Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Muzykologia  
Kierunki humanistyczne
MUZYKOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Kraków 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Historyczny
Specjalizacja: muzykologia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: ogólna znajomość historii (głównie historii kultury), literatury muzycznej i muzykologicznej; podstawa analizy formalnej dzieła muzycznego z uwzględnieniem form regularnych (zestaw utworów ogłoszony przez Instytut Muzykologii), podstawy harmonii (z uwzględnieniem problemów modulacji diatonicznej)
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62; (0-12)422-10-33 w. 1157
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Specjalizacja: muzykologia
Typ studiów: eksternistyczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: znajomość zasad muzyki, podstawy nauki o formach muzycznych
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 13
Telefon, fax: (0-12)422-77-62; (0-12)422-10-33 w. 1157
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydzial: Teologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: kultura muzyczna powszechna i polska- jeden temat do wyboru; zasady muzyki i harmonii (test); sprawdzian praktyczny: fortepian lub organy, kształcenie słuchu (śpiewanie i słyszenie) w zakresie podstawowym; rozmowa kwalifikacyjna: motywacje i zainteresowania kandydata
Adres: 20-950 Lublin, Al.Racławickie 14
Telefon, fax: (0-81)445-38-41
Adres WWW: http://www.kul.lublin.pl

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: elementy form muzycznych i literatury polskiej
Adres: 61-809 Poznań, św. Marcina 78
Telefon, fax: (0-61)853-67-09 w. 126
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

 Warszawa 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Nauk Historycznych i Społecznych
Specjalizacja: muzykologia kościelna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna; egzamin pisemny: sprawdzian wiedzy o muzyce
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-81

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Historyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: sprawdzian wiedzy o muzyce; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30; (0-22)620-03-81 w. 545
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Historyczny
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: j. polski, j. obcy, historia
Adres: 00-325 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
Telefon, fax: (0-22)826-21-30; (0-22)620-03-81 w. 545
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach