-81 w. 50
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Specjalizacja: kulturoznawstwo w zakresie ogólnej specjalności
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające (sześciosemestralne)
Kryteria przyjęć: kandydaci, którzy ukończyli minimum 5 semestrów studiów dziennych lub posiadają dyplom licencjacki; pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w j. angielskim
Adres: 02-656 Warszawa, Ksawerów 13
Telefon, fax: (0-22)845-10-21; (0-22)845-18-56
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Specjalizacja: kulturoznawstwo w zakresie ogólnej specjalności
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (sześciosemestralne)
Kryteria przyjęć: ukończenie minimum 5 semestrów studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych lub dyplom licencjata kolegium językowego; pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej w j. angielskim
Adres: 02-656 Warszawa, Ksawerów 13
Telefon, fax: (0-22)845-10-21; (0-22)845-18-56
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej
Specjalizacja: wiedza o kulturze
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs ocen na świadectwie dojrzałości, krótkie wypowiedzi pisemne; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)620-03-81 w. 131
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski (wypracowanie na temat literatury, sztuki, obyczajów) oraz elementy testu sprawności wiedzy i znajomość pojęć humanistycznych; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Typ studiów: dzienne magisterskie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski (wypracowanie na temat literatury, sztuki, obyczajów) oraz elementy testu sprawności wiedzy i znajomość pojęć humanistycznych; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 50-145 Wrocław, Szewska 48
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach