Wirtualny Wszechświat
  Wiw.pl   Na bieżąco:  Informacje   Co nowego   Matematyka i przyroda:  Astronomia   Biologia   Fizyka   Matematyka   Modelowanie rzeczywistości   Humanistyka:  Filozofia   Historia   Kultura antyczna   Literatura   Sztuka   Czytaj:  Biblioteka   Delta   Wielcy i więksi   Przydatne:  Słowniki   Co i gdzie studiować   Wszechświat w obrazkach    
  Jesteś tutaj:  Wirtualny Wszechświat > Co i gdzie studiować > Kierunki humanistyczne > Politologia  
Kierunki humanistyczne
POLITOLOGIA
Jeżeli interesują Cię studia w danym mieście, wybierz miasto z listy i naciśnij przycisk Pokaż. Lista zawiera wyłącznie te miasta, w których można studiować dany kierunek.
    
 Bydgoszcz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny i ustny: historia Polski i powszechna; wiedza o społeczeństwie
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Przemysłowa 34
Telefon, fax: (0-52)342-41-48
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Przemysłowa 34
Telefon, fax: (0-52)342-41-48
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Przemysłowa 34
Telefon, fax: (0-52)342-41-48
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: politologia po licencjacie-administracja
Typ studiów: dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 85-064 Bydgoszcz, Przemysłowa 34
Telefon, fax: (0-52)342-41-48
Adres WWW: http://www.wsp.bydgoszcz.pl

 Gdańsk 
Uniwersytet Gdański
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): wiedza o społeczeństwie oraz historia Polski i powszechna XX i XIXw.
Adres: 80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Telefon, fax: (0-58)557-06-75
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): wiedza o społeczeństwie
Adres: 80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Telefon, fax: (0-58)557-06-75
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): wiedza o społeczeństwie
Adres: 80-343 Gdańsk, Pomorska 68
Telefon, fax: (0-58)557-06-75
Adres WWW: http://www.univ.gda.pl

 Gdynia 
Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni
Typ studiów: dzienne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 81-319 Gdynia, Śląska 35/37
Telefon, fax: (0-58)627-53-60

 Katowice 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia i wiedza o społeczeństwie wraz z elementami geografii, j. obcy
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: przyjęcie na podstawie średniej ocen ze studiów licencjackich
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: przyjęcia do granicy limitu - na podst. zapisu; po przekroczeniu limitu - na podst. rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii XXw.
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

Wydzial: Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych
Typ studiów: dzienne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim ze znajomości kultury, historii i aktualnej sytuacji społeczno - politycznej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Francji
Adres: 40-007 Katowice, Bankowa 11 pok. 14,15, 16, 18
Telefon, fax: (0-32)258-04-11
Adres WWW: http://www.us.edu.pl

 Kielce 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 51
Telefon, fax: (0-41)345-10-57

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach
Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: ekonomiczno-administracyjna, społeczno-samorządowa
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia Polski XXw. na tle historii powszechnej; egzamin ustny: j. polski (historia literatury polskiej)
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 45
Telefon, fax: (0-41)366-34-23
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: ekonomiczno-administracyjna, społeczno-samorządowa
Typ studiów: zaoczne magisterskie, wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia Polski XXw. na tle historii powszechnej; wiedza o społeczeństwie
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 45
Telefon, fax: (0-41)366-34-23
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

Wydzial: Zarządzania i Administracji
Specjalizacja: ekonomiczno-administracyjna, społeczno-samorządowa
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (dla absolwentów wyższych szkół oficerskich)
Kryteria przyjęć: kolejność złożenia dokumentów
Adres: 25-709 Kielce, Mielczarskiego 45
Telefon, fax: (0-41)366-34-23
Adres WWW: http://www.pu.kielce.pl

 Kraków 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: historia Polski i  powszechna XIX i XXw (test).; egzamin ustny: wiedza o społeczeństwie
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637038-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o społeczeństwie
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637038-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2,5 - letnie) - Kraków, PK Nowy Sącz
Kryteria przyjęć: dla absolwentów WSO lub studiów licencjackich zawodowych, według kolejności zgłoszeń
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637038-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie (Tarnów)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o społeczeństwie
Adres: 30-084 Kraków, Podchorążych 2
Telefon, fax: (0-12)637038-42; (0-12)637-47-77 w. 329
Adres WWW: http://www.wsp.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia od XVIw. i wiedza o społeczeństwie
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-12)422-10-33
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podst. kolejności złożonych dokumentów
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-12)422-10-33
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

Wydzial: Prawa i Administracji
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, konkurs dyplomów licencjackich
Adres: 31-007 Kraków, Gołębia 24
Telefon, fax: (0-12)422-37-42; (0-12)422-10-33
Adres WWW: http://www.uj.edu.pl

 Lublin 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydzial: Politologii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test); historia Polski, historia powszechna od VIIIw. do lat 90 XXw.; wiedza o społeczeństwie
Adres: 20-080 Lublin, pl. Litewski 3
Telefon, fax: (0-81)532-42-78 w. 122, 124
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Politologii
Typ studiów: zaoczne magisterskie (grupa lubelska i zamojska)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii Polski i historii powszechnej od 1794r. Łącznie z elementami wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Adres: 20-080 Lublin, pl. Litewski 3
Telefon, fax: (0-81)532-42-78 w. 122, 124
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

Wydzial: Politologii
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (grupa lubelska i puławska)
Kryteria przyjęć: oceny na dyplomie
Adres: 20-080 Lublin, pl. Litewski 3
Telefon, fax: (0-81)532-42-78 w. 122, 124
Adres WWW: http://www.umcs.lublin.pl

 Nowy Sącz 
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
Typ studiów: studia dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 33-300 Nowy Sącz, Zielona 27
Telefon, fax: (0 18)  44-99-102,103
Adres WWW: http://www.wsb-nlu.edu.pl/

 Olsztyn 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): wiedza o społeczeństwie, j. obcy
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): wiedza o społeczeństwie, j. obcy
Adres: 10-007 Olsztyn, Szrajbera 11
Telefon, fax: (0-89)527-36-73
Adres WWW: http://www.uwm.edu.pl

 Opole 
Uniwersytet Opolski
Wydzial: Historyczno-Pedagogiczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): wiedza o społeczeństwie, historia Polski i powszechna (XXw.), rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o społeczeństwie
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433; (0-77)456-65-73
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

Wydzial: Historyczno-Pedagogiczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie, zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń
Adres: 45-052 Opole, Oleska 48
Telefon, fax: (0-77)454-58-41 w. 2433; (0-77)456-65-73
Adres WWW: http://www.uni.opole.pl

 Ostrowiec Świętokrzyski 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Pułanki 52
Telefon, fax: (0-41)263-21-10

 Poznań 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia XIX i XXw.; egzamin ustny: wiedza o społeczeństwie
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)847-64-61 w. 252
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii XXw. i wiedzy o społeczeństwie
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)847-64-61 w. 252
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z historii XXw. I wiedzy o społeczeństwie
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)847-64-61 w. 252
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii XXw. i wiedzy o społeczeństwie (skierowanie z zakładu pracy dla pracowników Poczty Polskiej)
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)847-64-61 w. 252
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: konkurs dyplomów
Adres: 60-568 Poznań, Szamarzewskiego 89
Telefon, fax: (0-61)847-64-61 w. 252
Adres WWW: http://www.amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Typ studiów: dzienne magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 61-473 Poznań, Grabowa 22
Telefon, fax: (0-61)832-50-11

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 61-538 Poznań, ul. Robocza 4
Telefon, fax: (0 61) 835-15-11; (0 61) 835-19-27
Adres WWW: http://www.wszib.poznan.pl

 Puławy 
Puławska Szkoła Wyższa w Puławach
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 24-100 Puławy, Czrtoryskich 8
Telefon, fax: (0-81)887-49-49

 Pułtusk 
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku
Typ studiów: dzienne, zaoczne licencjackie i magisterskie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 06-100 Pułtusk, Staszica 35
Telefon, fax: (0-23)692-50-82; (0-23)692-26-87

 Suwałki 
Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 16-400 Suwałki, Kościuszki 47a
Telefon, fax: (0-87)566-23-08

 Szczecin 
Uniwersytet Szczeciński
Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: politologia
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia Polski XXw. Z elementami historii powszechnej
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)484-60-74 w. 208
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: politologia
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia Polski XXw. Z elementami historii powszechnej
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)484-60-74 w. 208
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: politologia
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień współczesnego systemu politycznego Polski; konkurs ocen na dyplomie licencjackim
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)484-60-74 w. 208
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: politologia z filozofią
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna z zakresu znajomości lit. pięknej
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)484-60-74 w. 208
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: politologia z filozofią
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny w ramach limitu (90)
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)484-60-74 w. 208
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

Wydzial: Humanistyczny
Specjalizacja: politologia z filozofią
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: wstęp wolny w ramach limitu (90)
Adres: 71-065 Szczecin, al.Piastów 40
Telefon, fax: (0-91)484-60-74 w. 208
Adres WWW: http://www.univ.szczecin.pl

 Toruń 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): historia Polski i powszechna XXw. , wiedza o społeczeństwie
Adres: 87-100 Toruń, Asnyka 2a
Telefon, fax: (0-56)611-48-57 do 25
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: otwarty nabór, w razie przekroczenia limitu miejsc - konkurs świadectw
Adres: 87-100 Toruń, Asnyka 2a
Telefon, fax: (0-56)611-48-57 do 25
Adres WWW: http://www.uni.torun.pl

 Tyczyn 
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 36-020 Tyczyn, Kościuszki 2
Telefon, fax: (0-17)229-11-13

 Warszawa 
Collegium Civitas w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII p.
Telefon, fax: (0 22) 656 71 82
Adres WWW: http://www.civitas.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Typ studiów: dzienne licencjackie, zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: Podstawą przyjęcia kandydata do SWPS jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy prowadzone są przez pracowników SWPS.
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższą, studia są płatne
Adres: 03-815 Warszawa, Chodakowska 19/31
Telefon, fax: (22)517-96-00
Adres WWW: http://www.swps.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydzial: Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych
Specjalizacja: Studium Caritas (kształcące katolickich pracowników socjalnych)
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wybranych studiów
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-81

Wydzial: Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych
Specjalizacja: politologa i nauki społeczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: literatura polska; rozmowa kwalifikacyjna oceniająca przygotowanie i dyspozycje charakterologiczna do studiów w uczelni wyznaniowej
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-81

Wydzial: Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych
Specjalizacja: socjologia religii
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: test z historii, rozmowa kwalifikacyjna oceniająca przygotowanie i dyspozycje charakterologiczna do studiów w uczelni wyznaniowej
Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis 5
Telefon, fax: (0-22)39-92-81

Uniwersytet Warszawski
Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: nauki polityczne
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: historia Polski i powszechna, wiedza o społeczeństwie
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: nauki polityczne
Typ studiów: zaoczne i wieczorowe magisterskie
Kryteria przyjęć: w pierwszej kolejności są przyjmowane osoby, które z braku miejsc nie zostały przyjęte na studia dzienne; w razie wyczerpania limitu miejsc - konkurs świadectw dojrzałości
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: nauki polityczne
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: nauki polityczne
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie podanej literatury
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: polityka społeczna
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test) i ustny: historia Polski i powszechna, wiedza o społeczeństwie; rozmowa kwalifikacyjna z zakresu współczesnych problemów demograficznych, społecznych i gospodarczych Polski i świata
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: polityka społeczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie (4-letnie)
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna na podstawie podanych tematów
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: polityka społeczna
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: absolwenci Zawodowego Studium Nauki o Pracy i Polityki Społecznej UW - na podstawie konkursu dyplomów, pozostali - rozmowa kwalifikacyjna na podstawie podanych tematów
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: polityka społeczna
Typ studiów: zaoczne licencjackie
Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia dokumentów
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: stosunki międzynarodowe
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test); historia Polski, historia powszechna; wiedza o społeczeństwie; geografia polityczna i gospodarcza świata j. polski (test), j. obcy (test), odpowiedzi na pytania ogłoszone przed egzaminem
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: stosunki międzynarodowe
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: zapisy na podstawie egzaminu na studia stacjonarne; o ile nie będzie wypełniony limit ogłoszona zostanie dodatkowa rekrutacja oparta na rozmowie kwalifikacyjnej
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: stosunki międzynarodowe
Typ studiów: wieczorowe magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Specjalizacja: integracja europejska
Typ studiów: wieczorowe licencjackie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny : j. obcy (test) - do wyboru: angielski, francuski, niemiecki; rozmowa kwalifikacyjna
Adres: 00-047 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3
Telefon, fax: (0-22)826-57-91
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Specjalizacja: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: test z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie
Adres: 00-721 Warszawa, Podchorążych 20
Telefon, fax: (0-22)841-60-77; (0-22)841-31-19
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wydzial: Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Specjalizacja: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: konkurs świadectw: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy
Adres: 00-721 Warszawa, Podchorążych 20
Telefon, fax: (0-22)841-60-77; (0-22)841-31-19
Adres WWW: http://www.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza w Warszawie
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 00-363 Warszawa, Nowy Świat 58
Telefon, fax: (0-22)826-10-96; (0-22)826-89-62

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 01-628 Warszawa, Kiwerska 1a
Telefon, fax: (0-22)833-83-09

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Typ studiów: dzienne i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 02-397 Warszawa, Urbanistów 3
Telefon, fax: (0-22)823-66-23

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
Typ studiów: wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: Warszawa, Saska 59
Telefon, fax: (0-22)616-28-98

 Wrocław 
Uniwersytet Wrocławski
Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia Polski i powszechna od XVIIIw., wiedza o społeczeństwie i współczesnych stosunkach międzynarodowych
Adres: 50-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne licencjackie, zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: historia Polski i powszechna od XVIIw., wiedza o społeczeństwie
Adres: 50-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające
Kryteria przyjęć: egzamin ustny: historia Polski i powszechna od XVIIIw., wiedza o społeczeństwie i współczesnych stosunkach międzynarodowych; dyplom licencjata lub wyższych oficerskich studiów zawodowych
Adres: 50-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wydzial: Nauk Społecznych
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (dla absolwentów studiów licencjackich politologii
Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: teoria polityki, współczesne systemy polityczna i stosunki międzynarodowe
Adres: 50-149 Wrocław, Koszarowa 3
Telefon, fax: (0-71)326-10-01 w. 36, 31
Adres WWW: http://www.uni.wroc.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu
Typ studiów: dzienne, wieczorowe i zaoczne licencjackie
Informacje dodatkowe: uczelnia jest niepaństwową szkołą wyższa, studia są płatne
Adres: 50-073 Wrocław, św. Antoniego 24
Telefon, fax: (0-71)344-49-24

 Zielona Góra 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: dzienne magisterskie
Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: j. polski, j. obcy (do wyboru); rozmowa kwalifikacyjna: historia (z elementami wiedzy o społeczeństwie- program ogólny LO); historia Polski (okres od 1772); historia powszechna (od 1789)
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie
Kryteria przyjęć: na podstawie kolejności złożonych dokumentów
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

Wydzial: Humanistyczny
Typ studiów: zaoczne magisterskie uzupełniające (2 - letnie)
Kryteria przyjęć: dla absolwentów studiów licencjackich i szkół oficerskich; na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
Adres: 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Telefon, fax: (0-68)326-35-20 w.1102
Adres WWW: http://www.wsp.zgora.pl

  Jesteś tutaj
Co i gdzie studiować
Przewodnik po polskich szkołach wyższych
Informacje o kierunkach studiów (108 kierunków) i egzaminach na wszystkich uczelniach wyższych (314 uczelni w 83 miastach) w Polsce, łącznie z adresami, telefonami i adresami internetowymi (jeśli istnieją).

Nasze zestawienie zostało sporządzone na podstawie: danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl), informatorów wydawanych przez Akademicką Oficynę Wydawniczą (www.forumakad.pl) i Perspektywy (www.perspektywy.pl) oraz wiadomości własnych.
Wiw.pl  |  Na bieżąco  |  Informacje  |  Co nowego  |  Matematyka i przyroda  |  Astronomia  |  Biologia  |  Fizyka  |  Matematyka  |  Modelowanie rzeczywistości  |  Humanistyka  |  Filozofia  |  Historia  |  Kultura antyczna  |  Literatura  |  Sztuka  |  Czytaj  |  Biblioteka  |  Delta  |  Wielcy i więksi  |  Przydatne  |  Słowniki  |  Co i gdzie studiować  |  Wszechświat w obrazkach